Osobný rok 6

Všeobecne – Dôležitý rok pre rodinný a citový život. Rodinný krb a deti pútajú predovšetkým pozornosť. Zámer a príhodná príležitosť urobiť zmeny v rodine, príbytku, bydlisku rodičov, detí alebo iných blízkych. Je možné tiež investovať do nehnuteľností. V tomto období bude zodpovednosť a disciplína podrobená skúške. Svoje povinnosti budete chápať ako samozrejmosť. Je bežné teraz ponúknuť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Prichádza tvorivá inšpirácia. Toto obdobie sa hodí k zoznamovaniu sa s ľuďmi, k vytváraniu trvalých vzťahov a upevneniu väzieb v už existujúcich vzťahoch. Tam kde panovali nezhody, sa tieto rozpory s potrebou harmónie vyriešia. Dochádza k jemným zmenám vo vnútornej chémii človeka i v aure a to zvyšuje príťažlivosť pre druhých. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi uvoľnením tvorivej energie a nasmerovaním energie k prospechu rodiny a blízkych. Toto obdobie bude vyžadovať sebaobetavosť, ale prinesie lásku a súlad do Vášho domova.
Práca – Rok priaznivý pre aktivity umeleckého alebo estetického rázu. Blahodarný vplyv na tvorivé aktivity. Bohatý rok, rozmach, hojnosť nápadov, bohatá predstavivosť, vkus. Vynikajúci pracovný kapitál, ktorý šťastné okolnosti ešte znásobia. Celkovo sklon k vyrovnanosti.
Charakteristické rysy: Nápady, intuícia pre tvorivý akt, harmónia v priateľstvách, pokiaľ budeme obozretní. Skrášlenie pracovného prostredia, nové zariadenie, výzdoba.
Citový život – Táto kľúčová oblasť života v tomto roku vyžaduje tolerantné a zmierlivé správanie. Citovosť v sebe obsahuje príznaky, ktoré môžu viesť k osamelosti: je potrebné dávať pozor na pochybnosti, zdržať sa žiarlivosti a v nej skrytej nedôvery.
Charakteristické rysy: Dobrá vôľa, úprimná láska, harmónia. Rovnováha v citovej sfére, ale za nových podmienok. Zmenený rámec života a nové citové puto.
Peniaze –Výdaje v záujme zlepšenia životných podmienok, zvýšenie komfortu. K dosiahnutiu tohto cieľa budú nájdené riešenia a financie. Rovnako investície do kameňov sú veľmi výhodné, pokiaľ ich situácia dovoľuje.
Charakteristické rysy: Ak sa budú potrebné peniaze hľadať, môžu byť nájdené. Možnosť operácií s nehnuteľnosťami, premena rodinného krbu alebo pracoviska. Nové vybavenie, úprava zariadenia interiéru.
Zdravie – Nová životná hygiena je žiaduca. Upevnime si nové životné pravidlá, aj preventívne. Nečakajme, až nám lekár predpíše celkové vyšetrenie. Ak sme preťažovaní, vyhnime sa tomu. Pozor na kardiovaskulárny systém, chrbticu, gynekologické problémy.
DOMY:
Dom 1 – Aktívny rodinný život, práca spojená s domom alebo rodinou. Nový byt, spojenie, spoločný život, prípadne svadba.
Dom 2 – Nová zodpovednosť v pracovnej činnosti. Je potrebné usporiadať rodinné záležitosti, ktoré sú často spojené s peniazmi. Výdaje na prospech najbližšieho okolia, prácu a nové zariadenie. Operácie okolo nehnuteľností.
Dom 3 – Dobrý cyklus k vytváraniu vzťahov, zaujímavé kontakty. Výhodné podmienky v umeleckej alebo estetickej sfére vôbec. Znovu nadviazanie vzťahov s niektorými blízkymi alebo vzdialenými členmi rodiny.
Dom 4 – Ťaživá zodpovednosť v rodine alebo profesionálna. Finančné zdroje sú ohrozené zmenami alebo investičnými plánmi. Obchody s nehnuteľnosťami, premena domova, intenzívna práca.
Dom 5 – Citové stretnutia, nové priateľstvá. Zväzok, ktorý sa uzatvorí spojením. Šťastný prírastok v rodine. Nové plány a zaručene úspešná tvorba.
Dom 6 – Pracovné preťaženie, nezhody v práci. Starosti s personálom alebo kolegami, domáce starosti.
Dom 7 – Spojenie alebo svadba. Niekedy zmierenie, pokiaľ nedôjde k rozvodu alebo otvorenému konfliktu. Právne alebo administratívne problémy. Vyhnime sa dlhom a pohľadávkam. Starosti so spriaznenou rodinou. Zhoda alebo vzťah s osobou mimo okruhu domova.
Dom 8 – Nové pracovné príležitosti, možné spojenie so zahraničím alebo s vonkajším svetom. Pozor na podpisy zmlúv, možné finančné straty.
Dom 9 – Financie nie sú isté, dbáme na zvýšenú opatrnosť. Nečakaný vývoj v podnikaní, možné vyriešenie určitého sporu.
Dom 10 – Profesionálna zodpovednosť na vzostupe. Nepríjemnosti, nepríjemná administratívna alebo právna práca. Kroky spojené s osobným alebo pracovným postavením. Finančné problémy, je potrebné urobiť rozhodnutia (nové zamestnanie nie je vylúčené).
Dom 11 – Úspech v tvorivých aktivitách, pomoc a prispenie blízkeho okolia (osôb blízkych v práci alebo v súkromí, v banke, vyššie postavených alebo príbuzných).
Dom 12 – Problémy v domácnosti, povinnosti, starosti alebo choroba blízkeho človeka.
CYKLY:
Cyklus 1 – Nové citové alebo rodinné zaujatie vďaka konštruktívnemu postoju vo zväzku. Je potrebné urovnať spory, možné operácie s nehnuteľnosťami.
Cyklus 2 – Spochybnenie existujúcich vzťahov, či už profesionálnych alebo súkromných. Spojenie, zhoda, zjednotenie. Opatrnosť vo finančných transakciách, vyhnime sa riziku s nehnuteľnosťami alebo v rodinných záležitostiach.
Cyklus 3 – Starosti a nepríjemnosti na ceste k urovnaniu. Príhodné obdobie, ktoré prináša bezpečie. Ľahko dosiahnuteľná vyrovnanosť vo všetkých oblastiach života. Spory, pokiaľ sú, sa urovnajú.
Cyklus 4 – Rodinné alebo citové nepríjemnosti. Nezhody, záťaž, povinnosti. Niekedy nepríjemné rozhodovania. Treba si udržať daný stav.
Cyklus 5 – Možné napätie v partnerskom vzťahu. Sťahovanie, zemepisné vzdialenie sa. Niekedy problém s následníctvom.
Cyklus 6 – Spojenie alebo rozdelenie. Nová citová rovnováha sa dostáva do popredia, ale môže byť sprevádzaná nepríjemnosťami zvonku, ktoré súčasne treba urovnať. Transakcie s nehnuteľnosťami. Zdravotné problémy blízkej osoby, zodpovednosť rôzneho typu v práci alebo v súkromí.
Cyklus 7 – Rodinné problémy, zaostávanie a prekážky, materiálne otrasy. Nepríjemnosti spôsobené inou osobou, chatrné zdravie.
Cyklus 8 – Dobré naladenie k rozmnoženiu dedičstva (investície do drahých kameňov, transakcie s nehnuteľnosťami, kúpa bytu alebo domu)
Cyklus 9 – Spory, rozpory v rodine alebo s blízkymi. Dobré vzťahy s vonkajším svetom (kontakty, začatie činnosti, verejný život, klientela) aj v zahraničí.