Osobný rok 2

Všeobecne – Osobná ročná vibrácia sa výborne hodí k nadväzovaniu vzťahov. Vzniká potreba podeliť sa o svoje pocity a zážitky. Je dôležité žiť v pokojnom prostredí, inak hrozí stres a ochorenie. Stávate sa ochotnejší k spolupráci, chápavejší a účastnejší. Je možné nechať dozrieť nové nápady z minulého roku a chopiť sa nových príležitostí. V minulom roku boli zasiate semienka a teraz môžu vyklíčiť a rozkvitnúť. Nemali by ste sa izolovať, budete sa lepšie cítiť, keď vám druhí budú pomáhať. Budete sa cítiť ďaleko viac zmierený sám so sebou. Toto je rok očakávania v pozadí udalostí. Nie je to príhodný čas k násilnému postupu, skôr čas k spolupráci a budovaniu vzťahov, ktoré budú v budúcnosti užitočné. Vývoj, spolupráca a čakanie. Vzťahy sú najzávažnejším faktorom v tomto roku, ale je tu tendencia k zvratu a k premene harmónie na disharmóniu, konflikt. Zmier voči nemu sa môže premeniť na búrku.
Práca – Cez časté ponuky, ktoré prichádzajú od začiatku roku 2 je lepšie zachovávať opatrnosť a trpezlivosť. V skutočnosti veľmi prichádzajú v tomto roku k slovu city. Bez ohľadu na nepríjemnosti a prekážky sa oveľa viac načúva citom.
Charakteristické rysy : Pomoc a prispenie. Pokiaľ ťažko nesieme nejakú spoluprácu alebo profesionálne spojenie, je na čase ho ukončiť alebo vyriešiť problém konkrétnou zmenou, rozviazaním zmluvy, úpravou a pod.
Citový život – Citový život je v tomto roku veľmi dôležitý, je viac vyhľadávaný vyrovnaný stav ako kedykoľvek predtým. Vzťahy so ženami sú zvláštneho rázu, v kladnom aj zápornom zmysle – manželka, matka, sestra, dcéra a priateľka zasahujú do našej existencie. Nastávajú pochybnosti u tých, ktorí žijú partnerským životom. Dobré vyhliadky na úspech pre tých, ktorí dúfajú, že objavia spriaznenú dušu. Pre niekoho podvojný citový vzťah, ale za okolností, ktoré sa môžu javiť ako prinášanie uspokojenia.
Charakteristické rysy : zostrená citlivosť, stretávania, nové vzťahy, priateľstvá, spojenia, svadba, rozviazanie ťaživého vzťahu.
Peniaze – Peniaze získavané predovšetkým vlastnou prácou a trpezlivosťou, ale tiež vďaka príhodným okolnostiam a vonkajšej pomoci.
Charakteristické rysy: opatrnosť, trpezlivosť a úspornosť je doporučená. Peňažné straty spôsobené zaslepenou dôverčivosťou. Smeruje sa k zlepšeniu životných podmienok, vytvoreniu komfortu a bezpečia.
Zdravie – Nevyrovnaná energia, neistá rovnováha. Je potrebné sa úporne brániť stresom a ich zdravotným následkom. Opatrnosť na nervy, žalúdok, ľadviny a močový mechúr.
DOMY:
Dom 1 – Pozvoľný a premenlivý vývoj s častým návratom neistoty. Ponuky na štúdium, začiatok výhodného spojenectva alebo spolupráca v materiálnej oblasti. Nový postoj voči niekomu inému a začiatok zväzku alebo priateľského vzťahu.
Dom 2 – Krehká finančná rovnováha. Krajná opatrnosť, pokiaľ pracujete v nejakej spoločnosti. Vysoké rizikové obdobie. Pozor na napäté vzťahy a konflikty so ženami.
Dom 3 – Dobrý vplyv na medziľudské a tvorivé aktivity. Tímová práca, činnosť v skupine alebo spoločnosti. Neistý materiálny život – pozor na výdaje.
Dom 4 – Dôraz je kladený na vzťahy s blízkymi ženami (matkou, manželkou). Zamestnáva nás blízka žena. Problémy spojené s domovom, dedičstvom alebo manželskými statkami. Plány okolo nehnuteľnosti.
Dom 5 – Prevaha citového života, stretnutia sprevádzané citovým záujmom. Spochybňovanie citov, tvorivé plány : tehotenstvo, materstvo, narodenie dieťaťa. Starosti alebo radosti spojené s dieťaťom.
Dom 6 – Klesajúca morálka a nálada: pozor na depresie! Napäté vzťahy v súkromí alebo v zamestnaní, stresujúca atmosféra. Povinnosti a nátlak plynúce z nastávajúcich udalostí.
Dom 7 – Rok kontraktov ako dobrých, tak aj zlých (dohody alebo roztržky). Dobrý rok pre spojenectvo, začiatok spoločenského života, dokonca pre svadbu. Rozchod vo vzťahoch, ktoré sa nachádzajú v kríze a ktoré nedokážu riešiť svoje nezhody. Profesionálna zmluva alebo vytvorenie spojenectva.
Dom 8 – Spojenie kapitálov, obchodných záležitostí, finančné dohody (pôžička a pod.). Nečakané a niekedy neobvyklé zisky, pomáha prozreteľnosť. Ženy si musia dať pozor na zdravie. Starosti o zdravie niekoho blízkeho.
Dom 9 – Starosti, problémy so svokrovcami alebo partnerovou rodinou. Vzťahy so zahraničím, priateľstvo, kontakt s osobou žijúcou ďaleko alebo v zahraničí. Spory s jednotlivcami alebo kolektívmi, následky sa ešte prehlbujú pred administratívnymi alebo súdnymi orgánmi.
Dom 10 – Podpis pracovnej zmluvy, profesionálne spojenie. Otras so súčasným stavom ( napr. ukončenie pracovnej zmluvy). Zmena profesionálneho zaradenia, administratívne problémy alebo bežné jednoduché komplikácie.
Dom 11 – Dobré vyladenie podpory, ochrany, priateľov. Plány sa stretávajú s priazňou osudu. Je získavaná podpora od druhých.
Dom 12 – Rok stresov, predovšetkým pre ženy. Riziká, depresie, starosti spôsobené jedným alebo niekoľkými členmi ženského okolia. Záporné, neuspokojivé vzťahy, tajné a komplikované lásky. Choroba blízkej osoby a možný pobyt v nemocnici.
CYKLY:
Cyklus 1 – Podpora spoločníkov alebo spolupracovníkov, podpísanie zmluvy. Rozpor alebo spor spôsobený inou osobou, ktorý môže viesť až k súdnemu procesu.
Cyklus 2 – Časté váhanie vo vzťahoch, začiatok alebo koniec vzťahu (priateľského, milostného, alebo v spojení materiálneho či profesionálneho rázu).
Cyklus 3 – Kladné predpoklady pre všetky vzťahy: priateľstvo, spojenectvo, partnerstvo.
Cyklus 4 – Konkrétne prekážky, problémy v pracovných vzťahoch, oneskorenie. Sklamanie spôsobené inou osobou.
Cyklus 5 – Neistá a premenlivá situácia, neisté okolnosti, nervové napätie, stres.
Cyklus 6 – Rodinný a citový život v popredí. Spojenie alebo združenie. Spochybnenie existujúceho vzťahu, riziko rozchodu. Obava o blízku ženu.
Cyklus 7 – Starosti vo vzťahoch s druhými. Chatrné zdravie u žien.
Cyklus 8 – Finančné spojenectvo, zmluva, finančná pomoc (pôžička). Spochybnenie existujúceho obchodného vzťahu. Rôzne formy finančnej podpory.
Cyklus 9 – Osobné problémy : sklamania, straty, roztržky. Zaujímavé vzťahy so zahraničím.