Býk

BÝK
"Tebe, BÝK, dávam silu niečo z tohto semena vytvárať. Tvoja úloha je veľká a vyžaduje si veľa trpezlivosti, pretože musíš vždy dokončiť začaté - hoci bude semeno odviate vetrom. Tvojou úlohou nie je pýtať sa po príčinách, alebo meniť svoju mienku v pol ceste, ani spoliehať sa na druhých v tom, čo od teba žiadam. Za to ti darujem silu. Užívaj ju múdro."

BÝK je podoba samotného Dia, ktorý na seba vzal túto podobu, aby mohol uniesť krásnu Európu. Uvidel ju ako sa hrá s priateľkami na morskom brehu a zamiloval sa do nej na prvý pohľad. Premenil sa teda na býka so zlatými rohmi a s bielou srsťou, prišiel k Európe, dal sa od nej hladkať a láskať a nakoniec si pred ňu kľakol a ona na neho nasadla. Býk sa potom vrhol do morských vĺn a zastavil sa až na Kréte. Tam na seba vzal svoju obvyklú podobu a vyznal preľaknutému dievčaťu svoje city. Z lásky boha a pozemského dievčaťa sa narodili traja synovia - Mínós, Radamantés a Sarpedón. Súhvezdie Býka umiestnil Zeus na nebi, aby si pri každom pohľade na neho spomenul na svoju lásku.
 
Copyright 2018 - 2022 © Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA