Znamenia

Veľa ľudí vidí v mytológii výplody ľudskej fantázie a povery. Táto chudoba ducha spočíva v egoizme človeka a v súčasnom egoistickom usporiadaní sveta. Zmysel života spočíva v samotnej jeho existencii, v tvorbe duchovných a materiálnych hodnôt, v pretváraní sveta k lepšiemu (nie prírody) a v približovaní sa k odpovedi na otázku "Z čoho vzniklo niečo?!" V astrológii je mnoho analógií prevzatých z mytológie...

A bolo ráno, keď Boh sa postavil pred svojich dvanásť detí a vložil do každého z nich semeno ľudského žitia. Deti k nemu pristupovali jedno po druhom, aby prijali svoje dary:

 
 
Copyright 2018 - 2022 © Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA