pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
Drahé kamene v znamení Panny
 
JASPIS podporuje nezištnosť a skromnosť narodenýchv znamení Panny, posilňuje ich zdravý rozum, ochotu s radosťou poslúžiť ostatným a otvoriť srdce a ducha múdrosti "Matky Zeme". Pomáha Panne zveriť sa s dôverou silám Zeme a čerpať z nej odvahu a energiu na splnenie úloh. Premenou a očistou fyzického tela vytvára jaspis nutný predpoklad k vyššiemu duševnému rozvoju.
TIGRIE OKO vyvádza Pannu z bezvýchodiskových myšlienkových štruktúr. Ostrí jej rozum a ukazuje jej zároveň hranice racionálneho myslenia. Umožňuje jej tiež rozpoznať, kde silná potreba materiálnych istôt obmedzuje jej vývoj a potom nájsť istotu a dôveru v seba samú.
SODALIT prehlbuje myslenie Panny a zameriava ich na podstatu. Posilňuje vieru v jej vnútorné poznatky, schopnosť presadzovať ich navonok a uskutočňovať v každodennom živote. Dáva jej tiež pokoj a koncentráciu. 
KARNEOL zaisťuje Panne väčšiu vitalitu, pocit istoty a bezpečnosti života. Oživuje tie oblasti myslenia, ktoré ustrnuli. Otvára jej srdce krásam sveta a pomáha jej plniť každodenné povinnosti s láskou a radosťou.
JANTÁR vnáša do myslenia a konania Panny viac ľudskosti a veľkorysosti. S jeho pomocou sa tiež dokáže zveriť s dôverou životu, uvoľniť sa a nervozitu a úzkostlivosť nahradiť pokojom a nádejou. Tým upevňuje tento kameň jej zdravie, rozvíja jej prezieravosť a podporuje realizáciu jej myšlienok.
CITRÍN oživuje ducha i dušu narodených v znamení Panny. Pod jeho vplyvom sa mu darí lepšie spracovať svoje zážitky a racionálne myslenie rozvíjať v múdrosť. Aj tento kameň rozširuje jej obzor, aby mohla popri detailoch pojať aj celok. Mierni jej nepokoj a starostlivosť a robí ju prístupnejšou novým myšlienkam a skúsenostiam. Zároveň posilňuje jej sebadôveru a zaručuje v jej rokovaniach väčší úspech.
LAZURIT podnecuje vnútorné nazeranie, intuíciu Panny a schopnosť rozoznať univerzálne zákonitosti. Týmto spôsobom jej lazurit umožňuje získať väčšiu dôveru v skrytý poriadok vesmíru a zamerať pozornosť na širšie súvislosti.
AMETYST priradený Panne tiež podľa indiánskej tradície, uvádza do súladu sily fyzickej a jemnohmotnej úrovne. Prehlbuje jej lásku k Bohu a ochotu nezištne slúžiť. Ametyst podporuje jej intuitívne chápanie a možnosti prospešne využívať svoje spirituálne poznatky.
MODRÝ ZAFÍR od základu zušľachťuje a obnovuje bytosť Panny. Robí jej vedomie prístupné silám a pravdám duchovnej úrovne, dáva jej vieru v kozmický poriadok a v existenciu vyššej moci. Tak môže Panna nájsť bezpečie a istotu v Boha a zdokonaľovať vlastnú osobnosť. Potom jej nie je zaťažko dať svoje schopnosti a rozum do služby Bohu, pomáhať svojim blížnym nájsť cestu späť k univerzálnym zákonom a podieľať sa na uzdravení vlastnej duše.

 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one