Osobný rok 1

Všeobecne – Treba sa spoliehať skôr na vlastné úsilie a iniciatívu ako na predpokladané priaznivé okolnosti, zvlášť v prvej polovici roku, kedy môže dôjsť k mnohým prekážkam a blokádam. Druhý polrok prináša šance ku konkrétnym činom. V tomto roku si môžete pripadať veľmi osamelý, robí vám problémy nájsť si priateľov alebo už v existujúcich vzťahoch vznikajú problémy, objavuje sa sklon robiť viac vecí po svojom. Je to rok nových začiatkov a plánov a poskytuje oddych od veľkej zodpovednosti minulého roku. Dočkáte sa zmeny – odmeny za svoje snaženie, môžete postúpiť v zamestnaní alebo dostanete správu, ktorá bude znamenať vo vašom živote pozitívnu zmenu, alebo sa stretnete s niekým, kto vám dá príležitosť sa presadiť.
Práca – Každá pomoc, ktorú si mnohí prajú, sa dostaví na konci roku, pokiaľ budete jednať pred letom, nehľadiac na akékoľvek prekážky, ktoré sa vyskytnú. Upokojenie situácie, premeny, povýšenie, zahájenie kolektívneho podnikania alebo verejného záujmu.
Charakteristické rysy – nápaditosť, inšpirácia, predstavivosť, novátorské nápady, snaha zlepšiť pracovné podmienky, obava o stabilitu, zmena v usporiadaní aktivít.
Citový život – V tomto postavení hrá hlavnú úlohu sebecká sústredenosť na seba samého. Sklon k ovládaniu partnera, niekedy panovačnosť. Vzďaľovanie sa v partnerstve. Potreba väčšieho priestoru pre seba, ktorá môže zájsť ďaleko, a dokonca priviesť nový závan v spoločnom živote...
Slobodní, ktorí nájdu spriaznenú dušu, budú mať problémy s tým si ju udržať. Dávajte pozor, aby ste príliš nepremietali svoje ja do druhých a uvedomte si lepšie ich potreby a ich očakávania.
Charakteristické rysy – podnikavosť, neočakávané milostné stretnutie alebo priateľstvo.
Peniaze – Príjmy sú väčšinou spojené s prácou a obchodom, ale v tejto oblasti je veľká sloboda rozhodovania. Môžeme sa spoľahnúť na vlastný úsudok v rozhodovaní a špekuláciách.
Charakteristické rysy – obratnosť, schopnosť poradiť si, možné dlhodobé prínosné investície.
Zdravie – Energia, ktorú máme na začiatku tohto cyklu k dispozícii pomaly klesá.
Venujte pozornosť – zmyslovým orgánom (oči, nos, uši, jazyk, prsty), cievnemu systému, tlaku, srdcu. Hrozia nádchy, zápaly dutín, migrény spôsobené chladom.
DOMY:
Dom 1 – Obdobie je vhodné k smelým plánom a osobným iniciatívam. Zmeny (zlepšenie alebo povýšenie), rozličná podpora, premeny (v dobrom) osobnom postavení, podpis zmluvy. Zmena pracoviska, nové pracovné miesto, zmena bydliska, sťahovanie sa.
Dom 2 – Dobré finančné a pracovné vzťahy tak na pracovisku ako aj v obchode. Nová pozícia v podnikaní, nová práca a nové obchody. Plat alebo príjem sú na vzostupe, ale tiež sa predpokladajú výdaje a investície. Je potrebné obozretne narábať so zámermi, ku ktorým došlo spontánne.
Dom 3 – Vynikajúci rok k upresneniu nových zámerov, pre spoločenský život vôbec. Nové vyhliadky v profesionálnom živote a rozšírenie poľa pôsobnosti. Nové obchody, transakcie, spoločenské a tvorivé aktivity. Môžeme sa venovať štúdiu. Bližšie kontakty s členmi rodiny.
Dom 4 – Možná radikálna zmena základnej štruktúry (rodina, zamestnanie). Tento prírastok nám môže priniesť ukončenie citového vzťahu, spojenectvo, sťahovanie, bytové transakcie a nové zariaďovanie. Domáce problémy, napäté vzťahy s okolím, premeny v pracovnej sfére. Rodinné problémy náročné na starostlivosť a pozornosť.
Dom 5 – Cestovanie, prekypujúca tvorivosť, nové plány a duchovný rozmach. Literárna a umelecká tvorba, nové citové vzťahy a nové priateľstvá. U žien sa môže očakávať materstvo.
Dom 6 – Tento prírastok symbolizuje prácu, city a zdroj novej neistoty. Musí byť vynaložené veľké úsilie k tomu, aby sme sa udržali aktívni v profesionálnej aj súkromnej oblasti. Zdravie zasiahne ťažký nápor a zmeny. Neužívať žiadne podporné prostriedky, dávať pozor na životosprávu, zaviesť si lepšiu životnú hygienu. Tráviť čas na čerstvom vzduchu a vyhradiť si čas na rozptýlenie.
Dom 7 – Vyžaduje sa rozhodnutie v oblasti súkromných a profesionálnych vzťahov: prijať zmluvu rozhodujúceho významu pre aktivitu, znamenajúcu niečo nového. Napätie, konflikty a hádky: s vynaložením energie a pri dobrej vôli je možné dosiahnuť upokojenie negatívnych otrasov a dosiahnuť harmóniu.
Dom 8 – Prírastok je spojený s obchodom, peniazmi, úvermi, hlbokými premenami fyzickými alebo materiálnymi. Nečakaný návrat peňazí, získanie pôžičky, zvýšenie platu alebo renty, dedičstvo. Musíme sa zaoberať svojím zdravím, najmä ak sme neboli dlhší čas u lekára. Môžu sa objaviť úzkostlivé stavy, strach o svoju osobu, podliehanie pochybnostiam a podráždenosť vzhľadom k budúcnosti.
Dom 9 – Obdobie priaznivé k návratu k svojej osobe, k zaujatiu nového postoja. Fáza uvoľnenia, dovoleniek, obnova priateľských a citových vzťahov. Styky a spojenia s ľuďmi, písanie, vydávanie, podpis zmluvy, nové vyjednávania. Dôležitá ďaleká cesta citovej relácie so zahraničným alebo vzdialeným krajom. Kontakty s istou verejnou alebo úradnou organizáciou.
Dom 10 – Činorodosť, vysoké túžby, nové nápady, rozvoj profesionálneho postavenia. Vytváranie sústavy aktivít pre niekoho iného. Situácia administratívna alebo finančná môže mobilizovať celú pozornosť: dbajte, aby nič nebolo ponechané náhode, ktorá nie je vždy dobrý služobník.
Dom 11 – Náznaky veľmi pozitívne. Pomoc zvonku, rozmach: nové plány získavajú podporu. Možný postup, sláva, zväčšenie klientely, nové priateľstvá, kontakty alebo vzťahy. Šťastné správy o deťoch.
Dom 12 – Tento prírastok prináša veľmi napäté ovzdušie a často je ovplyvňované zdravím. Vnútorná kríza, pocit osamelosti, malomyseľnosť. O morálne a fyzické zdravie je potrebné sa energicky starať. Nadväzovanie kontaktov so spoločnosťami alebo verejnou sférou, nasledované prípadnými zmluvami.
CYKLY:
Cyklus 1 – Nepokoj, sklon k netrpezlivosti, popoháňaniu udalostí, najmä začiatkom roka. Skôr pozitívne podnikanie. Aktivita je kľúčovým slovom: hýbať sa, podstupovať riziko sa zdá príhodné. Tieto kroky sa javia v priaznivom svetle.
Cyklus 2 – Vzťahy prevládajú nad všetkým. Spochybnenie istého vzťahu, možná roztržka. Zjednocovanie na novom základe, nové vzťahy a kontakty. Projekt istej spoločnosti, ktorý má dobré vyhliadky sa uskutočniť.
Cyklus 3 – Plány na dobrej ceste k realizácii. Úspech je v popredí. Poskytnutú pomoc je potrebné využiť k podnikaniu, investovaniu vo všetkých oblastiach s najlepšími vyhliadkami na úspech.
Cyklus 4 – Možné prekážky: pomoc je vzácna, a pokiaľ sa naskytne, nemá dlhšieho pokračovania. Zdržovanie, nepríjemnosti. Nič závažnejšieho v materiálnej oblasti nepodnikať, jedine byť veľmi opatrný pri všetkých konaniach.
Cyklus 5 – Tento cyklus je vhodný na nadväzovanie nových citových vzťahov a nových priateľstiev. Prehlbujú sa vzťahy s deťmi alebo dospievajúcimi.
Cyklus 6 – Rozhodnutia týkajúce sa rodiny, citového života, domova. Nová zodpovednosť, úloha alebo povinnosť naviac. Záležitosti spojené s nehnuteľnosťami (získanie, predaj, prestavba). Vynikajúce záchvevy inšpirácie u umelcov a tvorivých pracovníkov vôbec.
Cyklus 7 – Prestávky, prerušenie, pomalý rytmus, sebapozorovanie a reflexia. Otázniky nad vlastným duchovným vývojom. Prichádza pocit osamelosti, oneskorené plány, rozdvojenosť. Opatrnosť pri obchodných záležitostiach. Klesajúca energia: venovať pozornosť fyzickej kondícii, nedopusťte, aby opadnutie dobrej nálady sa prejavilo na zdraví.
Cyklus 8 – Dobré materiálne obdobie. Plány finančného rozvoja, nové obchodné záležitosti. Stúpajúce zdroje, najmä ak sme pripravení. Predaj a kúpa.
Cyklus 9 – Problémy v otázke citových a priateľských vzťahoch. Neúprimnosť a nekorektnosť niekoho z blízkych je veľmi ťažko znášaná. Vonkajší život je oveľa usmievavejší. Cestovanie, vzťahy so zahraničím alebo so vzdialenými krajmi. Komunikácia na všetkých úrovniach.