Čo je horoskop?

horoskop

 

Horoskop je mapa postavenia planét na oblohe v presnom okamihu a v mieste vášho narodenia. Táto mapa sa skladá z kruhu o 360°, ktorý znázorňuje zdanlivú dráhu, ktorú Slnko za rok ubehne po oblohe (v skutočnosti ide o rovinu obežnej dráhy Zeme okolo Slnka). Tomuto kruhu astronómovia hovoria ekliptika. Astrológovia delia túto dráhu na 12 úsekov po 30°. To je 12 znamení zverokruhu alebo slnečných znamení. Sektor, v ktorom sa Slnko nachádza v okamihu vášho narodenia, určuje slnečné znamenie narodenia. Ak ste sa napríklad narodili koncom januára, budete mať Slnko v jedenástom znamení - vo Vodnárovi. Vašim slnečným znamením bude teda Vodnár. Slnko prejde jedným znamením približne za 1 mesiac. V dôsledku rôznych posunov, daných prestupnými rokmi, delením na časové pásma a inými faktormi sa doba vstupu Slnka do jednotlivých znamení trochu mení. Slnko stojí buď v jednom alebo v druhom znamení, nikdy nemôže stáť v dvoch znameniach súčasne. Deliacej čiare medzi dvoma znameniami sa zvyčajne hovorí hrot. Každé z 12. znamení zverokruhu predstavuje určité typické pozitívne a negatívne charakteristiky spôsobu ľudského správania a vývoja.
Každý má vo svojom horoskope 12 znamení. Ich vplyv na rôzne životné oblasti určuje postavenie planét v jednotlivých znameniach a spoločné pôsobenie znamení zverokruhu a domov horoskopu. Podobne ako znamenia zverokruhu delia aj domy horoskop na 12 úsekov. Každý dom je nejako významovo spojený s jedným znamením zverokruhu. Domy horoskopu sa však určujú podľa denného otáčania Zeme okolo svojej osi, zatiaľ čo znamenia zverokruhu určuje ročný obeh Zeme okolo Slnka. Rovnako ako znamenia sú aj domy rozdelené čiarami, ktorým sa hovorí hroty. Hrotu prvého domu sa hovorí Ascendent, ktorý je v určitom znamení. Ascendent určuje, ako sa príslušný človek prejavuje, jeho charakter, schopnosti a vzhľad. Popisuje prostredie daného človeka v dobe jeho ranného detstva. Po tomto prvom dome nasleduje ďalší z dvanástich domov a každý pritom predstavuje inú životnú oblasť, napríklad majetkové pomery, zdravotný stav, povolanie, domov, priateľstvá atď. Okrem Slnka a Mesiaca sledujeme aj planéty Merkúr, Venušu, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto, ktoré sa pohybujú rôznou rýchlosťou zhruba v rovnakej priestorovej rovine okolo Slnka. V dôsledku tohto pohybu sa medzi jednotlivými planétami pri pohľade zo Zeme tvoria rôzne uhly. Počet stupňov medzi dvomi myslenými čiarami, spojujúcimi dve planéty so Zemou, tvoria uhlový vzťah medzi týmito planétami vo vzťahu k Zemi. Týmto uhlovým vzťahom sa hovorí aspekty, ktoré môžu byť priaznivé a nepriaznivé.

Horoskop je znázornením oblohy v okamihu narodenia. Pozície planét sa musia určovať vo vzťahu k ekliptike (zverokruhu) a horizontu (domy). Preto potrebujeme k výpočtu presný čas narodenia a súradnice miesta narodenia.