Astrozdravie

Ak sa dokážeme života opýtať, odpovie nám na všetky otázky. Veľmi poučné je v tomto smere štúdium planetárnych cyklov. Štedro nás obdarúvajú informáciami, ako najlepšie zvládnuť svoje slabosti, nabádajú nás, aby sme premýšľali o svojich možnostiach, a vlastne nám tak pomáhajú s plánovaním budúcnosti. Planetárne cykly zodpovedajú časovým úsekom, ktoré musí každá planéta prejsť na svojej púti zvieratníkom, než dôjde späť do východzieho bodu. Východzím bodom sa pritom rozumie pozícia planéty v horoskope zrodenia. 

 
SLNKO
365 dní
MESIAC
28 dní
MERKÚR
87 dní
VENUŠA
224 dní
MARS
1 rok a 220 dní
JUPITER
12 rokov
SATURN
29 rokov
URÁN
84 rokov
NEPTÚN
168 rokov
PLUTO
249 rokov

 

 
Stručne o najzávažnejších tranzitoch v našom živote:
7 rokov:
Prvá kvadratúra Saturna: symbolizuje prvé stretnutie so samotou, s obmedzením a reštrikciami. Treba sa prispôsobiť pravidlám reálneho sveta, a to formou nariadení, príkazov a zákazov.
10 - 12 rokov:
Musíme sa ujať svojej nezávislosti, získať si "priateľov", nájsť vlastné záujmy... Už sa nebránime vziať na seba zodpovednosť za to, čo urobíme. 
Prvý návrat Jupitera do východzieho bodu: expanzia, otvorenosť, spoločenská adaptabilita. Jupiter dynamizuje našu chuť pustiť sa do života. Radosť zo života, ktorá je zároveň túžbou účastniť sa veľkého dobrodružstva ľudskej existencie. Priamo sa rútime dobývať nové obzory.
Prvý trigón Saturna: Jeho vplyv nám dovoľuje zmieriť sa s každodennými povinnosťami a pomaly sa vžiť s realitou okolo. Saturn nás robí prístupným radám kamarátov. 

 
13 - 16 rokov:
Prvá opozícia Saturna: rozpoltenie, dualizmus, dojem, že sme "zablokovaní". Fyzický rast je doprevádzaný bolesťami duše. Čelíme sami sebe a bijeme sa so sebou. Cítime sa byť zbavení všetkých zdrojov životnej energie a neschopní čeliť pocitom typicky saturnskej "frustrácie".
Prvý sextil Urána: symbolizuje túžbu presadiť sa, byť slobodní. Ako však dosiahnuť slobody a voľnosti, keď neustále narážame na saturnské obmedzenia robiacich nás závislými! Náš idealizmus je trochu zmenený a sebapresadzovanie sa prejavuje vzburou, výzvou k dosiahnutiu rôznych cieľov apod.

 
17 - 19 rokov:
Vek veľkých lások. 
Prvá opozícia Jupitera: sme spokojní sami so sebou, nič nás nemôže prekvapiť, plávame morom istoty. Našim kompasom je nadšenie až preceňujeme svoje sily. 
Druhý trigón Saturna: Saturn nad nami bdie, aby sme zvládli jupiterovské "poblúznenie", znovu pristáli na pevnej zemi a nestali sa tak obeťami "spevu sirén".

 
20 - 22 rokov:
Obdobie rodinnej, študijnej a materiálnej závislosti.
Prvá kvadratúra Urána: spôsobuje intenzívne vnútorné napätie, ústiace v snahe získať slobodu za akúkoľvek cenu. Opovrhujeme rutinou, vysmievame sa spoločenským pravidlám, vyhýbame sa všetkým, ktorí nás nabádajú k sebaovládaniu. Búrime sa, hlásame revolučné názory, chceme prekračovať dané obmedzenia, nechceme byť zaradení do žiadnej spoločenskej škatuľky, sme zarytými individualistami. Nakoniec táto revolučná fáza nášho života je veľmi prospešná, pretože nám pomáha objaviť a uvedomiť si vlastné možnosti, vlohy a schopnosti.
Druhá kvadratúra Saturna: túto nepriaznivú konšteláciu pociťujeme ako ťaživú, rozporuplnú a ťažko doliehajúcu atmosféru, ktorá nám bráni žiť. Povinnosti a zodpovednosť sa zdajú byť brzdami našej existencii. Tento aspekt danému veku akosi prekáža. Odmietame sa podriadiť realite tým viac, čím silnejšie nás uránska kvadratúra núti búriť sa proti frustrujúcej realite. My totiž naozaj chceme poznať svoje možnosti, súťažiť s druhými, vyzývať sami seba na "súboj"... 
Urán - to je sloboda a odmietanie dogmy, zákonov a zvyklostí.
Saturn - to je povinnosť, rodina, vlasť apod. Odtiaľ pramení náš pocit rozpoltenosti a nepochopenia vlastné tomuto veku.

 
23 - 27 rokov:
Návrat zmyslu pre kolektív, potreba spojiť sa s ostatnými, vybudovať si vlastnú existenciu a naplánovať budúcnosť. 
Prvý trigón Urána: spôsobuje, že poznávame kvality, ktorými sa líšime od ostatných, a učíme sa ich využívať. Získavame nové znalosti a nadväzujeme nové priateľstvá. Planéta mení náš bežný životný rytmus a pod jej vplyvom sa rozvíja naša originalita, výnimočnosť, individualita.

 
25 - 27 rokov:
Prvý sextil Neptúna: uvedomujeme si ľudskú spolunáležitosť alebo svoje prianie stať sa súčasťou oveľa väčšieho vesmíru. A v tomto smere si začíname klásť otázky. Pod vplyvom vnútorného vývoja je možná aj prípadná realizácia pri naplňovaní sociálneho ideálu. Intuícia vedie naše kroky, tvorba odráža našu predstavivosť. Je to obdobie duchovného rozvoja, inšpirácie, poznávanie krásy a uvedomovanie si poslania ľudstva.
Prvý sextil Pluta: dovoľuje nám usmerniť rozpor medzi tým, čo si prajeme a tým, čo môžeme. Z bohatstva hlbín nevedomí čerpáme prostriedky, aby sme sa mohli naďalej prejavovať ako samostatné bytosti, ktoré sa vymanili z vplyvu domáceho prostredia a doterajšieho okolia. Pod vplyvom tohto aspektu sme sa hlboko zmenili, pričom si to ani neuvedomujeme. 

 
29 - 30 rokov:
Prvý návrat Saturna: zmierujeme sa s konečnou a definitívnou platnosťou so stratou detstva. Smútok však musí ustúpiť príprave na budúcnosť. Skončila už doba bezstarostnosti, výhovoriek... Túto lekciu "otca" Saturna je treba pripomenúť, aby sme mohli žiť naďalej svoj vlastný život. 

 
30 - 39 rokov:
33. rok veku - cyklus, behom ktorého sa Slnko, v horoskope narodenia symbolizuje životnú silu, vracia na minútu presne na rovnaké miesto, kde sa nachádzalo v okamihu nášho narodenia. Táto symbolická smrť je však zároveň okamihom nového života kedy vo vnútri znovu hľadáme sami seba, svoju novú tvár.
36. rok veku - Jupiter sa po tretí krát vracia do svojej východzej pozície. Zodpovedá to obdobiu, kedy sa nám otvárajú nové možnosti. Môžeme sa osamostatniť v podnikaní, začať niečo nové študovať, môžeme si založiť vlastnú živnosť. Jupiter je symbolom expanzie - v materiálnej , citovej alebo spoločenskej oblasti. Ak sme stále ešte akoby "prikovaní" kdesi v kútiku, nič sa behom predchádzajúcich cyklov nezmenilo, žiadne možnosti sa neobjavili, neotvorili sa pred nami žiadne perspektívy, teraz je tá pravá príležitosť pustiť sa do radikálnej "revízie" a rozobrať skutočne do hĺbky svoje správanie. Musíme si uvedomiť, čo nás blokuje, čo nám bráni "ísť ďalej", a snažiť sa to napraviť. A môžeme k tomu využiť práve návrat slnečného cyklu.

 
40 - 46 rokov:
Pre tých, ktorí sa v uplynulých obdobiach planetárnych tranzitov nemohli realizovať, nadišlo obdobie, kedy by ste mali skutočne zodpovedne sa zamyslieť nad svojim spôsobom života.
Prvá kvadratúra Pluta: je treba urobiť "veľký poriadok". Ak je naozaj veľký rozdiel medzi tým, čo prežívame, a tým, čo svojmu okoliu hovoríme, príchod Pluta naše jednanie odhalí. Na druhej strane však budeme môcť vďaka Plutu na troskách starého stavať nové a to na oveľa pevnejších základoch než skôr.
Prvá kvadratúra Neptúna: núti nás odvrátiť sa od reality. Ľahko sa môžeme stať korisťou "predavačov ilúzií" a odmenou "naviac" nám bude poverčivosť a kríza strachu s ňou spojená, ale aj túžba stať sa členom rôznych extravagantných a silne utopických hnutí. 
Všetko ešte okorení prvá opozícia Urána, ktorá znásobuje túžbu skoncovať so všetkými a so všetkým, čo bráni našej túžbe po slobode. Snívame o čomsi, čo sa nedá predvídať a čo dosiaľ nebolo objavené, prajeme si začať znovu, vymazať minulosťou. Pre tých, ktorí si celkom neprežili prvú krízu dospievania, prišlo obdobie, kedy si to môžu vynahradiť.   
Druhá opozícia Saturna: núti nás hodiť na smetisko všetky ilúzie o večnej mladosti. Prešľapujeme stále na mieste. Zodpovednosť nás ťaží, realita "pochováva"... Je to škola, v ktorej nás Saturn učí zrelosti a múdrosti. 

 
47 - 56 rokov:
Zbohom, krízy a večné pochybnosti!
Trigón Saturna: Saturn nás naučil - niekedy aj proti našej vôli - zmyslu pre konkrétne hodnoty. Môžeme teraz prevziať ďalšiu zodpovednosť alebo začať znovu študovať.
Prvý a posledný trigón Neptúna: uvedomujeme si spolunáležitosť s kolektívom. Sme realistickejší a pripravení na pozvoľný prechod do stavu mieru a vnútorného pokoja. Rodí sa v nás túžba viacej otvárať svoje srdce druhým. 
Štvrtý návrat Jupitera: príliv energie, nadšenie, sebadôvery. Tí, ktorí žijú osamelo, často využijú Jupiterovho návratu k tomu, aby si našli nového partnera. Toto obdobie sa tiež vyznačuje nárastom životnej energie, príležitosťami k sebarealizácii v rôznych oblastiach života, zlepšením materiálnej situácie a postupom na spoločenskom rebríčku.  
Druhý trigón Urána: tento aspekt nám umožní predstaviť si, ako by sme mohli žiť inak, ako lepšie využívať svojich schopností, ako presadzovať svoje myšlienky a nápady. Môžeme sa ďalej úspešne realizovať vďaka príležitostiam, ktoré sa nám naskytnú a ktoré si nesmieme nechať ujsť. Naša zvedavosť kulminuje a my sa radi nechávame unášať obnovenými pocitmi spoločenskej spolunáležitosti. Je to vhodné obdobie pre splnenie tých najtajnejších prianí.

 
57 - 61 rokov:
Tretí cyklus Saturna: vek, kedy už môžeme zhodnotiť materiálnu stránku svojej existencie a zvážiť všetky svoje povinnosti i zodpovednosti tak, aby sme si do budúcnosti nechali len tie najmúdrejšie. Tak sa pozvoľna pripravujeme na zmenu životného štýlu. 
Piaty návrat Jupitera do východzej pozície: na ďalšiu dvanásť ročnú púť sa vydávame spolu s Jupiterom, ktorý nám dodáva silu, dynamiku a chuť radovať sa naplno zo života. 

 
62 - 71 rokov:
Prvá kvadratúra tretieho saturnského cyklu: sme zraniteľní, lebo sa musíme zmieriť s pocitom určitej straty. Niekedy toto obdobie prežívame v strachu z budúcnosti alebo v obavách z toho, že budeme svojimi blížnymi odmietnutí. Našu energiu potom úspešne nahlodáva pocit nemohúcnosti... Saturn je, okrem iného, aj symbolom obmedzenia daného časom a reálnou situáciou. Fyzicky zodpovedá skeletu a kostiam vôbec, takže musíme byť behom tohto tranzitu veľmi opatrní. Táto doba nie je vhodná pre veľké športové výkony!
65 rokov - druhá kvadratúra Urána: Máme chuť hýbať sa, meniť svoje návyky. Urán nás núti búriť sa proti obmedzeniam diktovaným Saturnom. Preto sa teraz hlavne musíme naučiť ovládať vnútorné napätie, ktoré toto postavenie planét vyvoláva a ktoré má tendenciu sa stupňovať. 
Opozícia Jupitera: vyzýva k rôznym výstrelkom, k tomu, aby sme sa znovu pokúsili "žiť naplno". Nie je to však vhodná doba ani pre spriadanie "úžasných" plánov, ani pre intenzívne, čo i len drobné bankové špekulácie. Hrozí nám, že rýchlo priberieme.
66 rokov - druhý slnečný cyklus: obdobie premeny nášho vnútra. Potom, čo sme prežili stresujúce tranzity v 65. roku veku, čaká nás vnútorný pokoj, znovu zjednotenie myšlienok a činov. Môžeme sa začať zaujímať o metafyziku, o duchovný a intelektuálny život, o cestovanie. Cítime reálnu potrebu získavať nové vedomosti. Mnohí z nás budú konečne môcť dať prechod sociálnemu cíteniu a naplniť tak svoje predstavy a idei v tejto oblasti.

Použitá literatúra: PROGNÓZY V ASTROLÓGII od Daniele de Caumon
 
 
Baran

Narodený v tomto znamení nezaprie svoju vládnucu planétu Mars, pretože je rodený bojovník a ide pres...

Býk

Planéta Venuša vám prináša úspech, šťastie a tiež vám dala do vienka silnú zmyselnosť a túžbu po pre...

Blíženci

Najzákladnejšou charakteristikou tohto znamenia je nestálosť a rôznorodosť. Vaša planéta Merkúr vás ...

Rak

Vaša vládnuca planéta Mesiac vás priťahuje. Táto planéta sa rýchlo pohybuje, prechádza rôznymi fázam...

Lev

Vašim vládcom je Slnko, preto z vás priamo srší pozitívna energia, aktivita, radosť zo života, dynam...

Panna

Vládca znamenia Panny je planéta Merkúr. Ste čestný, spoľahlivý, praktický a presný so zmyslom pre d...

Váhy

Vaša vládnuca planéta Venuša vládne láske, úspechu a šťastiu. Navyše vás obdarila aj významným estet...

Škorpión

Vašou vládnucou planétou je Mars, ktorý vám dáva dôstojnosť a nespútanosť. Ste cieľavedomý až agresí...

Strelec

Vaše znamenie symbolizuje Kentaura - jeho horná polovica je človek, dolnú polovicu tela tvorí kôň. T...

Kozorožec

Vládnuca planéta Saturn posilňuje vašu samostatnosť, ale pridáva chladnosť, vypočítavosť a mali...

Vodnár

Vaša planéta Urán je planétou vyššieho stupňa, dáva bleskové geniálne myšlienky a nápady. Máte obdiv...

Ryby

Neptún vám dáva citlivosť, fantáziu, inšpiráciu, pôvab a mimozmyslové vnímanie. Veľa vecí robíte pre...

Stránka 1 z 1 - 12 položiek celkom