pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
Drahé kamene v znamení Vodnára
 
TYRKYS prepožičiava Vodnárovi inšpiráciu a zároveň pokoj a silu, aby mohol uskutočňovať svoje úlohy, slúžiace prospechu ľudstva. Uvádza do súladu jeho duchovné poznatky s obmedzenými možnosťami materiálneho sveta. Okrem toho ho chráni pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré mu bránia  rozpoznať a realizovať pravú podstatu jeho bytosti.
CHRYZOKOL pomáha Vodnárovi uchovať si myšlienkovú nezávislosť a slobodu aj v podmienkach všedného života. Umožňuje mu nájsť zmysel povinností, potrebných pre jeho všestranný rast a mohol ich plniť  s radosťou. Tým, že mu daruje schopnosť vcítiť sa do potrieb svojich blížnych, vnáša tento kameň do vzťahov k nim väčšiu zhodu. Necháva ho tiež čerpať silu a mier z prírody.
OPÁL prehlbuje Vodnárovu radosť z premenlivej pestrosti života, z nových podnetov a skúseností. Zároveň mu pomáha zamerať pozornosť od povrchu vecí do ich hĺbky a nájsť silu svetla, ktorá sa vo všetkom skrýva. Podnecuje ho tiež k prenikaniu do neznámych oblastí vlastnej osobnosti a ich skúmaniu.
MODRÝ TOPAZ umožňuje Vodnárovi vzdať sa príliš tesných štruktúr v jeho pocitoch a myslení, oslobodiť sa od nich a otvoriť sa duchovnému poznaniu a vnútornej inšpirácii.
AKVAMARÍN harmonizuje Vodnárov vzťah k jadru jeho bytosti. Robí jeho ducha i dušu čistú a jasnú, dáva mu pocit nekonečna a slobody, ak nájde prístup k intuitívnemu poznaniu, láske a pravde, skrytých v hĺbke jeho bytosti. S pomocou akvamarínu nachádza Vodnár spojenie so svojím vyšším "ja", aby potom mohol prijímať jeho múdrosť a lásku. Tiež zlepšuje jeho možnosti vyjadriť otvorene a slobodne svoje poznatky a dať ich ďalej.
SVETLO MODRÝ FLUORIT podporuje Vodnárovu zvláštnu schopnosť chápať udalosti a prejavy života ako "tanec energií". Pod jeho vplyvom nachádza prístup k vyššej pravde a akceptuje platnosť svojho intuitívneho vnímania. Tiež Vodnár lepšie rozoznáva, kedy jeho myšlienky skutočne odrážajú univerzálnu pravdu a kedy sú len výrazom jeho nevedomého strachu a priania.
SVETLO MODRÝ ZAFÍR posilňuje Vodnárovu ochotu podriadiť sa vedeniu vyšších bytostí a vnímať posolstvo svojho vyššieho "Ja". Zafír učí Vodnára rozpoznať, ktoré z jeho myšlienok sú hodné realizácie, v čom spočíva jeho osobná úloha a po ktorom duchovnom chodníku sa má vydať. Daruje mu na túto cestu jasnú myseľ a sprevádza ho k dokonalosti. V prípade pochybností môže Vodnár priamo tento kameň požiadať o naznačenie smeru, ktorým by sa mal dať.

 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one