Zasvätenie do Reiki / Shamballa

  • Pri zasvätení na diaľku si na dohodnutú dobu zaistite, aby ste neboli nikým a ničím rušený/á. Na zasväcovací proces je vhodné si zapáliť sviečku, vonnú tyčinku a pustiť si relaxačnú hudbu (bez slov). Ako prijímacia osoba by ste mali začať s prípravou 5 – 10 minút pred dohodnutým časom.
  • Pre upokojenie sa 3 krá t zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
  • Ak sedíte, mali by ste mať chrbát rovno, nohy súbežne vedľa seba, chodidlá na podlahe. Ruky si položte na stehná dlaňami hore.
  • Ak ležíte, nohy majte natiahnuté vedľa seba, ruky uvoľnite a položte dlaňami hore.
  • V oboch prípadoch odporúčam mať zavreté oči a voľne prijímajte energiu, nemusíte nič kŕčovite očakávať.
  • Vyslovte: „Prosím moje vyššie JA o prijatie (názov energie, napr. reiki 1. stupňa) ideálnym spôsobom. Ďakujem vďačne v mene svetla, lásky a čistoty.“ Týmto požiadate svoje vyššie JA o prijatie zasvätenia a zariadite tak, aby ste sa naladili na prijatie zasväcovacej energie a na rozpustenie prípadných blokov.
  • Zasväcovací proces prebieha zhruba 15 – 35 minút (niekedy až 60 minút).
  • 98% žiakov iniciáciu vníma, teda cíti energiu, teplo, chlad, mravenčenie, vnímajú duchovné bytosti, farby, prijíma vízie, posolstvá, obrazce... Každý vníma niečo iné a v inej intenzite. Veľa krát sa stáva, že si žiak myslí, že nič necíti, no po hlbšej analýze zistí, že cítil teplo a energiu. Škála zážitkov je rôznorodá a individuálna. Zážitky pri zasvätení sú len obohatením, nie podmienkou či merítkom. Na kvalitu zasvätenia nemá vplyv, či zasvätená osoba niečo cítila alebo nie.
  • Ak prebieha zasvätenie večer, často sa stáva, že žiak počas aktu zaspí. Nie je to nič neobvyklé a zasväcovací proces to nijako nenaruší. Ďalším prejavom môže byť naopak zlé zaspávanie, pretože ste nabitý energiou, ale ráno vstávate oddýchnutý, aj keď ste spali len 4 hodiny.
  • Po zasvätení odporúčam kúpeľ s pridaním 1 kg kuchynskej soli pre podporenie detoxikačného procesu, ku ktorému bude dochádzať. V nasledujúcich dňoch je zdravá strava, pohyb na čerstvom vzduchu, dostatok relaxácie, sprcha a čistenie čakier s častým a intenzívnym použitím reiki vhodnou cestou, ako telo prispôsobiť novým vibráciám a energii.