pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
Drahé kamene v znamení Váh
 
CHRYZOKOL sprostredkúva Váham harmóniu, mier a hlbokú radosť z krásy sveta. S jeho pomocou nachádzajú súzvuk so zákonmi Neba a Zeme a zameriavajú svoje úsilie na dosiahnutie vyrovnanejších vzťahov medzi človekom a prírodou.
Podľa indiánskej tradície patrí k Váham JASPIS, ktorý im pomáha spojiť sa s energiou Zeme, zlepšiť tak svoju rozhodovaciu schopnosť a nestratiť výdrž pri uskutočňovaní svojich cieľov. Posilňuje tiež jeho nadanie starať sa láskyplne o ostatných.
RUŽOVÝ KORÁL prepožičiava Váham stálosť v citovom živote. Umožňuje im zostať vernými sebe, aj keď otvoria srdce svojim blížnym. Vedľa toho upevňuje ich odhodlanie nevyhýbať sa citovým konfliktom, ale spracovať ich a dosiahnuť tak spravodlivejšie vzťahy k druhým ľuďom i k sebe samým.
JADEIT robí srdce Váh prístupnejším harmónii a kráse prírody a tým aj ochotnejším čerpať z nej mier a radosť. Učí ich veriť múdrosti ich srdca a pomáha im miernosťou a schopnosťou vcítiť sa do ostatných, dosahovať vlastné ciele a splniť zároveň všetky požiadavky bez toho, aby pritom bol niekto poškodený. Tiež prehlbuje ich emocionálne väzby.
RUŽENÍN necháva Váhy objaviť vnútornú harmóniu v seba samých i v živote okolo seba a prenášať ju na ostatných. Jeho mierne, láskyplné vibrácie liečia citové rany, prebúdzajú nežnú lásku a životnú radosť. Tento kameň tiež prehlbuje radosť z harmonických foriem, farieb a zvukov a podnecuje ich umelecké vyjadrenie.
PERLA ukazuje Váham, že dokonalosti možno dosiahnuť len zmierením sa so všetkými skúsenosťami a životnými prejavmi. Odhaľuje všadeprítomnú harmóniu a umožňuje im rozpoznať zmysel  bolestných skúseností, prijať ich a tak sa zdokonaľovať. Týmto spôsobom perla podnecuje rozkvet ich bytosti k dokonalej harmónii a kráse.
AKVAMARÍN objasňuje dušu narodených vo Váhach a uľahčuje nájdenie ich pravej životnej cesty a cieľov bez toho, aby pritom stratili vlastnú slobodu a nezávislosť. Tento kameň prehlbuje ich intuitívne chápanie, schopnosť poznania vlastnej bytosti, aj najvyššej pravdy (prameniacej zo spojenia s vesmírom) a nesebeckej lásky.
RUŽOVÝ TURMALÍN otvára srdce Váh a odstraňuje ich príliš tesné emocionálne štruktúry. Vedie ich lásku k Božej podstate bytia, skrytú v najhlbšom jadre všetkých ľudí i vecí. Prepožičiava ich láske väčšiu energiu a silu prejaviť sa 
MODRÝ ZAFÍR posilňuje vnútorné nazeranie a schopnosť odhaliť tajomstvo vlastnej bytosti. Podporuje ich lásku k pravde a sprevádza ich na ceste k poznaniu Boha. Daruje duši hlboký mier, ktorý vyrastá z viery v Božiu vyššiu moc, i schopnosť k úprimnej náklonnosti a vernosti.
Zvlášť cenným je potom ASTERICKÝ ZAFÍR, pod ktorého vplyvom sú Váhy schopné naladiť sa na vesmírnu harmóniu.

 
 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one