Osobný rok 3

Všeobecne – Rok plný objavov. Ideálne podmienky k vyjadreniu nových myšlienok, koncepcií, pre sústredenú tvorbu a prinesie rozšírenie okruhu vzťahov a priateľov. Je už dopredu dané, že ide o rok objasňovania. Spoločenský postup a tvorivý úspech. Šťastný rok, ktorý prinesie rozkvet nových a starých priateľstiev a pravdepodobne aj lásku. Všeobecné zlepšenie životných podmienok súkromného aj profesionálneho života. Zlepšenie finančnej situácie. Vyjasnenie problémov a sporov. Neistota v citovej oblasti a nepremyslené reakcie. Preháňanie, nedostatok usmernenia, nedokončené projekty, precitlivenosť na kritiku, lenivosť.
Práca – Veľká potreba tvorivosti: túžime uviesť do života nové myšlienky, nové plány, aby sme si zlepšili životnú úroveň a dosiahli prosperitu, najmä ak je aktivita spojená s obchodom. Všetky investície sú priaznivé k rozšíreniu poľa pôsobnosti, k obohateniu členitosti života a k rozmachu, k zväčšeniu životného priestoru alebo príhodných materiálnych prostriedkov. Vo všetkých oblastiach sa dá očakávať úspech, ktorý odmení vynaložené úsilie.
Charakteristické rysy: Nové nápady, tvorivosť, schopnosť nadväzovať nové vzťahy, všeobecné zlepšenie životných podmienok súkromného aj profesionálneho života. Hlási sa úspech.
Citový život – Tak ako predchádzajúci rok bol plný stretov alebo rozporov, tento rok sľubuje vyjasnenie problémov a sporov. Nové obdobie vyrovnania je pred nami, pre existujúce páry, ktoré majú prospech z konštruktívneho prístupu k veciam, čo má za následok upokojenie vzťahov, rovnako ako pre slobodných, ktorí skôr nájdu spriaznenú dušu. Stretnutia budú jednoduchšie pre všetkých a nebudú k nim chýbať príležitosti.
Charakteristické rysy: Otvorenosť, tvorivosť, u žien je tento rok priaznivý pre materstvo. Bezproblémový a šťastný citový život, stretnutia, flirty, narodenie dieťaťa.
Peniaze – Finančná situácia sa postupne zlepšuje.
Zdravie – Dostatok energie, odolnosť skôr dobrá, dobré jedlo, vychádzky, nenásytnosť stále ohrozuje líniu. Pozor na váhu, krvný obeh, pečeň, hrdlo.
DOMY:
Dom 1 – Rozvoj a úspech v osobných plánoch. Vplyv a dar nevšedného pôsobenia na niekoho iného, sebavyjadrovanie a medziľudské vzťahy sú priaznivé. Konania sú vedené s kladným výsledkom. Koniec sporov, urovnanie existujúcich konfliktov.
Dom 2 – Zlepšenie príjmov, rozmach. Pozor na nepremyslené alebo neopatrné výdaje a hazardné špekulácie. U niektorých smerovanie do cudziny.
Dom 3 – Podpis zmluvy alebo zmlúv, priaznivé situácie v obchodných záležitostiach a v kontaktoch, ľahké štúdium. Cestovanie, zmena bydliska a celkovo dobré výsledky.
Dom 4 – Možné realitné transakcie – kúpa, predaj nehnuteľnosti. Obchodné transakcie. Ponuka práce, spory alebo rodinné problémy sú na dobrej ceste k usporiadaniu.
Dom 5 – Možné materstvo, dobré príznaky vo vzťahu s deťmi. Tvorivé plány a podpora vzťahov v tejto oblasti. Zaujímavé stretnutia, úspešné styky a konania vo všetkých sférach života.
Dom 6 – Nové zodpovednosti, rozšírenie poľa pôsobnosti, jeho zlepšenie. Lepšia finančná situácia, nárast príjmov, prémií. Neistota v citovej oblasti.
Dom 7 – Podpísanie finančnej zmluvy, priaznivý vývoj v procese alebo sporu v právnom alebo administratívnom pohľade. Stále spory sú na ceste k urovnaniu. Napätie vo vzťahoch s blízkymi, rozjatrené city.
Dom 8 – Peniaze naviac, okrem ohodnotenia práce (prémie, podpora, výpomoc, výhry). Zisk obchodného rázu alebo pochádzajúceho zo sprostredkovateľských aktivít. Bude podstúpené riziko vo finančnej transakcii alebo so zdrojom príjmov. Závažné vydania alebo finančné aktivity neobvyklého charakteru – napr. špekulácie. Je treba sa obávať citovej krízy.
Dom 9 – Konflikt, spor alebo problém na najlepšej ceste k urovnaniu. Napätie a starosť s rodinou, svokrou. Styky a konania v najširšom slova zmysle, situácie vhodné k publikovaniu. Cestovanie a transakcie v zahraničí, úspech na verejnosti.
Dom 10 – Zaujímavá ponuka v práci, ktorá môže vyústiť v postup a priaznivý vývoj v existenčnom zaradení. Nové kladné príležitosti, dobré obchody a rozmach.
Dom 11 – Cestovanie, odpočinok, uvoľnenie, priaznivé stretnutia a vzťahy, rozšírenie klientely a priateľov. Plány získavajú dobrú podporu.
Dom 12 – Citové problémy, starosti alebo riziko roztržky. Komplikovaná situácia v každom ohľade, stres.
CYKLY:
Cyklus 1 – Úspech v komunikácii, zmluva, obchod, kontakty a pomoc vo všetkých oblastiach. Vývoj v procese alebo spore.
Cyklus 2 – Dôležitá oblasť vzťahov: nové stretnutia, úspech v láske alebo v plánoch. Dbáme, aby sme sa príliš nerozdávali. Možné rozriešenie starých nezhôd.
Cyklus 3 – Nepremyslené reakcie. Rozhadzovačnosť, sklony k rozdávaniu sa. Obohacujúce známosti a styky. Kladné pohnútky k uskutočňovaniu konkrétnych plánov.
Cyklus 4 – Nevyrovnanosť v osobných vzťahoch alebo strety s okolím. Trecie plochy na obzore. Zvyšujúca sa činorodosť ale aj tak prácne získavanie alebo ťažké udržanie dobrých pozícii.
Cyklus 5 – Cesta, premiestňovanie, rôzne zákroky a transakcie. Výhodné vzťahy s vonkajším svetom, dobré právne výsledky. Oživenie citového života.
Cyklus 6 – Citový vzťah sa premení do plodného významu. Stretnutia na citovom základe, silná túžba po rodine a svojich blízkych. Celkovo dobré vzťahy a zisky.
Cyklus 7 – Sústredená tvorba: písanie, bádanie, analyzovanie, reflex. Nezrovnalosti v oblasti racionálneho života.
Cyklus 8 – Rozmach obchodných záležitostí, hodnotné investície na obzore. Úžitok, profesionálny rast. Úspech všade tam, kde sa uplatňuje styk a konanie s ľuďmi.
Cyklus 9 – Zaujímavé kontakty v zahraničí. Sklamanie v určitých plánoch a veľké otrasy.