pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
On-line objednávku tovaru alebo služby vytvoríte postupom, ktorý je popísaný v návode „Ako nakupovať“.
U objednávky je nutné vyplniť meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mail, telefonický kontakt.
Po odoslaní objednávky, kupujúcemu príde na e-mail potvrdenie o objednávke.
V prípade, že kupujúci zistí nedostatky alebo nezrovnalosti v objednávke, ihneď kontaktuje predávajúceho.
Všetky objednávky sú záväzné!
Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho až po jeho zaplatení kúpnej ceny a prevzatím zásielky.
Tovar je až do zaplatenia a prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho.
Náklady na objednávku zodpovedajú bežným poplatkom Slovenskej pošty.
Dodacia lehota:
Dodacia lehota je približne 3 - 5 pracovných dní.
Spôsob dodania tovaru/služby:
Tovar posielam poštovou zásielkou  doporučene,
pričom sa platba uskutoční vopred
Za službu sa platba uskutoční vopred.

Ochrana osobných údajov:
Vaše osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, zvlášť zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z.
(Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
č. 201502293)

http://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/zverejnenie-stavu-oznameni?ico=40041964&title=&reg_num=&op=Submit&form_build_id=form-PCsRdEA6mDPVrpnW6sSp8lPZImcGLMxIR0hGx7IecEA&form_id=statement_is_register_form
Všetky osobné údaje sú použité výhradne pre vnútornú potrebu predávajúceho a nikdy nebudú poskytované tretím osobám.
Uzavretím kúpnej zmluvy súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze, pokiaľ písomne (e-mailom) nepožiadate o vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy.
Po požiadaní vymazania osobných údajov z našej databázy sa zaväzujeme o ich bezpečné a urýchlené vymazanie.
Práva a povinnosti predávajúceho:
Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar, vykonať službu a dodať na uvedenú adresu kupujúceho.
Pri prevzatí zásielky od prepravcu, dostane kupujúci s tovarom aj daňový doklad.
Predávajúci má povinnosť vymazať kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne požiada.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
Práva a povinnosti kupujúceho:
Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.
Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.
S celkovou cenou je kupujúci uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 Pri prevzatí zásielky je potrebné, aby si kupujúci stav zásielky prekontroloval a odmietol prevziať poškodenú zásielku.
Spôsob platby:
Poštová zásielka doporučene - platba vopred
e-mail (len služba) - platba vopred

 Prajem vám príjemné nakupovanie v našom e-shope!
 
 
 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one