Kurzy Shamballa

 • Viac informácií v tabuľke variantov €120 –14 %
od €50
Kategória: Kurzy

Zvoľte variant

 • Shamballa 1024 - 1. stupeň
  €50
     
 • Shamballa 1024 - 2. stupeň
  €70
     
 • Shamballa 1024 - 3. stupeň
  €100
     
 • Shamballa 1024 - 4. stupeň
  €150
     
 • Shamballa 2002
  €150
     
 • Shamballa 3110
  €150
     
 • Shamballa 12D
  €180
     
 • Shamballa 1024 - 1.,2.,3.,4. stupeň
  €370  (–13 %)
  €320
     
 • Shamballa 1024 - 1.,2.,3.,4. stupeň, 2002, 3110, 12D
  €850  (–14 %)
  €730
     
 

Pre koho je zasvätenie vhodné:

 • Vzhľadom k tomu, že Shamballa je veľmi silná energia, je potrebné už s energiami vedieť pracovať.
 • Je potrebné mať minimálne Reiki 2.

Shamballa 1024 

je základný kurz, kde sa naučíte, ako bezpečne pracovať s touto energiou. Na kurze sa dozviete, čo je Shamballa, vznik, vývoj a ako ju používať v živote vrátane príkladov. Osvojíte si princípy fungovania energetiky čakier, aury, liečenie seba a druhých osobne i na diaľku.

Shamballa 1024 je systém liečenia, s ktorým na tejto planéte pracujeme od roku 2003.
Zlučuje v sebe niekoľko typov energie: 

 • Univerzálnu životnú energiu
 • Mahatma energiu
 • Energiu pozdvihnutých majstrov

Shamballa 1024 má štyri stupne. V každom stupni dostane žiak pri zasvätení určitý počet symbolov do aury.

 

1. stupeň obsahuje:


prvých 256 symbolov
odstránenie najhrubších energetických blokov v energetickom poli
Archanjel Michael pomáha odstrániť karmické putá
schopnosť liečiť ostatných lokálne
schopnosť liečiť ostatných na diaľku
schopnosť liečiť samých seba
schopnosť posielať energiu na diaľku

 

2. stupeň obsahuje:


ďalších 256 symbolov
silnejšie napojenie na Shamballu
schopnosť čistiť priestory od negatívnej energie
dôraz na vyjadrenie JA SOM

Podmienkou získania Shamballa 1024 2. stupňa je ukončený Shamballa 1024 1. stupeň.

 

3. stupeň obsahuje:


ďalších 256 symbolov
silnejšie napojenie na Shamballu
odkrývanie potenciálu človeka
odkrývanie zmyslu vlastnej inkarnácie
pôsobenie energie archanjela Metatrona

Podmienkou získania Shamballa 1024 3. stupňa je ukončený Shamballa 1024 2. stupeň.

 

4. stupeň obsahuje:


ďalších 256 symbolov
silnejšie napojenie na Shamballu
očista pomocou fialového plameňa
pôsobenie energie nanebovzatého St. Germaina
schopnosť zasväcovať ostatných do Shambally 1024

Podmienkou získania Shamballa 1024 4. stupňa je ukončený Shamballa 1024 3. stupeň.Shamballa 2002 

je kurzom nadväzujúcim, ktorý vysvetlí duchovné aspekty Shambally, čo je neoddeliteľnou súčasťou učenia. Na kurze sa dozviete o Shamballe ako mieste, ako sem vstupovať v meditáciách, nadväzovať kontakt s energetickými bytosťami, žiadať ich o rady a osvojíte si základné kľúče života.

Táto energia transformuje mentálne a emocionálne záťaže a čistí karmu.
Uvoľňuje staré putá a umožňuje tak nové náhľady, hlbšie pochopenie a zmenu správania, vedúce k slobodnej voľbe. Človek sa tak môže oddať hre života, jeho výšinám aj hlbinám, bez toho, aby sa nimi nechal pohltiť. Z toho povstáva vnútorná sloboda.

Obsahom 2002 symbolov sa stala novším a rozšírenejším systémom, než energia pôvodná.

Pri zasvätení bude aplikované do vašej aury ešte ďalších 978 symbolov, táto sila ešte viac očisťuje a prelaďuje našu dušu na vyššiu úroveň poznania a umožňuje nám duchovný a duševný rast. Symboly pred vstupom do tela prechádzajú automatickým výberom, podľa toho, čo naša bytosť potrebuje k harmonickému zachovaniu všetkých telesných funkcií. Ďalej sú tieto symboly prenášané telepaticky priamo do energetického systému zasväcovaného a môžu tak zvýšiť frekvenciu vibrácií na vyššie kmitočty.

Podmienkou získania Shamballa 2002 je ukončený Shamballa 1024 4. stupeň.Shamballa 3110 

nadväzuje na kurz Shamballa 2002 a prinesie vám zosilnenie energie. Preniknete do hĺbky toho, ako možno pomocou Shambally liečiť karmické choroby, v skriptách vám bude odovzdané duchovné posolstvo a meditácia na ukotvenie a uzemnenie sa pri práci s vysoko vibračnými energiami.

Shamballa 3110 je multispektrálny systém energií, ktoré v roku 2007 vychanneloval autor Shambally 2002, Mr. Zbyněk Kostrhun. Tento systém je teda vyšším pokračovaním Shambally 2002. Ide o novší a zároveň účinnejší druh Shambally.

Shamballa 3110, je označovaná ako multispektrálny systém, v zmysle energetických pásiem a energetických „lúčov“, ktoré sú (na rozdiel od predchádzajúcich typov Shambally) odlišné tvarom i počtom. Symboly sú prenášané telepaticky priamo do energetického systému zasväcovania a môžu tak zvýšiť frekvenciu vibrácií.

Podmienkou získania Shamballa 3110 je ukončený kurz Shamballa 2002.Shamballa 12D 

je pokročilý kurz, kde dochádza k výraznému nárastu vašich energetických schopností. Dozviete sa o 12 vibráciách Shambally, zhrnieme si predchádzajúce kurzy, preniknete hlbšie do jednotlivých zložiek energie, vrátane inšpirácie pre channeling vlastných energií.

Shamballa 12D je všeobecnou energiou, ktorá vás spojí s liečebnými energiami z vesmírnych ďalekých končín, spolu s našimi nehmotnými liečiteľmi: nanebovzatými majstrami, anjelmi, archanjelmi...
Obsahuje 12 aktivácií do 12 dimenzií. Otvára sa tým všetok energetický potenciál načerpaný z minulých inkarnácií. Dochádza k veľkému nárastu energie. Aktivujú sa ďalšie kryštalické svetelné telá.

Počas práce s 12 dimenziami dôjde u žiaka k značnému nárastu tejto energie a je mu tiež aktivovaná schopnosť tieto energie prenášať na ďalšie osoby (zasväcovať).

Podmienkou získania Shamballa 12D je ukončený kurz Shamballa 3110.


Kurz obsahuje:

 • skriptá zaslané e-mailom (v pdf formáte)
 • zasvätenie / naladenie
 • certifikát
 • energetické vyčistenie a harmonizácia aury, čakier aj meridiánov (pri zasvätení)
 • energetické čistenie vášho bytu (pri zasvätení)
 • konzultácie a poradenstvo

Zasvätenie do Reiki / Shamballa

- Pri zasvätení na diaľku si na dohodnutú dobu zaistite, aby ste neboli nikým a ničím rušený/á. Na zasväcovací proces je vhodné si zapáliť sviečku, vonnú tyčinku a pustiť si relaxačnú hudbu (bez slov). Ako prijímacia osoba by ste mali začať s prípravou 5 – 10 minút pred dohodnutým časom.
- Pre upokojenie sa 3 krá t zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
- Ak sedíte, mali by ste mať chrbát rovno, nohy súbežne vedľa seba, chodidlá na podlahe. Ruky si položte na stehná dlaňami hore.
- Ak ležíte, nohy majte natiahnuté vedľa seba, ruky uvoľnite a položte dlaňami hore.
- V oboch prípadoch odporúčam mať zavreté oči a voľne prijímajte energiu, nemusíte nič kŕčovite očakávať.
- Vyslovte: „Prosím moje vyššie JA o prijatie (názov energie, napr. reiki 1. stupňa) ideálnym spôsobom. Ďakujem vďačne v mene svetla, lásky a čistoty.“ Týmto požiadate svoje vyššie JA o prijatie zasvätenia a zariadite tak, aby ste sa naladili na prijatie zasväcovacej energie a na rozpustenie prípadných blokov.
- Zasväcovací proces prebieha zhruba 15 – 35 minút (niekedy až 60 minút).
- 98% žiakov iniciáciu vníma, teda cíti energiu, teplo, chlad, mravenčenie, vnímajú duchovné bytosti, farby, prijíma vízie, posolstvá, obrazce... Každý vníma niečo iné a v inej intenzite. Veľa krát sa stáva, že si žiak myslí, že nič necíti, no po hlbšej analýze zistí, že cítil teplo a energiu. Škála zážitkov je rôznorodá a individuálna. Zážitky pri zasvätení sú len obohatením, nie podmienkou či merítkom. Na kvalitu zasvätenia nemá vplyv, či zasvätená osoba niečo cítila alebo nie.
- Ak prebieha zasvätenie večer, často sa stáva, že žiak počas aktu zaspí. Nie je to nič neobvyklé a zasväcovací proces to nijako nenaruší. Ďalším prejavom môže byť naopak zlé zaspávanie, pretože ste nabitý energiou, ale ráno vstávate oddýchnutý, aj keď ste spali len 4 hodiny.
- Po zasvätení odporúčam kúpeľ s pridaním 1 kg kuchynskej soli pre podporenie detoxikačného procesu, ku ktorému bude dochádzať. V nasledujúcich dňoch je zdravá strava, pohyb na čerstvom vzduchu, dostatok relaxácie, sprcha a čistenie čakier s častým a intenzívnym použitím reiki vhodnou cestou, ako telo prispôsobiť novým vibráciám a energii.