Numerológia - osobný rok

 Všetko na tomto svete podlieha predvídateľnému vývoju v cykloch a tieto cykly je možné merať číslami. Je ťažké si predstaviť svet bez čísel, ktoré hrajú v našom každodennom živote tak dôležitú úlohu, ale len málo ľudí si uvedomuje, že čísla nevyjadrujú len kvantitu, ale aj kvalitu. Kvalita čísla alebo skupiny čísel v dátume narodenia vytvára neviditeľnú silu, či vibráciu, podobnú neviditeľnému elektrickému náboju. Vlastné vibrácie vidieť nemôžeme, ale môžeme sledovať ich prejavy. Dátum narodenia zďaleka nevypovedá len o povahových vlastnostiach. Je možné z neho vyčítať aj veľa o schopnostiach človeka vyrovnať sa so svetom, o jeho profesionálnych možnostiach, zdravotných problémoch, sexuálnej energie a veľa ďalších vecí. Numerológia znamená skúmať dátum narodenia určitého človeka s cieľom dospieť k lepšiemu pochopeniu jeho osoby. Čím lepšie si budeme uvedomovať vibrácie čísel a číselných kombinácií v dátume narodenia, tým jasnejšie budeme môcť chápať sami seba a svojich blízkych. Môžeme tiež predvídať a chápať svoje každoročné cykly a rozpoznať vplyv čísel na každého z nás.

 

Osobný rok:
 
Ku dňu a mesiacu narodenia pripočítajte čísla roku ktoré študujete.
Napr. dátum narodenia je 31.1.1967 a zaujímate sa, ako bude vyzerať váš osud v roku 2015:
31 + 1 + 2015 = 3 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 5 = 13
1 + 3 = 4
V tomto prípade je osobný rok 4 a ten bude pôsobiť
od 31.1.2015 do 31.1.2016.


Vplyv astrologického domu:  V spojitosti s výročnými cyklami na nás majú vplyv prechodné astrologické domy, ktoré uplatňujú svoj vplyv od dátumu narodenia k dátumu narodenia. Nájdite si váš vek a k tomu prislúchajúci dom.
 
Dom
Vek
1
0 – 1
12 – 13
24 – 25
36 – 37
48 – 49
60 – 61
72 – 73
84 – 85
96 – 97
12
1 – 2
13 – 14
25 – 26
37 – 38
49 – 50
61 – 62
73 – 74
85 – 86
97 – 98
11
2 – 3
14 – 15
26 – 27
38 – 39
50 – 51
62 – 63
74 – 75
86 – 87
98 – 99
10
3 – 4
15 – 16
27 – 28
39 – 40
51 – 52
63 – 64
75 – 76
87 – 88
99 – 100
9
4 – 5
16 – 17
28 – 29
40 – 41
52 – 53
64 – 65
76 – 77
88 – 89
100 – 101
8
5 – 6
17 – 18
29 – 30
41 – 42
53 – 54
65 – 66
77 – 78
89 – 90
101 – 102
7
6 – 7
18 – 19
30 – 31
42 – 43
54 – 55
66 – 67
78 – 79
90 – 91
102 – 103
6
7 – 8
19 – 20
31 – 32
43 – 44
55 – 56
67 – 68
79 – 80
91 – 92
103 – 104
5
8 – 9
20 – 21
32 – 33
44 – 45
56 – 57
68 – 69
80 – 81
92 – 93
104 – 105
4
9 – 10
21 –22
33 – 34
45 – 46
57 – 58
69 – 70
81 – 82
93 – 94
105 – 106
3
10 – 11
22 – 23
34 – 35
46 – 47
58 – 59
70 – 71
82 – 83
94 – 95
106 – 107
2
11 – 12
23 – 24
35 – 36
47 – 48
59 – 60
71 – 72
83 – 84
95 – 96
107 – 108

Vplyv ročného cyklu: pripočítajte k roku narodenia rok, ktorý študujete. Napr. rok narodenia je 1967 a zaujíma ma cyklus roku 2015:
1967 + 2015 = 1 + 9 + 6 + 7 + 2 + 0 + 1 + 5 = 31
3 + 1 = 4
V tomto prípade je cyklus 4.

  

Osobný rok 1

Všeobecne – Treba sa spoliehať skôr na vlastné úsilie a iniciatívu ako na predpokladané pr...

Osobný rok 2

Všeobecne – Osobná ročná vibrácia sa výborne hodí k nadväzovaniu vzťahov. Vzniká potreba p...

Osobný rok 3

Všeobecne – Rok plný objavov. Ideálne podmienky k vyjadreniu nových myšlienok, koncepcií, ...

Osobný rok 4

Všeobecne – Obdobie intenzívnej práce a vynakladania síl, celá škála obmedzení, nepríjemno...

Osobný rok 5

Všeobecne – Priaznivé okolnosti pre zmeny budú v tomto roku značné, profesionálny vývoj ti...

Osobný rok 6

Všeobecne – Dôležitý rok pre rodinný a citový život. Rodinný krb a deti pútajú predovšetkým poz...

Osobný rok 7

Všeobecne – Od začiatku roka všeobecné spomalenie, nesnažme sa mu brániť alebo lámať osud, nara...

Osobný rok 8

Všeobecne – V tomto roku sa stáva nanajvýš dôležitou súčasťou pre všetky oblasti rovnováha...

Osobný rok 9

Všeobecne – V tomto roku je vhodné zavŕšiť určité úlohy, alebo poslania, možno aj v n...

Stránka 1 z 1 - 9 položiek celkom