Osobný rok 7

Všeobecne – Od začiatku roka všeobecné spomalenie, nesnažme sa mu brániť alebo lámať osud, narazíme na neprekonateľnú prekážku. Je lepšie radšej ustúpiť a nechať sa viesť a inšpirovať a pritom sa dostávať do formy, alebo vyhľadať odpočinkové miesto. Nakoniec môžu beh života zmeniť nečakané udalosti. Toto obdobie prináša zmeny, ktoré sa môžu bolestivo dotknúť citov v oblasti priateľstiev, milostných vzťahov, doma aj v práci, vnútorne je veľmi namáhavý. Zmysel problémov je prijať, aby ste sa vrátil k vlastným zdrojom, uvedomil si svoju silu a začal sa spoliehať skôr na seba. Je to rok duchovného pokroku, ktorý Vás bude nútiť zaoberať sa duchovnými otázkami smrti, posmrtným životom... Môže Vás zastihnúť choroba, strata niekoho z rodiny, či priateľov. Možno budete niekoho ošetrovať, alebo prejavíte pochopenie ľudí v ťažkej životnej situácii. Môže sa stať, že sa pristihnete pri tom, že zabúdate na vlastné utrpenie, aby ste pomohol inému. Tajomstvo spočíva v tom, aby ste sa dokázal povzniesť nad vlastné „ja“. Potom zistíte, že Vaše problémy nie sú až tak strašné. Treba sa zaoberať väčšou mierou druhými a ponúknuť podporu. Svoje problémy treba riešiť trpezlivosťou, rozhovorom, porozumením – potom dosiahnete najvyššieho stupňa vývoja. Nie je to vhodný rok pre činnosť, skôr pre vyčkávanie príležitostí.
Práca – V prvých mesiacoch sa je lepšie vyhnúť novým plánom. V krajnom prípade si dopredu rozoberme všetky aspekty a neponáhľajme sa: vážne premýšľajme skôr, ako sa vyslovíme a nezväzujme si ruky, pokiaľ nemáme istotu o harmonickom vývoji situácie. V rozbehnutých činnostiach, pokiaľ sme v pesimistickom naladení je potrebné neponáhľať sa a zhrnúť si fakty a položiť si otázku nových možných rozhodnutí. Tento rok je rokom symbolickej smrti, aby došlo k znovuzrodeniu, oslobodenia od starých stereotypov. Intelektuálna a tvorivá činnosť je spojená predovšetkým s humanitárnou oblasťou, ako je napr. bádanie, písanie, štúdium, turistika a cesty. Vo všetkých týchto oblastiach prebehne rok bez nepríjemností a bude prinášať uspokojenie. V iných profesiách je rok prechodom, etapou užitočnou a potrebnou k rozvoju a osobnému vývoju.
Charakteristické rysy: Únava, zdržovanie, nepríjemnosti, nehody. Príjemné prekvapenia dovoľujú ísť ďalej.
Citový život – Ak v 6. roku vznikli vážne problémy, tento rok sa môže ukázať ako neistý. Je potrebné sa znovu sústrediť, nájsť seba samého, čo vyžaduje utvoriť si istý odstup vo vzťahu k partnerovi. Môže sa objaviť pohnútka žiť so istej miery osamelo, z vlastnej vôle. Stretnutia sú možné, ale nemajú dlhšie trvanie.
Charakteristické rysy: Premýšľavosť, samota, je možné prekvapivé stretnutie.
Peniaze – Dosť neistá finančná situácia, tiež sa doporučuje veľká opatrnosť. Predsavzatia sa ťažko realizujú. Nedostatok peňazí je občas neznesiteľný...Náhle sa však môže dostaviť nečakané finančné šťastie.
Charakteristické rysy: Finančné ťažkosti, materiálna stagnácia, nedostatok prostriedkov. Prekvapivé a neobvyklé zisky sú však možné.
Zdravie – Životná energia je klesajúca. Rok začína zlým zdravotným stavom a zlou náladou. Pozor na nervy, mandle, narušený metabolizmus, chudokrvnosť a depresie.
DOMY:
Dom 1 – Kontakty, nečakaný vývoj, nová situácia. Predchádzajúce vzťahy ovplyvňujú na povrchu. Minulé problémy môžu byť konečne rozriešené. Nové pochopenie.
Dom 2 – Nezhody a prekážky v profesionálnom živote. Straty alebo oneskorenie sa môžu dostaviť. Nečakané vrátenie peňazí.
Dom 3 – Kontakty v prekvapujúcich podmienkach. Nové nápady, tvorivosť, cesty. Uprednostňujeme štúdium. Niekedy choroba blízkej osoby.
Dom 4 – Nečakané priateľstvá, očakávajme pomoc okolia. Pozor na zmluvy najmä vo finančnej sfére.
Dom 5 – Výnimočná tvorivosť, vyhľadávanie štúdia. Dajme prednosť oddychu, rozptýleniu a cestovaniu. Možné citové vzťahy, skryté, tajné a nečakané.
Dom 6 – Potreba stabilizovať zdravie – únava a skleslá nálada vyžadujú celkovú prehliadku. Riziko omylu alebo prílišnej dôvery. Pozor na podpisy, zmluvy, pracovné kontrakty. Nič nepodpisujeme v tomto ohľade bez náležitej opatrnosti.
Dom 7 – Nečakaná dohoda v profesionálnom živote alebo v obchode. Vhodná doba na vyriešenie komplikovaných situácií najmä v súkromnom živote. Tajná láska.
Dom 8 – Zdravotné starosti, liečenie alebo zákrok. Vnútorná kríza, potreba chopiť sa toho, čo je skryté pod povrchom. Príhodné pre zisky a hry.
Dom 9 – Vnútorný vývoj, intelektuálny alebo duchovný, zaujatie novej pozície. Rozvíjajúce sa znalosti, štúdie, analýzy, bádania a tvorba. Nové vzťahy, dôležité cesty.
Dom 10 – Pochybnosti a spochybnenie ustanoveného poriadku. Nový a nečakaný rozvoj v podnikaní, ale profesionálne starosti, pretože obdobie je nestále. Možné rany osudu.
Dom 11 – Výber medzi priateľmi a ľuďmi okolo. Ukončia sa  určité vzťahy. Oneskorenie v plánoch odísť do ústrania.
Dom 12 – Vnútorná kríza (vynútená samota, depresie, zdravotné problémy). Dávame pozor na fyzickú kondíciu a náladu.
CYKLY:
Cyklus 1 – Nový vnútorný vývoj. Nečakané stretnutia, priateľstvá. Nervové napätie držíme pod kontrolou. Prerušenie v začatých záležitostiach: možné spory.
Cyklus 2 – Kríza vo vzťahoch, sklamanie spôsobené druhou osobou. Nečakané kontakty, obohacujúce priateľstvo. Zdržanie sa v plánoch, nervová únava.
Cyklus 3 – Túžba písať a komunikovať. Pocity osamelosti. Náhle šťastie v oblasti materiálnej a niekedy prekonanie problémových situácií.
Cyklus 4 – Prekážky, nepriazeň, únava. Očakávania v profesionálnej oblasti. Nepristupovať na riziko vo finančnej oblasti.
Cyklus 5 – Nové styky, výhodné je cestovať. Otrasy spôsobené druhou osobou. Zachovávajme si nezávislosť. Stres a nepokoj.
Cyklus 6 – Predovšetkým citové a profesionálne záujmy. Veľká zodpovednosť: vyhnime sa akémukoľvek prílišnému nadšeniu a horlivosti.
Cyklus 7 – Rizikové zdravie, sklony k depresii. Odklady a možné straty. Dobré predpoklady na vnútorný vývoj.
Cyklus 8 – Finančné problémy: majme sa na pozore pred špekuláciami a investíciami. Možnosť nečakanej návratnosti peňazí.
Cyklus 9 – Sklamanie a profesijné alebo materiálne problémy. Riziko zrady. Neobvyklé kontakty vo vonkajšom svete alebo v zahraničí za dobrých podmienok. Vynikajúce naladenie cestovať.