Osobný rok 8

Všeobecne – V tomto roku sa stáva nanajvýš dôležitou súčasťou pre všetky oblasti rovnováha. Je to predovšetkým materiálny rok, poznamenaný bojom. Je potrebné pestovať trvalé sily. Každý omyl v konaní má okamžité následky. Vyhnime sa výstrelkom, sporom, arogancii a rizikám. Viac než ktorýkoľvek iný rok tento dáva podnet k rozvoju činorodých síl a schopnosti uskutočňovať konkrétne plány. Je veľa priaznivých okolností a stačí si len správne voliť a nestrácať na pozornosti, čo je spravodlivé, zdravé a úmerné. Dosiahnutie materiálneho zisku Vám prinesie ambície a umožní dôležité kroky vpred. Je to rok rozhodnutí, príležitostí a činnosti. Vyhnite sa však výstrelkom, arogancii a rizikám. Nie sú vylúčené rodinné problémy. Starosti prinesú peniaze a zdravie. Hrozí  nehoda alebo udalosť, ktorá si vyžiada sústredenú starostlivosť (prípadne chirurgický zásah). Problémy vo vzťahu k banke alebo verejnej organizácii a právne záležitosti. 
Práca – Na začiatku roka je treba preukázať veľkú energiu, aby sa dosiahlo a čelilo denným povinnostiam. Vymedzme si prekážky veľmi presne a starostlivo. Profesionálna aktivita môže vykazovať kladný a dosť rýchly vývoj, pokiaľ do roku vstupujeme za dobrých podmienok. V opačnom prípade bude veľmi obtiažne sa dostať do správneho tempa. Riziko pádu alebo straty postavenia.
Charakteristické rysy: Peniaze vrátené alebo naopak veľké výdavky. Profesionálna zmluva, zmluva o činnosti, finančne výhodné pracovné poslanie.
Citový život – Tohto sa tento rok málo dotýka, ale môže sa rozvinúť konfliktná situácia, ktorá môže vyústiť až do roztržky alebo rozchodu. Môže ale v istých prípadoch dôjsť k dobrému spojeniu, pokiaľ je previazané materiálnym a finančným zaistením plynúcim zo spoločných záujmov. Nie sú vylúčené rodinné problémy.
Charakteristické rysy: Rozumovosť, slušnosť, zmysel pre umiernenosť, vnútorná sila, sebadôvera. Roztržky a rozchody, pokiaľ sme nenazbierali v predchádzajúcich rokoch dostatok skúseností a nie sú nám k dispozícii. Konflikty a rozpory, niekedy nepochopenie.
Peniaze – V prvých mesiacoch roka je treba sa prinútiť k vytvoreniu vyrovnaného rozpočtu alebo vôbec financií. Je ale potrebné vytvárať si predstavu o rozmiestnení peňazí, investíciách alebo užitočných nákupoch dlhodobého charakteru, pokiaľ sa dokážeme uspokojiť a prejavíme múdrosť a vyhneme sa riskovaniu.
Charakteristické rysy: Úsilie, vytrvalosť, odvaha, praktický zmysel. Rôzne, väčšinou výhodné investície. Možné uloženie peňazí. Nákupy zbytočné, niekedy drahé až náročné a niekedy bezcenné.
Zdravie – Vcelku vynikajúca kondícia, niekedy náhody, ktoré nás môžu zasiahnuť v tomto roku. Pozor na fyzickú aktivitu, zmeny miesta, obvyklé gestá, tráviace ústrojenstvo, údy a pohybové ústrojenstvo.
DOMY:
Dom 1 – Citeľný pokrok, narastajúce vyhliadky. Rysujú sa plány a sú priaznivé novému rozvoju. Rôzne investície a nákupy, kapitál je vyhľadávaný a nájdený.
Dom 2 – Finančná a rozpočtová rovnováha majú byť bezpodmienečne udržiavané. Každá špekulácia alebo neopatrná a riskantná operácia vyústi do tvrdého pádu.
Dom 3 – Sľubná zmluva, zisky na obzore, rozvoj obchodných vzťahov. Plány a kroky spojené s vidinou zmluvy, obchodu alebo zisku.
Dom 4 – Transakcie s nehnuteľnosťami, rodinným majetkom. Zodpovednosť voči rodinnému prostrediu, záťaž spojená s domovom. Napätie vo vzťahoch.
Dom 5 – Citové stretnutia, poskytujúce ochranu a solidárnosť. Obdobie prosperity a zaujímavých kontaktoch. Tvorivé projekty prinášajúce zisk.
Dom 6 – Ťažká práca, ale výhodné finančné výsledky. Pozor na zdravie, predovšetkým na chronické choroby.
Dom 7 – Finančná zmluva alebo dohoda. Spory a konflikty, z ktorých môže vyplynúť súdne pojednávanie. Potrebné harmonizovať partnerský vzťah (riziko nedorozumenia, nepochopenia, až roztržky a rozchodu).
Dom 8 – Peniaze a zdravie môžu prinášať starosti. Nehoda alebo udalosť, ktoré si vyžadujú sústredenú starostlivosť, prípadne chirurgický zákrok. Návratnosť peňazí, ale riziko straty, pokiaľ sú obchody slabé.
Dom 9 – Otrasy finančného pôvodu, právneho alebo administratívneho. Je možné ukončenie súdneho sporu alebo procesu.
Dom 10 – Možný vzostup, povýšenie alebo oboje naraz. Administratívna situácia sa mení alebo vyžaduje vykonať isté kroky.
Dom 11 – Konkrétny rozvoj plánov s priateľmi alebo známymi. Podpora vychádza zo vzťahov s priateľmi, rodičmi. Narastá klientela, celkovo dobrý vývoj v obchodných záležitostiach.
Dom 12 – Právne problémy (spory, konflikty, nepriazeň). Finančné starosti, pozor na zdravie.
CYKLY:
Cyklus 1 – Finančný úspech, investície, kladný profesionálny vývoj. Neisté transakcie alebo spory, niekedy súdny proces.
Cyklus 2 – Podpis zmluvy, citeľný postup. Spochybnenie zmluvy, niekedy kladie odpor  iná osoba.
Cyklus 3 – Profesionálny úspech, kladný rozvoj obchodných záležitostí, zisky. Predchádzajúce problémy môžu byť urovnané.
Cyklus 4 – Materiálne problémy, oneskorenie, očakávanie. Omyly a neobratnosť môžu nastať v transakciách alebo v práci.
Cyklus 5 – Rozmach v obchodných záležitostiach. Môžu sa dostaviť administratívne otrasy. Právne záležitosti (nehoda, proces). Starosti vo vzťahu k banke alebo verejnej organizácii.
Cyklus 6 – Transakcie majetkové, obchodné, v súvislosti s bytom. Citové napätie, možné sú aj spory.
Cyklus 7 – Spomalenie aktivít. Materiálne nepríjemnosti, blokácie, nutné riešiť problémy. Krehká rovnováha.
Cyklus 8 – Obchodné záležitosti a financie sú na prvom mieste. Investície na dennom poriadku. Riziká a straty spojené s peniazmi, pokiaľ rok začal zle.
Cyklus 9 – Materiálne problémy a finančné zvraty, spory, súdne pojednávania, odpor. Peniaze alebo transakcie v zahraničí alebo zo zahraničia prichádzajúce. Komunikácia s vonkajším prostredím by mala byť úspešná.