Kurzy Reiki

 • Viac informácií v tabuľke variantov €70 –9 %
od €70
Kategória: Kurzy

Zvoľte variant

 • Usui Reiki 1. stupeň
  €70
     
 • Usui Reiki 2. stupeň
  €90
     
 • Usui Reiki 3. stupeň
  €150
     
 • Usui Reiki 4. stupeň
  €400
     
 • New Usui Reiki
  €180
     
 • Imara Reiki
  €180
     
 • Usui Reiki 1.,2.,3. stupeň
  €310  (–6 %)
  €290
     
 • Usui Reiki 1.,2.,3.,4. stupeň
  €710  (–9 %)
  €640
     
 

 

1. stupeň:

Tento stupeň je určený tým, ktorí majú chuť dozvedieť sa viac o veciach medzi nebom a zemou, viac o sebe, či si chcú na vlastnej koži vyskúšať túto úžasnú životodarnú energiu. Je prvým krokom na Vašej ceste reiki (ceste srdca).

Dozviete sa o technikách prikladania rúk na seba aj ostatných, o čakrách a prácou s nimi, vrátane informácií o účinku reiki na choroby a orgány.

AKÉ SCHOPNOSTI S PRVÝM STUPŇOM ZÍSKAVATE?
 •  Získavate napojenie na reiki a stávate sa jej kanálom. Máte schopnosť nechať túto energiu prúdiť úplne kedykoľvek a kdekoľvek sebou i ostatnými. Stačí priložiť ruky, reiki začne samovoľne prúdiť. Na nič sa netreba sústrediť a myslieť. 
 • Nadobúdate istý druh energetickej ochrany. Tá zabráni, aby sa vaše osobné energie prenášali spoločne s reiki.
 • Rovnako tak ste aj vy chránený proti neharmonickým energiám toho, komu je reiki odovzdávané.
 • Získate vyššiu citlivosť voči jemnohmotným energiám. Napríklad pri prikladaní rúk budete vnímať úplne nové pocity, ktoré ste predtým nemali.
 • Posilní a prečistí sa váš energetický systém, vaša vlastná životná energia (telesná ki) vďaka tomu zosilnie a jej kvalita sa zvýši.
 • Všetky možnosti, ktoré sa otvárajú zasvätením do 1. stupňa reiki, vo vás zostanú. Nie je možné ich akokoľvek zase zrušiť a  nemôžu ani samovoľne zaniknúť. Neexistujú žiadne nepodarené zasvätenia, ak sú vykonané riadne vzdelaným majstrom. Všetko je vo svojej podstate riadené z vyšších miest. Reiki je darom od Vesmíru/Boha, preto žiadne chyby nemá, je dokonalé samo o sebe.
 • So schopnosťami 1. stupňa môžete priviesť svojmu telu svetlo, naučiť sa ho milovať a chápať hlbší význam svojej telesnosti. Ďalej sa naučíte ľahšie akceptovať svoje pocity a bude podporené zbavenie sa mocenských nárokov. S reiki pracujte, len keď budete mať chuť, do ničoho sa nenúťte. Počas reiki si uvedomujte svoje pocity a experimentujte (avšak s čistým zámerom a pre dobro všetkých zúčastnených). Čiže reiki je nekonečná práve tak, ako je nekonečná ľudská fantázia. Doprajte voľný priebeh svojej tvorivosti a nechajte reiki, nech vás uvoľní a zharmonizuje.

 

2. stupeň:

 • Druhý stupeň je často nazývaný "stupňom užívateľským", pretože sa s ním už dá robiť prakticky všetko, čo pre bežný život stačí.
 • Reiki môžete posielať na diaľku komukoľvek inému (sebe samozrejme tiež), do budúcnosti (aby ste boli pokojnejší napríklad pri pracovnej schôdzke), do svojich minulých udalostí (keď ste sa s niekým pohádali) a dokonca aj do minulých životov, aby ste znížili účinky karmy na vás v tomto živote.
 • Na 2. stupni reiki sa naučíte tri základné symboly, súčasne prichádza oveľa viac možností liečenia a užívania reiki.
 • Môžete liečiť nielen fyzické telo (špecializácia 1. stupňa reiki), ale aj duševné a citové problémy účinnejšie.
 • Okrem toho môžete pracovať s reiki na diaľku v priestore a čase.
 • Okrem vyššie zmieneného dochádza u žiaka zasväteného do 2. stupňa k hlbšiemu napojeniu na zdroj reiki, a tým pádom k zvýšeniu energetického potenciálu jedinca a urýchlenie psychického rastu. Zväčšuje sa váš reiki-kanál, vďaka čomu ste tejto životodarnej energii otvorenejší.
 • Reiki všeobecne vedie k hlbokému uvoľneniu, uvoľňuje zablokovanú energiu, odstraňuje jedy z tela, znižuje životné výkyvy, privádza do tela liečivú životnú silu a zvyšuje vibrácie, čím telu pridáva životnú energiu. Reiki vám dáva jedinečnú možnosť ďalšieho rastu vašej osobnosti a pomôcť sebe aj druhým ľuďom. Nechcite však zmeniť svet, zmeňte radšej seba.
 • Vždy pracujte v záujme najvyššieho dobra všetkých zúčastnených.
Podmienkou získania reiki 2. stupňa je ukončený reiki 1. stupeň.
 

3. stupeň:

V treťom stupni získavate štvrtý symbol, špecifický pre liečenie na duchovnej úrovni. Opäť dochádza k prehĺbeniu napojenia na reiki a zvýšeniu energetického potenciálu.
Získavate informácie o aure, ďalších technikách reiki a o meditáciách.
 • Tretí stupeň je často označovaný za majstrovský a štvrtý za učiteľský. Osobne však považujem za majstra iba toho, kto určitým spôsobom vedie druhých, pomáha im pri ich duchovnom raste a je svojimi žiakmi týmto titulom sám vzývaný.
 • Tretí stupeň prepojí jedinca opäť s celým životom, s božstvom v každom z nás. Žiak sa oveľa viac otvára univerzálnej láske a výrazne sa skvalitňuje jeho duchovné vedenie. Dochádza k pochopeniu súvislostí, že všetko je obsiahnuté vo všetkom, úlohou  duše je vývoj, úlohou človeka je žiť "teraz a tu", prijímať život taký aký je a prevziať za neho zodpovednosť, čiže svoje životy si utvárame sami.
 • Už po zasvätení si začnete uvedomovať, že svet je taký, aký je. Že nie je ani dobrý, ani zlý. Ak nie ste schopný sa ďalej vyvíjať, je to len vo vás samotných a ak sa chcete posunúť, mali by ste zmeniť svoje myslenie. Začnete poznávať, že všetky problémy, ako rany osudu, choroby či trápenia všetkého druhu vám len hovoria, že nerobíte niečo dobre a že je potrebné niečo pochopiť a napraviť. Ako náhle toto pochopíte a prijmete, bude vám umožnený ďalší vývin a transformácia.
 • Vesmír/Boh a naše vyššie ja má pre každého z nás dokonalý plán toho, čo je potrebné si v tomto období spracovať. Vy sami sa však môžete rozhodnúť svoje trápenia ukončiť, zmeňte svoje myslenie, snažte sa byť v súlade s plánom svojej duše a meditujte. Meditácia a návrat do seba samých vám pomôžu.
Podmienkou získania reiki 3. stupňa je ukončený reiki 2. stupeň.
 

4. stupeň:

Štvrtý stupeň reiki je vzrušujúci krok pre každého, kto cíti túžbu odovzdávať schopnosť byť kanálom reiki ostatným. Žiak (budúci majster reiki) získava posledný symbol, ktorý mu dáva schopnosť zasväcovať kohokoľvek iného, kto má záujem, do ľubovoľného stupňa (vrátane samotného majstrovského).
 • Je vyučovaný zasväcovací postup a ďalšie dôležité informácie k lepšiemu porozumeniu procesu zasvätenia. Samozrejme opäť dôjde k zvýšeniu energetického potenciálu a k hlbšiemu napojeniu na energiu reiki.
Podmienkou získania reiki 4. stupňa je ukončený reiki 3. stupeň.
 

 New Usui Reiki 

New Usui Reiki pracuje bez symbolov a má (na rozdiel od klasickej Usui Reiki) veľkú silu a je možné energiu posielať aj na diaľku. Pracuje sa s ňou len s úmyslom a myšlienkou. Ide o vysoko vibračnú energiu, ktorá v 3. stupni vystúpi až na úroveň vibrácie 5. dimenzie. Toto sa však deje postupne, preto zasvätený nemôže dostať viac energie, len toľko, koľko sám unesie. 
Podmienkou získania New Usui Reiki je ukončený Reiki 1. stupeň.

IMARA REIKI
 
Imara Reiki je zameraná na uvoľňovanie a rozpúšťanie karmy, čiernej mágie a najhlbšie usadených emócií. „Imara“ znamená „viac“, čo súvisí s tým, že oproti ostatným druhom reiki je silnejšia a ostrejšia.
Imara Reiki nepoužíva žiadne symboly a jej aktivácia je závislá len na vyslovení jednej jedinej mantry, ktorá sa predáva a aktivuje pri zasvätení.
Vibruje na vyšších energetických úrovniach, než väčšina ostatných bežných reiki energií.

Podmienkou získania Imara Reiki je ukončený Reiki 1. stupeň.

Kurz obsahuje:

 • skriptá zaslané e-mailom (v pdf formáte alebo MS Word)
 • zasvätenie / naladenie
 • certifikát
 • energetické vyčistenie a harmonizácia aury, čakier aj meridiánov (pri zasvätení)
 • energetické čistenie vášho bytu (pri zasvätení)
 • konzultácie a poradenstvo

Zasvätenie do Reiki / Shamballa

- Pri zasvätení na diaľku si na dohodnutú dobu zaistite, aby ste neboli nikým a ničím rušený/á. Na zasväcovací proces je vhodné si zapáliť sviečku, vonnú tyčinku a pustiť si relaxačnú hudbu (bez slov). Ako prijímacia osoba by ste mali začať s prípravou 5 – 10 minút pred dohodnutým časom.
- Pre upokojenie sa 3 krá t zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
- Ak sedíte, mali by ste mať chrbát rovno, nohy súbežne vedľa seba, chodidlá na podlahe. Ruky si položte na stehná dlaňami hore.
- Ak ležíte, nohy majte natiahnuté vedľa seba, ruky uvoľnite a položte dlaňami hore.
- V oboch prípadoch odporúčam mať zavreté oči a voľne prijímajte energiu, nemusíte nič kŕčovite očakávať.
- Vyslovte: „Prosím moje vyššie JA o prijatie (názov energie, napr. reiki 1. stupňa) ideálnym spôsobom. Ďakujem vďačne v mene svetla, lásky a čistoty.“ Týmto požiadate svoje vyššie JA o prijatie zasvätenia a zariadite tak, aby ste sa naladili na prijatie zasväcovacej energie a na rozpustenie prípadných blokov.
- Zasväcovací proces prebieha zhruba 15 – 35 minút (niekedy až 60 minút).
- 98% žiakov iniciáciu vníma, teda cíti energiu, teplo, chlad, mravenčenie, vnímajú duchovné bytosti, farby, prijíma vízie, posolstvá, obrazce... Každý vníma niečo iné a v inej intenzite. Veľa krát sa stáva, že si žiak myslí, že nič necíti, no po hlbšej analýze zistí, že cítil teplo a energiu. Škála zážitkov je rôznorodá a individuálna. Zážitky pri zasvätení sú len obohatením, nie podmienkou či merítkom. Na kvalitu zasvätenia nemá vplyv, či zasvätená osoba niečo cítila alebo nie.
- Ak prebieha zasvätenie večer, často sa stáva, že žiak počas aktu zaspí. Nie je to nič neobvyklé a zasväcovací proces to nijako nenaruší. Ďalším prejavom môže byť naopak zlé zaspávanie, pretože ste nabitý energiou, ale ráno vstávate oddýchnutý, aj keď ste spali len 4 hodiny.
- Po zasvätení odporúčam kúpeľ s pridaním 1 kg kuchynskej soli pre podporenie detoxikačného procesu, ku ktorému bude dochádzať. V nasledujúcich dňoch je zdravá strava, pohyb na čerstvom vzduchu, dostatok relaxácie, sprcha a čistenie čakier s častým a intenzívnym použitím reiki vhodnou cestou, ako telo prispôsobiť novým vibráciám a energii.