Strelec

1. dekáda (23.11. - 02.12.)

2. dekáda (03.12. - 12.12.)

3. dekáda (13.12. - 21.12.)

00:00 - 01:50 PANNA 00:00 - 01:00 PANNA 00:00 - 00:15 PANNA
01:50 - 03:30 VÁHY 01:00 - 03:50 VÁHY 00:15 - 03:00 VÁHY
03:30 - 07:15 ŠKORPIÓN 03:50 - 06:30 ŠKORPIÓN 03:00 - 06:00 ŠKORPIÓN
07:15 - 10:00 STRELEC 06:30 - 09:00 STRELEC 06:00 - 08:15 STRELEC
10:00 - 11:30 KOZOROŽEC 09:00 - 10:50 KOZOROŽEC 08:15 - 10:10 KOZOROŽEC
11:30 - 12:40 VODNÁR 10:50 - 12:00 VODNÁR 10:10 - 11:20 VODNÁR
12:40 - 13:30 RYBY 12:00 - 13:00 RYBY 11:20 - 12:20 RYBY
13:30 - 14:30 BARAN 13:00 - 13:50 BARAN 12:20 - 13:10 BARAN
14:30 - 15:50 BÝK 13:50 - 15:00 BÝK 13:10 - 14:15 BÝK
15:50 - 17:30 BLÍŽENCI 15:00 - 17:00 BLÍŽENCI 14:15 - 16:00 BLÍŽENCI
17:30 - 20:00 RAK 17:00 - 19:10 RAK 16:00 - 18:30 RAK
20:00 - 23:00 LEV 19:10 - 22:00 LEV 18:30 - 21:10 LEV
23:00 - 24:00 PANNA 22:00 - 24:00 PANNA 21:10 - 24:00 PANNA
ASC - BARAN - bojovník
ŽIVEL: oheň 
TEMPERAMENT: cholerický (vznetlivý, prchký, výbojný, náladový, popudlivý)
TÉMA: vedenie, iniciatíva, aktivita
SILNÉ STRÁNKY: Nevzdáva sa a nerezignuje. Veľmi živý, aktívny, priamy, tvorivý. Ide vlastnou (najradšej novou) cestou a presadzuje sa. Odvážny, hrdý, energický, so silnou vôľou, podnikavý, vášnivý.
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Bezohľadný, agresívny, egoistický, bezohľadný - predovšetkým voči sebe, deštruktívny. Neznesie žiadnu frustráciu. Neschopnosť kompromisu, vždy chce všetko alebo nič. Má sklon ku svojvôli, násiliu, zneužívaniu moci a chce imponovať iným. Ide hlavou proti múru.
IMAGE: Ja som prvý.
ŽIVOTNÝ POCIT: "Teraz prichádzam ja!" a "Nič nenechám!"
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Kto sa k ničomu neodváži, nič nezíska.
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Záväzné životné spoločenstvo je pre neho skôr obmedzujúcim väzením. Vo vzťahu hľadá pokoj, ale nedokáže ho vychutnať. Potrebuje osvieteného a chápavého partnera, ku ktorému by sa vždy vracal.

ASC - BÝK - pôžitkár

ŽIVEL: zem TEMPERAMENT: melancholický (vážny, zádumčivý, citlivý, skľúčený)
TÉMA: prijímať, uchovávať a užívať
SILNÉ STRÁNKY: Má rád všetko, čo je dôverné známe a potvrdené. Výrazný vkus a veľmi rozvinutý zmysel pre formy. Umelecké vlohy. Necháva veci vyzrieť. Potrebuje citovú a materiálnu istotu. Pohodlný, vytrvalý, uvoľnený, pokojný a stály, praktický, citlivý, veľmi zmyselný.
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Lipne na svojich zvykoch. Má sklon vracať sa k starým zvykom, aj keď vie, že sú prekonané. Drží sa starých zvyklostí zubami nechtami a bráni sa všetkému novému. 
IMAGE: Som láskavý a stály. ŽIVOTNÝ POCIT: "Len aby všetko zostalo tak, ako je."
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Rím tiež nebol postavený za jeden deň. 
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Hľadá a ponúka vernosť a stálosť, a je preto ochotný sa vzdať. Niekedy je s ním ťažké žiť, pretože nemá príliš veľký sklon držať sa dohodnutého. Často boj o moc. Potrebuje silného partnera, ktorý vie, čo chce, a ktorý je ochotný podstupovať konfliktom a vie mu vniesť do života trochu vzduchu.
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Postava nízka, zavalitá, tučná; oblé telo s guľatou šijou a chrbtom; tvár oválna, plná, široká; dobrosrdečný, veselý, priateľský pohľad, plné pery, silný zátylok. U mužov sklon k plešine tvaru polmesiaca.

ASC - BLÍŽENEC - nestály

ŽIVEL: vzduch TEMPERAMENT: sangvinický (popudlivý, prchký, výbušný)
TÉMA: hľadať, nachádzať, znovu hľadať, nájsť nové
SILNÉ STRÁNKY: Intelektuál. Stále na cestách, stále niečo hľadá, hoci by presne vedel, čo vlastne. Zvedavý, mnohostranný, rád nadväzuje kontakty, duševne pružný a prispôsobivý, vždy dobre informovaný a ochotný k rozhovoru. Motýľ, ktorý zaletí všade, nikde sa však príliš nezdrží. Rečnícke nadanie, nikdy mu nedôjdu slová. 
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Rozptýlený. Spôsobuje neustály zmätok a najspokojnejšie vyzerá vtedy, keď už nikto nevie, na čom je. Nervózny, nepokojný, nesústredený, zhovorčivý, nestály, ľstivý, cynický, hovorí dvojznačne. Sprosté vyjadrovanie. 
IMAGE: Ja viem všetko. ŽIVOTNÝ POCIT: Čo neviem, to má nenechá na pokoji.
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: V mojej hrudi sú dve duše.
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Túži po partnerstve, v ktorom by mu pokojný partner priniesol vykúpenie. Verí, že sa s partnerom stretne vďaka pôsobeniu a vôli vyšších síl. Vo vnútri však zostáva nezávislý a prejavuje zvedavý záujem o všetky možné kontakty.
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Štíhla postava jemných údov, niekedy šľachovitá. Ostrý, zaujatý, pátravý pohľad. Široké čelo, rovné obočie, úzka nosná prepážka. Niekedy máva úzky, predĺžený obličaj. 

ASC - RAK - materský typ

ŽIVEL: voda TEMPERAMENT: flegmatický (nevšímavý, ľahostajný, chladnokrvný)
TÉMA: ochota pomáhať, bezpečie, inštinkt
SILNÉ STRÁNKY: Starostlivý. Schopný sa vcítiť, jemnocitný, ale húževnatý, vytrvalý a ctižiadostivý. Reaguje a jedná spoliehajúc sa na bezpečné inštinkty a cit. Hľadá a dáva bezpečie v dôverne známom kruhu. Citlivý, romantický, zasnený.
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Zdráha sa dospieť a skrýva sa za masku detinskej nevinnosti. Ostýchavý, vrtkavý, bázlivý, veľmi náladový, zlostný a neodpúšťajúci. Chorobná ctižiadosť vyplývajúci zo silného pocitu menejcennosti. Citové vydieranie. Melancholický a plný sebaľútosti.
IMAGE: Rád pomôžem. ŽIVOTNÝ POCIT: Všade dobre doma najlepšie.
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Vlastný domov nad zlato.
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Nie je dosť dobre schopný žiť sám. Preto rád nadväzuje pevné vzťahy, po ktorých priam baží. Hľadá istotu, trvalú ochranu a bezpečie u pevne na zemi stojacieho, neochvejného a celkom striezlivého človeka, ktorý by mu kryl chrbát. Keď ho nájde, cíti sa uvoľnene, otvorene a pripravený preskúmať celý svet. Akonáhle nadviaže nejaký vzťah, udržuje ho tak dlho, ako sa len dá.
VONKAJŠÍ VZHĽAD: "Tvár ako mesiačik", bledá pleť, zasnený pohľad, zaoblené telesné tvary. Niekedy váhavý, neistý výraz, vydesený pohľad. U mužov sklon k plešivosti.

ASC - LEV - istý si víťazstvom

ŽIVEL: oheň TEMPERAMENT: cholerický (vznetlivý, prchký, výbojný, náladový, popudlivý)
TÉMA: sebavedomie, sebaprezentácia, radosť zo života, náročnosť
SILNÉ STRÁNKY: Sebavedomý, hrdý, úprimný a veľkorysý, prirodzená autorita. Životný optimista s pocitom, že je vyvolený a dieťa Šťasteny. Kreatívny, úspešný, výrazný. Má švih a prežíva strhujúce, prekypujúce radosti života.
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Samoľúby, povýšenecký, domýšľavý, lačný po moci. Neohrabaný chvastúň a márnivý hochštapler. Má sklon k hlúpym dramatickým výstupom. 
IMAGE: Som krásny! ŽIVOTNÝ POCIT: Život stojí za to žiť.
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Prečo sa uspokojiť s málom?
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: V životnom partnerstve si uchováva značnú mieru slobody a samostatnosti. Túto voľnosť poskytuje v rovnakej miere aj svojmu partnerovi.
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Často veľmi atraktívny. Dobre stavané telo, niekedy aj veľmi plné, vysoká postava so silne vyvinutou hornou časťou tela; široký chrbát, impozantný zovňajšok; vzpriamené, hrdé držanie tela; mocná stavba tela so sklonom k tučnote; veľká, trochu zaguľatená hlava s vysokým klenutým čelom; veľké oči, výrazná brada, husté obočie, široké plecia, široké ramená, sebaisté pohyby. Vysoké a široké čelo, oblukovité obočie, otvorený pohľad. Oči vyzerajú blízko seba, tvár široká, vztýčené držanie hlavy, hustá štica, sklon k plešine, mäsité pery.

ASC - PANNA - opatrný

ŽIVEL: zem TEMPERAMENT: melancholický (vážny, zádumčivý, citlivý, skľúčený)
TÉMA: jasný zmysel pre detail, schopnosť rýchlo sa rozhodnúť, zmysel pre účelnosť, prispôsobivosť
SILNÉ STRÁNKY: Čistotný. Dbá o zdravie a vnútornú aj vonkajšiu čistotu. Pokiaľ podľa okolností v živote usúdi, že to je vhodné a účelné, dokáže sa prispôsobiť. Podľa bezpečného inštinktu rozlišujeme medzi upotrebiteľným a neupotrebiteľným, medzi prospešným a škodlivým v telesnej a duševnej oblasti. Miluje všetko, čo je neprehľadné. Systematický, metodický, kritický a realista.
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Perfekcionalista. Prehnane opatrný, posadnutý detailmi a úzkostlivý, bez citu, vypočítavý, večne nespokojný, ľstivý, akoby zaseknutý, prudérny, nudný byrokrat. S prehnanou úzkostlivosťou sa vyhýba všetkému, čo by mohlo uškodiť. Veľmi mu záleží na prvom dojme. 
IMAGE: Som kritický. ŽIVOTNÝ POCIT: Kto cvičí, bude majstrom.
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Opatrnosť matka múdrosti.
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Veľmi kritický postoj k manželstvu, ktoré podľa neho predovšetkým znamená polovičné práva a dvojnásobné povinnosti. Často uzatvára sobáš až v neskoršom veku. Potom sa však snaží, aby manželstvo, aspoň navonok vyzeralo spokojne.
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Štíhle, dobre tvarované telo, často mladistvý vzhľad až do staroby, potom veľmi vráskavý. Má sklon mať nohy do X. Ušľachtilé čelo. Obočie často skôr rovné. Väčšinou drobné oči s pevným, kritickým pohľadom. Vždy čisté nechty na rukách.

ASC - VÁHY - estét

ŽIVEL: vzduch TEMPERAMENT: sangvinický (popudlivý, prchký, výbušný)
TÉMA: vyváženosť, mier a krása
SILNÉ STRÁNKY: Veselý, pokojný, oslnivý a udržovaný. Dbá o harmóniu a spravodlivosť. Má pochopenie pre estetické formy. Šikovný diplomat. Rád nadväzuje kontakty. Potrebuje viac než iní stretávať sa s ľuďmi. Vie uzatvárať kompromisy, je láskavý, družný.  
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Obáva sa konfliktov. Často mu robí veľké problémy sa rozhodnúť. Len aby mal pokoj, býva často ochotný aj prílišným kompromisom. Nemá dosť vytrvalosti a schopnosti presadiť sa. Vyhľadáva zábavu. Predstieraný záujem sa vyčerpáva na povrchnom peknom zdaní, vo svojom vnútri je však neúčastný.
IMAGE: Som okúzľujúci. ŽIVOTNÝ POCIT: Hlavne mať štýl. 
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Človeku nie je dobre samotnému.
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Veľmi je orientovaný na svoju polovičku, nedokáže dosť dobre žiť sám, napriek tomu sa vo veciach lásky nedokáže preniesť cez rozumové chápanie. Pokiaľ nie je ohrozená jeho nezávislosť, je veľmi ochotný ku kompromisom. 
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Jemná, nežná stavba tela. Graciózny vzhľad. Citlivá koža. Väčšinou máva rovné obočie. U mužov sklon k veľmi širokej plešine (tonzura).

ASC - ŠKORPIÓN - nepriehľadný

ŽIVEL: voda TEMPERAMENT: flegmatický (nevšímavý, ľahostajný, chladnokrvný)
TÉMA: mlčanlivosť, schopnosť fascinovať, vášnivosť
SILNÉ STRÁNKY: Hypnotizér. Výrazná sugestívna osobnosť, silná vôľa, vytrvalosť a rozhodnosť. Kolíše medzi extrémami lásky a nenávisti. Vynikajúci pozorovací dar, pritom je nedôverčivý, šikovný a schopný pohľadu do hĺbky. Aj v prípade silného vnútorného podráždenia dokáže zostať pokojný a kontrolovať sa. Je ochotný podstupovať konfliktom, čo mu prináša úľavu. Uzavretý a mlčanlivý. Vie prinútiť ostatných, aby opustili svoju rezervovanosť. Dokáže šikovne rozoznať slabé miesta. 
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Všetkého schopný šarlatán. Túžba po moci, sebapreceňovanie a pocity všemohúcnosti. Veľmi mu záleží na uznaní a holde ostatných, preto je veľmi závislí na svojom okolí, ktoré je veľmi manipulované. Neustále vyvoláva nové konflikty a odmietavé reakcie a následne sa udobruje a vtiera sa do priazne. Pomstychtivosť, nenávisť, falošnosť. Nevie sa kontrolovať, je deštruktívny. Má veľké problémy so svojimi pudmi, sklon k hlbokým depresiám. Ostatným v prenesenom zmysle pije krv.
IMAGE: Mne nie je možné odolať. ŽIVOTNÝ POCIT: Všetko, alebo nič!
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Čím hlbšie, tým lepšie!
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Hľadá partnera, ktorý sa nedá obmotať okolo prsta, ktorý dokáže stanoviť jasné hranice. V kútiku duše túži po človeku, ktorý mu ukáže (trebárs aj krutú) pravdu, ktorému sa podarí priviesť ho späť na pevnú pôdu reality.
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Kamenný obličaj. Veľmi atraktívny alebo veľmi odpudivý. Vpadnuté oči s ostrým, pichľavým a prenikavým pohľadom, často výrazným nosom (tvár dravca). Nepoddajné, s časti ježaté vlasy, niekedy zasahujúce hlboko do čela.

ASC - STRELEC - optimista

ŽIVEL: oheň TEMPERAMENT: cholerický (vznetlivý, prchký, výbojný, náladový, popudlivý)
TÉMA: idealizmus, sloboda, spravodlivosť
SILNÉ STRÁNKY: Otvorený, rád cestuje, optimistický, liberálny, entuziastický, veľkorysý a dobročinný. Usiluje sa o vyššie hodnoty (ideály, náboženstvo, vzdelanie, postavenie v zamestnaní a v spoločnosti atď.), nábožensky založený, veľmi mu záleží na spravodlivosti a slobode, vzorný.
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Namyslený kazateľ. Fanatický horlivec a protivný, ktorý vie všetko lepšie. Samoľúby, neznesiteľne arogantný, citlivý na kritiku, domýšľavý, nafúkaný a povrchný, bez stálosti. Patetický moralista. Ľahko sa rozčúli, pretože musí byť stále po jeho. 
IMAGE: Som dobrý (morálne aj výkonom). ŽIVOTNÝ POCIT: Čo sa má stať, nech sa stane (božia vôľa).
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Kto nezaostáva v úsilí, ten sa dočká vykúpenia.
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Kolíše medzi slobodou a záväzkami. Odkladá preto rozhodnutie vstúpiť do životného zväzku tak dlho, ako sa len dá. Zo strachu zo slobody sa len ťažko rozhoduje pre manželstvo. Však vo vnútri zostáva večným mládencom. 
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Veľké, silné, atletické telo, so sklonom tučnote, sympatický, impozantný zovňajšok, silné ruky, pohyblivý, športový typ, pôsobiaci mladistvo do vysokého veku, vysoké, klenuté čelo, hranatá brada, jasný, dobrácky, žiarivý pohľad; svetlé husté vlasy, niekedy si necháva rásť bradu, ušľachtilé rysy, sklon k tajnostkárstvu.

ASC - KOZOROŽEC - vedomý si povinností

ŽIVEL: zem TEMPERAMENT: melancholický (vážny, zádumčivý, citlivý, skľúčený)
TÉMA: poslušnosť, stálosť, zodpovednosť
SILNÉ STRÁNKY: Vytrvalý, solídny, praktický, dôkladný, trpezlivý a v prípade nutnosti asketický. Potrebuje a presadzuje jasné štruktúry. Veľmi sústredený, nepovoľný. Ťažkosti a prekážky ho prinútia k ešte väčším výkonom. Skeptický až nedôverčivý.
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Na všetko vraví "nie". Bezútešný snaživec, ktorý je stále pod vnútorným tlakom, že niečo musí. Všetko popierajúci pesimista, depresívny, často trpiaci pocitom viny, uzavretý, chladný, tvrdý, lakomý, nemá zmysel pre humor, zahorknutý.  
IMAGE: Som spoľahlivý a kompetentný. ŽIVOTNÝ POCIT: Nikto nedostane nič zadarmo.
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Kto chce do Ríma, nesmie zostať na karnevali v Benátkach.
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Životný zväzok je pre neho nevypovedateľnou zmluvou s jasne vymedzenými právami a povinnosťami. 
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Štíhla až vychudnutá postava. Na obličaji máva hlboké vrásky. Vážny pohľad, dlhý nos. Obličaj niekedy veľmi krásny a výrazne profilovaný, niekedy však pôsobí, ako by bol zjazvený. Veľké ruky a nohy.

ASC - VODNÁR - zvláštny

ŽIVEL: vzduch TEMPERAMENT: sangvinický (popudlivý, prchký, výbušný)
TÉMA: originalita, vlastná vôľa, nezávislosť
SILNÉ STRÁNKY: Voľnomyšlienkár. Objektívny, nezávislý, priateľský a otvorený, pritom si vždy udržuje odstup. Intelektuálne a praktické schopnosti. Má veľa nápadov a je vynaliezavý. Dobrý znalec ľudí. Vždy ide svojou cestou, normálne cesty vývoja pre neho nepripadajú do úvahy.
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Excentrik. Bezstarostne a povznesene sa prenáša cez akékoľvek pravidlá hry. Je plný opovrženia k všetkému konformnému (takí sú pre neho všetci ostatní). Studený, izolovaný, udržuje si odstup a nevyhľadáva príliš kontakty, samotársky povýšený. Je rozpoltený a nemá výdrž. Svojou odlišnosťou sa trápi a zabúda, že jeho dôvodom je len túžba sa odlíšiť. 
IMAGE: Som vážne niečo zvláštneho. ŽIVOTNÝ POCIT: Tu nie je nič pre mňa (hor sa za slobodou)!
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: Hore nad mraky...
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: K prípadnému partnerovi pristupuje veľmi opatrne a dlho ho oťukáva. Aj v dlhodobom životnom zväzku si zachováva určitý pocit odstupu, odcudzenia. Od partnera potrebuje a očakáva teplo a trochu vzruchu do života. 
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Oválny obličaj, ustupujúce čelo, mäkké oči. Malé erotické vyžarovanie.

ASC - RYBY - mediálny, námesačný

ŽIVEL: voda TEMPERAMENT: flegmatický (nevšímavý, ľahostajný, chladnokrvný)
TÉMA: inšpirácia, senzibilita, súcit
SILNÉ STRÁNKY: Jemnocit nepostrádajúcu čulosť a bezpečný inštinktívny pohyb ako u námesačníkov. Oddaný, schopný empatie, ochotný pomôcť, pružný a prispôsobivý. Zasnený idealista. Umelecké vlohy.  
PROBLÉMOVÉ STRÁNKY: Precitlivenosť. Je citlivý ako mimóza, má problémy s vlastným vymedzením, slabý zmysel pre vlastné Ja, čo sa rovná sebaobetovaniu. Detinská viera v zázraky vzdialená realite. Žije ako v tranze a za žiadnu cenu by nechcel byť prebudený. Bázlivý, náladový, ľahko ovplyvniteľný. Nekritické (ezoterické) blúznenie. Sebaľútosť. Má sklon k úlohe obete. 
IMAGE: Tichá voda býva hlboká. ŽIVOTNÝ POCIT: Všetko je sen.
ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: To, čo je podstatné, nie je možné vidieť. 
POSTOJ K MANŽELSTVU A PARTNERSTVU: Stretáva druhého ako v tranze a naraz zisťuje, že už je zase v nejakom vzťahu (ale rovnako zostáva pred dvermi). Túži po partnerovi, ktorý by za neho zariadil nepríjemné povinnosti všedného dňa, aby sa mohol zase ponoriť do svojho vysneného sveta. 
VONKAJŠÍ VZHĽAD: Väčšinou vyššia postava štíhlych údov, niekedy však aj mäsitá, až nafúknutá. Neostré rysy tváre. Pohľad zasnený alebo hlboký. Oči často postavené šikmo.