Lev

Vašim vládcom je Slnko, preto z vás priamo srší pozitívna energia, aktivita, radosť zo života, dynamika a optimizmus. Nechýba vám ani sebavedomie, hrdosť a neznášate priemernosť. Astrologickému úseku Leva zodpovedá srdce - stred života. Analogicky sa dá povedať, že žijete silne srdcom, pretože ste ako srdce aktívny a dynamický. Väčšia citlivosť na ochorenie srdca a s tým súvisiace zmeny krvného tlaku sa u vás prejavujú zvlášť vo vyššom veku. Ste vybavený pomerne dobrým zdravím a obvykle imúnny voči dlhotrvajúcim chronickým chorobám. Najväčším nebezpečím sú pre vás choroby, ktoré vznikajú náhle a majú rýchly priebeh. Veľkým rizikom pre vás je zanedbanie vlastného zdravia z dôvodu prepracovanosti a nedostatku odpočinku. Z hľadiska astrológie je vám priradený ešte zrak a chrbtica. Vyhýbať by ste sa mali fyzicky náročným športom.   
Dispozície k chorobám: Choroby a úrazy sa u vás sústreďujú zvlášť na srdce, kríže, chrbticu, miechu a tepny. Ste teda náchylný k chorobám srdca, postihnúť vás môžu srdcové neurózy, kôrnatenie žíl, vysoký alebo nízky krvný tlak, poruchy srdečného rytmu, infarkt, angína pectoris, zápal srdcového svalu. K ďalším zdravotným rizikám patrí chudokrvnosť, kŕčové žily, horúčky, obezita a žlčníkové problémy. Svoju daň si vyberá aj nestriedmy život (bujaré zábavy a alkohol), ktorý často vediete. Viac než ostatné znamenia môžete trpieť bolesťami či úrazmi chrbtice, ramien či kĺbov. Zvlášť v mladosti sa u vás môžu objaviť problémy s pokožkou, napr. zvýšený výskyt akné.
Slnko: Slnko v Levovi zdvojnásobuje svoju silu. Ľudia tejto konštelácie bývajú už od malička nadaní, schopní a nadpriemerní. Je tu ale nebezpečie, že často prepadáte prehnanej aktivite a horlivosti, čo so sebou nesie niektoré zdravotné riziká, zvlášť ochorenie srdca - infarkt a angínu pectoris. 
Mesiac: Mesiac v spojení so Slnkom vám dodáva neistotu, váhavosť a nespokojnosť. Máte večný pocit nedocenenia domnelých výnimočností, a to všetko môže smerovať k citovému vydieraniu vášho okolia. Máte zvýšené riziko k srdcovým ochoreniam, búšeniu srdca, kôrnatenie tepien, chorobám miechy, paralýze, ochrnutiu, očným chorobám a bolestiam v krížoch.
Merkúr: Merkúr v spojení so Slnkom dodáva vášmu temperamentu rýchlosť spolu so zdravou zaujatosťou. Je to dobrá kombinácia, pokiaľ ale neskĺznete na pokryteckú falošnosť, podvádzanie a náladovosť. Inklinujete k problémom krvného obehu, bolestiam v krížoch, nadúvaniu, vredom, zápche a očným chorobám. Treba si dávať pozor pri riadení auta. 
Venuša: Spojenie Venuše a Slnka pozitívne posilňuje vaše vlastnosti a obohacuje o láskavosť, harmóniu a zmysel pre vernosť. Naviac ste nositeľom istého súperivého napätia, čo zvyšuje záujem o ocenenie a úspech. Toto spojenie sľubuje šťastné manželské spolužitie. Objaviť sa môžu niektoré zdravotné problémy, napr. vysoký krvný tlak, poruchy srdečného rytmu, mdloby, bolesti chrbtice a krížov. Tiež pozor na úrazy chrbta a ramien. 
Mars: Tiež planéta Mars v kombinácii so Slnkom zosiluje vašu aktivitu, energiu a húževnatosť pri dosahovaní vami vytýčených cieľov, ale zároveň môže podporovať aj negatívne vlastnosti, zvlášť agresiu, podráždenosť, náladovosť a túžbu ovládať za každú cenu. Máte zvýšené riziko reumy chrbtových svalov, choroby obličiek, slnečného úpalu, pásového oparu, srdečnej arytmie, angíny pectoris, zápalu pohrudnice, infarktu a mŕtvice.
Jupiter: Spojenie Jupitera a Slnka vám prináša dôstojnosť a dáva skvelé vyhliadky na úspech a slávu. Máte intuitívnu schopnosť odhadovať nadanie a možnosti ostatných, čo vás predurčuje do vedúcich funkcií. Veľkou zdravotnou hrozbou sú pre vás choroby krvného obehu a infarktu. Doporučuje sa striedmosť v jedle. 
Saturn: Saturn v kombinácii so Slnkom prehlbuje vašu silu, istotu a zmysel pre zodpovednosť. Ale obmedzuje vašu srdečnosť a veľkorysosť a tiež môže vyvolať nespokojnosť, skľúčenosť a žiarlivosť. K zvýšeným zdravotným rizikám patrí slabosť srdečného svalu, kôrnatenie tepien, infarkt, choroby pečene, dna a slabá chrbtica. V tejto konštelácii je zvýšené nebezpečie všetkých úrazov.