Baran

BARAN
"Tebe, BARAN, dávam ako prvému svoje semienka. Máš tú česť ich rozsievať. Každé semienko, ktoré zaseješ, nech sa v tvojej dlani miliónkrát rozmnoží. Nebudeš mať čas vidieť semeno rásť, pretože všetko, čo zaseješ, zrodí opäť nové, ktoré musí byť zasadené. Budeš prvý, ktorý prenikne mojou myšlienkou k ľudskému duchu. Ale tvojou úlohou nebude sa tejto myšlienke priblížiť, ani pýtať sa na ňu. Tvoj život je čin, jediný čin, ktorý ti ukladám, je aby si začal tým, že oznámiš človeku moje stvorenie. Za tvoju dobrú prácu ti darujem cnosť sebaúcty."

BARAN sa pokúšal zachrániť deti orchomenského kráľa Athama pred smrťou. Kráľa totiž bohovia prinútili, aby sa oženil s Nefelou, ktorú si obľúbila samotná Héra. Treba povedať, že o ňu príliš nestál, ale manželské povinnosti si plnil, čoho dôkazom bolo narodenie syna Frixa a dcéry Helle. Po niekoľkých rokoch sa ale zamiloval do krásnej Ino a mal deti aj s ňou. Tá sa však rozhodla, že na trón musí zasadnúť jej syn a zosnovala intrigu: Podplatila slúžky, aby upražili zrno určené na sejbu, v dôsledku čoho bola neúroda. Athamas sa bol pýtať v delfskej veštiarni, akú obeť žiadajú bohovia za zažehnanie neúrody, ale Ino podplatila aj poslov, a tí povedali kráľovi, že musí obetovať prvorodeného syna Frixa. Athamus tomu nebol nadšený, ale vôľu bohov hodlal splniť. Zeus však videl túto nespravodlivosť a poslal svojho okrídleného zlatého barana, aby obidve deti zachránil. Zviera sa objavilo včas a spolu s deťmi letelo smerom ku Kolchide. Keď leteli nad morom, Helle spadla do mora do úžiny medzi Európu a Áziu, ktorá sa dodnes nazýva Hellespont. Frixos sa šťastne dostal do Kolchidy, kde barana obetoval Diovi. Baranove zlaté rúno zostalo v Kolchide a pre neho sa tam vrátil Iásón na čele Argonautov. Nesmrteľného barana však Zeus umiestnil na nebesá, kde sa pasie vedľa Pegasa.

 
Copyright 2018 - 2022 © Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA