Ryby

Neptún vám dáva citlivosť, fantáziu, inšpiráciu, pôvab a mimozmyslové vnímanie. Veľa vecí robíte preto, aby ste sa zapáčili. Z tohto dôvodu sa často obetujete. Máte skromnú, poddajnú a nesebeckú povahu a bohužiaľ, čím ste poctivejší, tým viac pochybujete o svojich schopnostiach a stojíte stranou. Obvykle vám chýba aktivita, vôľa, ctižiadosť a dynamika. Ľahko podliehate sugescii, vyhýbate sa problémom a utekáte pred prekážkami. Radi sa necháte unášať prúdom bez ohľadu na to, kam vás zanesie, trebárs aj k alkoholu a drogám, kde hľadáte falošnú istotu. Úsekom, ktorý odpovedá Rybám, sú chodidlá. Pokiaľ nepociťujete ich bolesť, zostávajú na okraji vnímania, aj keď pre človeka majú nesmierny význam. Je zaujímavé, že problémy s chodidlami sa väčšinou prejavujú až po 30. roku života. Ale predtým sa môžu už objavovať príznaky, napr. silné potenie nôh, zápaly alebo alergie na nohách. Ryby sú jemné, krehké a podliehajú mnohým chorobám, ktoré u nich môžu vypuknúť celkom nečakane. Navyše o svoj zdravotný stav zvlášť nedbajú. Najčastejšie majú problémy s chodidlami, ale tiež s bedrami, trápiť ich môžu bolesti krížov, opuchy a reuma. Tiež je k Rybám priradený aj imunitný systém, čo sa prejavuje zvýšenou náchylnosťou k alergiám a astme. Aby ste si zachovali dobré zdravie, je pre vás nevyhnutné sa vyhnúť akékoľvek nestriedmosti a extrémom. Vaše problémy, stres a depresie sú pre váš zdravotný stav veľkou záťažou. Tiež zlá životospráva môže spôsobiť problémy s pečeňou a zažívacími problémami. Vaše zdravotné problémy často vyplývajú z prílišných emócií.   
Dispozície k chorobám: Ryby ovládajú chodidla a prsty na nohách, čo má za následok slabé a ploché nohy, zvýšené potenie nôh, nachladnutie od nôh a častejšie úrazy. K ďalším zdravotným problémom patria problémy s bedrami, bolesťami v krížoch, reuma, nesprávna činnosť štítnej žľazy a sklon k obezite. Nevyhnú sa vám ani úrazy nôh či rúk, častejšie môžete trpieť nachladnutím, chrípkami a zápalmi pľúc, ale aj alergiami a astmou. Vplyvom prílišnej citlivosti sa vám nevyhnú ani neurózy, stresy a depresie. Tiež máte sklony k pitiu a používaniu povzbudzujúcich prostriedkov, pomocou ktorých hľadáte únik z tvrdej reality, čo pre vás má zhubné následky.  
Slnko: Spojenie Slnka s Rybami sľubuje bohatstvo a šťastie. Je to jedna z najlepších kombinácií. Slnko rozvíja všetky vaše jemné vlastnosti, dodáva vám aktivitu, spoľahlivosť a ctižiadosť, čo vás vedie k veľkým úspechom. Inklinujete k nachladnutiu, črevným chorobám a ku zlej činnosti štítnej žľazy. Máte zvýšenú citlivosť na nákazlivé choroby. 
Mesiac: Mesačný vplyv zvyšuje vašu prispôsobivosť, ale prehlbuje citlivosť, podmieňuje melanchóliu a sklon k depresiám. Varuje pred prílišným snením, pred prehnanou fantáziou a pred prehnanou ľútosťou nad sebou samým. Toto spojenie varuje pred prílišnou telesnou námahou. K najväčším zdravotným rizikám patrí sklon k omamným látkam, slabé nohy, citlivé pľúca a sklon k reume. Vaše nohy sú citlivé na chlad a vlhkosť.  
Merkúr: Planéta Merkúr s Jupiterom vytvárajú pomerne vhodné spojenie, ktoré pomáha prekonávať vašu opatrnosť a obozretnosť. Prehlbuje sa tu aj vedomie zodpovednosti a zmysel pre povinnosť, robí človeka oduševneným, dáva cit pre harmóniu, krásu a sklon k mystike. Inklinujete k vodnatieľke, kŕčom, všeobecnej slabosti a zažívacím problémom. Nohy by mali byť udržiavané v teple a myslenie by nemalo byť plné strachu a úzkosti.
Venuša: Planéta Venuša vám prináša optimistický náhľad, bezprostrednosť a spontánnosť. Ľudia, ktorí sú pod vplyvom tejto konštelácie, sú prostí a skromní. Je to spojenie ochoty pomôcť, súcitu, lásky a obetovania. Objaviť sa u vás môže dna, nachladnutie, máte chúlostivé nohy, je tu riziko omrzlín, pľuzgierov a bradavíc. Doporučuje sa menej piť a jesť. 
Mars: Planéta Mars dodáva zvýšenú odolnosť jedinca proti záťaži a cieľavedomosť. Títo jedinci dokážu veľmi originálnym spôsobom dosiahnuť svoj cieľ, ktorý má v sebe prvky všeobecného blaha či pomoc slabším. Zvýšené riziko finančných strát. Objaviť sa môžu alergie, choroby dýchacieho ústrojenstva, problémy s bedrami a bolesťami nôh, zvlášť chodidiel. Človek by mal byť striedmy a mal by sa vyvarovať konzumácii alkoholu.
Jupiter: Jupiter má v tomto spojení dvojnásobnú silu, potrebuje ale ďalšie planetárne vplyvy, aby dosiahol vysoké ciele. Bez nich by mohla prevládnuť ľahostajnosť a zhovievavosť voči sebe. Pozor na pesimistické nálady. Je nutné sa chrániť pred nachladnutím, reumou, ischiasom. Je tu aj nebezpečie žltačky a vredov. 
Saturn: Planéta Saturn posilňuje Jupitera o potrebné intelektuálne sklony. Odolnejšie dokážete čeliť sklamaniu, a pokiaľ sa ubránite chmúrnym náladám a depresiám, prinesie vám úspech a obľúbenosť. V zvýšenej miere inklinujete k reume, citlivým nohám a rakovine pľúc. Doporučuje sa jesť veľa ovocia a zeleniny a vyvarovať sa konzumácii alkoholických nápojov.