pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
Drahé kamene v znamení Raka
 
JASPIS robí Raka prístupným darom "matky prírody", ktorá nás živí a ochraňuje. Podporuje jeho ochotu ju obhajovať a starať sa o ňu, bez toho, aby za to očakával odmenu. Posilňuje jeho výdrž a zmysel pre realitu.
AVANTURÍN upokojuje emocionálne zmätky, ktorým sa Rak často cíti vystavený kvôli svojej prílišnej citlivosti. Prehlbuje jeho vzťah k silám pôsobiacim v prírode a umožňuje mu čerpať z nej pokoj a silu.
KORÁL dodáva Rakovi stabilitu a sebaistotu. Zároveň mu pomáha zbaviť sa nepružných emocionálnych štruktúr a prispôsobiť sa meniacim sa životným podmienkam.
JADEIT vyrovnáva a harmonizuje pocity narodených v znamení Raka tak, aby sa s väčším pokojom a vnímavosťou venoval krásam sveta a nechal ich na seba intenzívnejšie pôsobiť. Dáva mu silu správnym spôsobom rozdeľovať dary svojho srdca.
Podľa indiánskej tradície patrí k rakovi KARNEOL. S jeho pomocou sa dokáže ľahšie zbaviť minulosti, byť prístupnejší súčasnosti a budúcnosti a s dôverou sa nechať unášať životom. Podporuje trvalosť jeho citov (bez prílišného lipnutia) a tiež schopnosť stvárniť tvorivým spôsobom vlastné vnemy a pocity.
BIELY CHALCEDÓN podnecuje čistotu Rakovho srdca a jeho ochotu stať sa prostredníkom láskyplnej starostlivosti "kozmickej matky".
OPÁL vnáša do Rakových pocitov živosť a hĺbku. Ak sa dostane Rak v tejto oblasti do slepej uličky, pripomína mu tento kameň premenlivú pestrosť života. Prebúdza jeho lásku a radosť z rozmanitých prejavov života a prehlbuje jeho pochopenie aj pre také výrazové formy, ktoré sú mu emocionálne cudzie.
Mesačný kameň ADULÁR harmonizuje Rakov citový život. Jeho jemné vibrácie, ktorým je Rak ľahko prístupný, zmierňujú jeho uzavretosť. Tak umožňuje adulár Rakovi objaviť bohatstvo jeho citov v celej šírke aj hĺbke a čerpať z neho potom silu. Prehlbuje jeho intuíciu a pomáha mu rozumieť posolstvu snov. Do jeho osobnosti vnáša ženský aspekt, do jeho duše ochotu vítať plodnosť, prúdiacu k nám z tohto prameňa a tiež jeho snahu sprostredkovať ostatným tento zážitok sýtej a liečivej sily.
SMARAGD Raka regeneruje a omladzuje. Sprostredkúva nesebeckú lásku, ktorá je  nesmierne bohato prístupná všetkým bez rozdielu a je nutným predpokladom pre osobné blaho. Tiež prehlbuje Rakovo intuitívne chápanie síl a bytostí, pôsobiacich pod povrchom javov materiálneho sveta.
Pod vplyvom PERLY dosiahne Rak bezvýhradného a láskyplného zmierenia. Dáva mu pocit bezpečia v lone "kozmickej matky", ktorá ho nabáda nebrániť sa bolestným skúsenostiam, ale naopak ich včleniť do svojej osobnosti ako prostriedok slúžiaci jeho rozvoju. Uľahčuje jeho spracovanie prežitých útrap a oslobodzuje ho z emocionálnych závislostí. Perla ovplyvňuje Rakovo plnšie rozvinutie jeho kladných síl.

 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one