Osobný rok 5

Všeobecne – Priaznivé okolnosti pre zmeny budú v tomto roku značné, profesionálny vývoj tiež nie je vylúčený, ako napr. zmena miesta alebo zmena postavenia alebo premiestnenia. Predchádzajúca zmena štruktúry alebo organizácie bude mať za následok pravdepodobne zvraty. Citová rovnováha je ohrozená, ale bez následkov. V tomto roku sa stretneme s rozličnými osobami a obvykle aj s novými priateľmi. Je potrebné sa vyvarovať nepremyslených reakcií, aj keď sme vrcholne nervózni a popudzuje nás to k vrtkavosti. Sloboda – nastanú veľké zmeny. Rozšíri sa Vám obzor a dosiahnete vzostup. Bude to rok plný dobrodružstva – možno sa presťahujete, alebo nájdete nové zamestnanie. Citová rovnováha bude ohrozená, ale bez následkov. Treba sa vyvarovať nepremysleným reakciám. Po zdravotnej stránke budete náchylná na pohlavné orgány, neurózu, dýchacie cesty, drobné úrazy.
Práca – Pred letom takmer nie je možné očakávať blahodarné zmeny, len niekoľko plánov prináša náznak vymanenia sa z daného stavu. Na začiatku školského roku sa konečne veci pohnú, nie je teda potrebné uponáhľať ich. Pripravme sa za tých najlepších podmienok k zmene, najmä k zmene miesta pobytu, pracovného miesta, k novým projektom. Naše nápady sa budú rozvíjať. Nároky na kvalitu a nový okruh záujmov. Túžba po vedení a nových skúsenostiach, aby sme prekročili samých seba.
Charakteristické rysy: Intuícia, inšpirácia, prispôsobivosť. Zlepšenie materiálnej a finančnej situácie. Premeny a zmeny smerujúce k samostatnosti.
Citový život – Nie je vhodná chvíľa stiahnuť sa do seba alebo nechať situácie vyvíjať sa nepriaznivo. Úsilie o väčšiu slobodu núti k seba obnove, inému prežívaniu existujúceho vzťahu alebo manželského života. Tieto zmeny nie sú v rozpore so stabilitou, stačí si naplánovať cestu, usporiadať rámec svojho života, zorganizovať si nové rozptýlenie, podmaniť si druhého zmenou niekoľkých drobností svojho zovňajšku, prekvapiť zmenou nejakého okolia...proste ukázať dostatok predstavivosti.
Charakteristické rysy: Zvodnosť, inšpirácia, pochopenie, nová mladosť, regenerácia. Zmeny, túžba, nové priateľstvá a citové spojenia, ak sme voľní.
Peniaze – Ak sme minulý rok stavali na solídnom základe, tento rok nám prinesie istú prosperitu, lebo celkové naladenie je priaznivé ziskom a zlepšeniu podmienok hmotného alebo finančného života. S rizikom je potrebné obozretne rátať, každá hazardná špekulácia môže mať mrzuté následky. Pozor na konanie bez rozmýšľania. Určité fázy sú veľmi nestabilné.
Charakteristické rysy: Zmena v aktivite, doplňujúce zisky, odvaha. Zmysel pre nájdenie pomoci. Nárast príjmov alebo platu. Rozpočet sa lepšie drží vo vyrovnanej polohe a narastajú zdroje.
Zdravie – V tomto roku je energia v dobrom stave. Sklon k podnecovaniu vlastných schopností znovu chytiť dych. Je nutné zmierniť svoju aktivitu a vystríhať sa výstrelkov. Pozor na pohlavné orgány a dýchacie cesty. Tento rok vytvára niekedy podmienky na drobné nehody, ako napr. vyvrtnutie, porezanie a popálenie.
DOMY:
Dom 1 – Tvorivé plány a obchodné aktivity sú uprednostňované. Narastajúca energia a nový dych.
Dom 2 – Zlepšenie finančných a materiálnych podmienok, ale s tým, že najprv budú neisté. Opatrnosť v špekuláciách, investíciách alebo najrôznejších nákupoch.
Dom 3 – Priaznivé pre cestovanie, výhodné kroky. Usporiadanie určitých problémov, dobré obdobie pre štúdium. Nové vzťahy a kontakty. Príležitosť pre slobodných na stretnutia a možno aj milostný vzťah.
Dom 4 – Zmena životného rámca (bydlisko, práca). Problém vo vzťahu s blízkou osobou môže viesť k roztržke.
Dom 5 – Veľká tvorivosť, uvoľnenosť, rozptýlenie a rozmach. Stretnutie s citovým vzťahom alebo jeho rozvoj, plodnosť, tehotenstvo.
Dom 6 – Zmena v práci, zmena zamestnania, nové pozície a postavenie. Zlepšenie bez ohľadu na isté napätie a prekážky. Problémy sa rýchlo urovnajú aktívnym prístupom.
Dom 7 – Zmluva alebo spolupráca, skôr krátkodobá, pretože v tomto období nie sú stabilné. Možné rôzne nehody, východisko pre nové výhodné okolnosti.
Dom 8 – Finančné straty ako výsledok výstrelkov alebo neopatrností. Príležitosť zlepšenia finančného a materiálneho stavu (nečakané šťastie v transakcii alebo obchodnej záležitosti. Riziko nehôd: vyhýbať sa drsným športom a akrobacii.
Dom 9 – Veľká cesta, styky a vzťahy veľkého dosahu, vzťahy so zahraničím. Premeny a zaujatie nových pozícii.
Dom 10 – Premena v práci alebo citeľná zmena. Postup, úprava administratívneho alebo oficiálne legálneho štatútu. Nedostatok stability : premýšľať skôr, ako sa koná alebo rozhoduje.
Dom 11 – Úspech, rozmach a podpora v ňom. Priateľské alebo užitočné vzťahy, výhodné plány v priaznivom kontexte. Nové priateľské vzťahy, ale vôbec nie s istotou predurčené k tomu, aby sa uskutočnili v blízkej dobe alebo aby boli trvalé.
Dom 12 – Právne problémy alebo obmedzenie v administratívnych alebo právnych záležitostiach. Citové napätie, zrada osoby, ktorej sme dôverovali, či už v súkromí alebo v profesionálnej oblasti.
CYKLY:
Cyklus 1 – Nečakané udalosti a rýchly vývoj. Plány sa dotvárajú. Je potrebné sa vyhnúť nervozite a nerozvážnym reakciám.
Cyklus 2 – Komplikácie spôsobené oneskorením, nepríjemnosťou so zmenou programu alebo v spojitosti s cestou. Otrasy spôsobené problémami so správou, nové kontakty. Nečakaná pomoc, prispenie niekoho druhého, priaznivé okolnosti.
Cyklus 3 – Otvorenie, ktorého je treba využiť. Rozptýlenie nedávnych alebo dlhodobejších problémov. Zmeny, premiestňovanie, vývoj smerujúci k novým projektom.
Cyklus 4 – Krehká rovnováha v medziľudských vzťahoch v práci alebo súkromí. Je potrebné vedieť čakať na uskutočnenie plánov a nenásilne sa prispôsobiť a dopriať si čas k vyjadreniu a uplatneniu svojich rozhodnutí.
Cyklus 5 – Zmeny, premeny, cesty. Premiestňovanie len s veľkou opatrnosťou, okolnosti sú nestále, je potrebný vnútorný poriadok. Prevažuje nervozita.
Cyklus 6 – Sťahovanie, zmena bydliska alebo práce. Rodinné zmeny. Priateľské alebo citové stretnutia, dá sa predpokladať dobrodružstvo.
Cyklus 7 – Veľké zmeny, nepríjemnosti. Problém pri cestách alebo kvôli ceste. Nečakaná pomoc a prispenie.
Cyklus 8 – Finančný rozmach, ale veľké a početné výdaje. Finančná náhoda v rýchlych operáciách, ale niekedy riskantných.
Cyklus 9 – Vynikajúce naladenie vo vzťahu k cudzine alebo vzdialenému miestu. Veľká cesta alebo cesty. Nepríjemnosti v osobnom živote všetkého druhu, ale odstrániteľné. Neplytvajme energiou prílišným upínaním sa na určité ciele.