pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
Drahé kamene v znamení Strelca
 
SODALIT pomáha Strelcovi sústrediť ducha a vyjadrovať svoje myšlienky a nápady nezávisle na mienke druhých. Posilňuje jeho zmysel pre realitu a schopnosť uskutočňovať svoje ideály.
CHRYZOKOL necháva Strelca prijímať rovnomerne energiu Zeme i Neba a žiť s nimi v súlade. Umožňuje mu zaradiť jeho duchovné poznatky do každodenného života a zasadzovať sa o potreby a práva prírody.
ZELENÝ AVANTURÍN sprostredkováva Strelcovi pokoj a silu. Zameriava ho na energiu prírody a zoznamuje ho s duchovnými silami, ktoré v nej v rôznych podobách pôsobia.
CHALCEDÓN daruje Strelcovi pokoj, potrebný k vnútornému nazeraniu a schopnosť čerpať inšpiráciu z vlastného vnútra. S jeho pomocou potom môže rozširovať pokojne a jasne svoje poznatky.
OBSIDIAN je Strelcovi priradený aj podľa indiánskej tradície. Tento kameň podnecuje schopnosť ísť do seba a sústrediť sa. Ukazuje mu cestu k vedomostiam a svetlu, skrytému v hĺbke jeho bytosti, aby ich mohol objaviť aj v prejavoch materiálneho sveta.
AMETYST prehlbuje Strelcovu vieru v zmysel života. Učí ho nielen využívať svoje vlastné sily, ale sa v pokore zveriť intuitívnemu vedeniu a dosiahnuť tak nové dimenzie poznania a skúseností. Pod jeho vplyvom nachádza Strelec ľahšie úlohu svojho života a usiluje nesebecky o rozvoj ľudstva.
OPÁL otvára srdce a rozum narodených v Strelcovi mnohostranným výrazovým formám života na Zemi a necháva ich rozpoznať vo všetkom pôsobiace svetelné sily. Oživuje v Strelcovi túto moc svetla, ožarujúce tie oblasti života, ktoré doteraz neriešil alebo ešte vôbec neobjavil. Pomáha mu včleniť do svojej osobnosti aj tieto oblasti a zdokonaľovať tak sám seba.
LAZURIT vyvoláva v Strelcovi dôveru v sily vesmíru. Podporuje jeho intuíciu a vnútorné nazeranie aj poznanie vyšších súvislostí a zmysly skrytých  pod povrchom veci a dodáva mu hlbokú radosť zo zázraku stvorenia. Uľahčuje tiež zavádzanie týchto poznatkov do každodenného života.
MODRÝ TOPAZ vysiela k duši Strelca jasno a nekonečno a umožňuje mu prístup k hlbokej inšpirácii. Do príliš tesných štruktúr myslenia a citov vnáša opäť pôvodnosť a otvorenosť.
TMAVOMODRÝ ZAFÍR sprevádza Strelca na jeho ceste k poznaniu najvyššej pravdy. Odvádza ho od povrchnosti každodenného života, pripomína mu neustále jeho cieľ a pomáha mu odkrývať jadro jeho bytosti. Tým, že zafír zameriava pohľad Strelca na vlastné vnútro, prehlbuje jeho vnútorné nazeranie a meditáciu. Prebúdza v ňom želanie a ochotu viesť aj ostatných k poznaniu najvyššej pravdy a všadeprítomnosti Boha.

 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one