Osobný rok 4

Všeobecne – Obdobie intenzívnej práce a vynakladania síl, celá škála obmedzení, nepríjemností a hmotných starostí. Rok 4 obmedzuje možnosti. Únava ho môže urobiť ešte nepríjemnejším. Namáhavý, pomalý ale istý postup... Je načase dať sa do práce a pestovať sebadisciplínu. Úspech sa dostaví len pomaly. Musíte sa naučiť dodržiavať určitý rytmus, aby ste svoju energiu účelne využili. Objavuje sa sklon k unáhleným rozhodnutiam, ktoré vedú k rôznym ochoreniam a z toho plynúcim frustráciám. Budete hľadať podporu a povzbudenie , pretože sa môžete cítiť neisto a pochybovať o svojej schopnosti dosiahnuť v živote úspech.
Práca – Profesionálne pôsobenie je v tomto roku dôležitou oblasťou. Doba praktických využití plánov, cieľom je dospieť k pevnému, vyváženému a trvalému postaveniu.  Obmedzovanie, zdržovanie a nepríjemnosti hrozia najmä v prvom semestri, zlepšenie situácie v priebehu druhého semestra. Veľmi musíme mať na očiach obchodné záležitosti, úspech sa však dostavuje vytrvalosťou. Je to možné tvorivé obdobie a je tu nádej na trvalý výsledok. Rok strát, zabudnutí, obchodov a útekov bez toho, aby nastalo niečo nezvratného.
Charakteristické rysy: Vytrvalosť, odvaha a vôľa sa uchytiť. Zbrane nie sú rovné, ale dokážete klásť vytrvalý odpor.
Citový život – Sústredenie na rodinu, všetko sa zdá byť v poriadku, ale len na povrchu. V skutočnosti je nutné sa obávať istých prekážok, pokiaľ sa nebudete veľmi snažiť dosiahnuť vyrovnaných vzťahov so svojimi blízkymi napr. tým, že budete pozornejší.
Charakteristické rysy: Túžba niečo vytvoriť alebo nájsť stabilitu.
Peniaze – V tomto roku je to náročné s prosperitou alebo tiež nemôžeme počítať so šťastím v získaní veľkých výhod alebo s tým, že urobíme terno. Peniaze sú veľmi ošemetnou oblasťou.
Charakteristické rysy: Bojovnosť, vôľa postupovať. Nečakané výdaje v každom ohľade.
Zdravie – Nedostatok energie, zníženie dobrého vyladenia sprevádzané rôznymi neduhmi. Je potrebné podrobiť sa celkovej prehliadke hneď na začiatku roka, dbať na duševnú hygienu, aby sa zosilnila obranyschopnosť. Inak je potrebné niekoľko období odpočinku alebo nejakého rozptýlenia. Pozor na kosti, pohybové ústrojenstvo, zuby, žľazy a slinivku.
DOMY:
Dom 1 – Nový vývoj v práci, profesionálnom živote, ale len s obmedzenou podporou. Rozhodujme sa konkrétne.
Dom 2 – Finančné starosti, je náročné si plniť povinnosti a donucované úlohy. Treba byť opatrný pri uzatváraní dohôd a obchodných záležitostí.
Dom 3 – Plány sú občas brzdené, premiestňovanie sa a cesty. Napätie alebo starosti spôsobené momentálnym okolím. Transakcie, ku ktorým dôjde za nepriaznivých podmienok alebo k nim dôjde s oneskorením. Zlé správy, pokiaľ ide o blízkych ľudí alebo partnerov, žiadna podpora.
Dom 4 – Rodinné starosti. Pracne dosiahnutý pokrok zaťažuje aktivitu. Náhodné príhody v domácnosti, zmena bydliska a povolania.
Dom 5 – Prekazené alebo brzdené plány, citové starosti, možno vo vzťahu k deťom. Veľká potreba oddychu.
Dom 6 – Nedocenené úsilie, práca a oddanosť. Úlohy, stiesnenosť a ťažké prekážky, ktoré vedú k vypovedaniu zmluvy. Napätie v medziľudských vzťahoch, neisté zdravie – indispozícia, fyzické výkyvy.
Dom 7 – Uzatváranie zmlúv, význačné profesionálne angažmán. Spojenie na ceste ku stabilite. Citové napätie bez vážneho ohrozenia.
Dom 8 – Konkrétne problémy – riziko straty peňazí, práce alebo postavenia. Spory, strety, konflikty, riziko okradnutia, možnosť nehody. Vo všetkých smeroch musíme byť opatrný.
Dom 9 – Riziko finančných strát, administratívne otrasy. Právne alebo legislatívne problémy musia byť urovnané, je tu možnosť prehry v súdnom pojednávaní. Otvorenosť smerom k zahraničiu.
Dom 10 – Zmena postavenia alebo nové postavenie v činnosti ako výsledok neuspokojivej situácie alebo prekážky v ceste. Konfliktné ovzdušie. Finančné otrasy v určitých prípadoch alebo veciach administratívneho rázu. Starosti s rodičmi, rodinou alebo ich opatrovanie.
Dom 11 – Komplikácie alebo prekážky v plánoch. Sklamanie spôsobené inou osobou spriatelenou alebo v citovom vzťahu. Nové zámery, ktorých realizácia vyžaduje trpezlivosť.
Dom 12 – Pocit osamelosti, nehybnosť, stagnácia. Nedobrý vplyv na zdravotný stav, telesná schránka reaguje zle.
CYKLY:
Cyklus 1 – Zmena štatútu v aktivitách – nový osobný vývoj, väčšinou plodný.
Cyklus 2 – Nevyrovnaný a pomalý vývoj, riziková činnosť alebo obchodné aktivity. Napätie v medziľudských vzťahoch.
Cyklus 3 – Zlepšenie, priaznivý vývoj, aj keď s prekážkami a pomalý.
Cyklus 4 – Obmedzujúce podmienky. Je potrebné sa rozhodnúť ohľadom pracovných záležitostí alebo v materiálnych otázkach.
Cyklus 5 – Zmeny alebo vývoj v aktivitách, zmeny spojené s bývaním. Otrasy právne alebo administratívne.
Cyklus 6 – Zodpovednosť, rodinné a domáce problémy.
Cyklus 7 – Prekážky v práci a v domácom živote. Je potrebné ovládnuť sklon k depresiám. Otrasené zdravie.
Cyklus 8 – Riziko zapletenia sa do nepriaznivých záležitostí profesionálnych alebo materiálnych. Rozhodnutie alebo podpis zmluvy si je treba veľmi dobre rozmyslieť. Možné finančné problémy.
Cyklus 9 – Materiálne a s domácim životom spojené otrasy. Nie je vylúčená zrada napr. v obchodných záležitostiach. Problematické osobné vzťahy.