pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
Drahé kamene v znamení Leva
 
JANTÁR umožňuje  Levovi úspech vo všetkých jeho zámeroch. Podporuje ho pri presadzovaní plánov, sebarealizácii vlastnej osobnosti, zvyšuje jeho slnečnú silu a dobrý zdravotný stav a nabíja ho teplom a pohodou.
TIGRIE OKO sprostredkováva Levovi pružnosť ducha a otvorenosť. Umožní mu rozpoznať vlastné chyby, ukáže mu, kde  jeho sebectvo obmedzuje vlastný celkový rast, a prinúti ho uvedomiť si, že bohatstvo a zdravie nemožno trvalo dosiahnuť len materiálnym blahobytom a uznaním, ale je nutné všetko hľadať v sebe samom. Tak pomáha tento kameň Levovi nahliadnuť do seba a nájsť vlastný stred.
GRANÁT, priradený tomuto znameniu aj podľa indiánskej tradície, posilňuje odvahu a silu vôle a zaisťuje úspech v podnikaní. Umožňuje Levovi držať jeho sexuálnu energiu v rovnováhe a premeniť ju v tvorivú silu.
CITRÍN stupňuje Levovu silu vyžarovať svetlo, daruje mu teplo a sebavedomie. Pomáha mu postaviť sa aj takým životným skúsenostiam, ktoré ho robia neistým a nedovolí mu ani vyhnúť sa stretu s vlastnými chybami a nedokonalosťou. Tak prehlbuje tento kameň porozumenie a pochopenie Leva a dopomáha mu k väčšej dokonalosti, k vnútornému a vonkajšiemu bohatstvu života a k využitiu emocionálnych skúseností v každodennom živote. Zároveň podporuje jeho schopnosť kreatívneho vyjadrenia.
ZLATÝ TOPAZ oživuje a posilňuje vnútorné Slnko narodených v Levovi. Vedie ho k jeho vlastnému stredu a poznaniu, že získa väčšiu silu a spokojnosť, ak nájde sám seba. Spracovaním skúseností a zážitkov necháva rásť múdrosť jeho srdca. Zvyšuje jeho veľkorysosť, šľachetnosť a tvorivosť a pomáha mu vysielať do sveta veľa svetla a radosti.
RUBÍN ukazuje Levovi jeho schopnosť milovať v celej šírke. Povyšuje jeho sexualitu na lásku srdca a umožňuje mu prístup k prameňu univerzálnej lásky a moci. Tiež mu pomáha včleniť túto lásku do svojho konania a zvyšuje jeho ochotu usilovať celou svojou bytosťou o blaho blížnych a uskutočnenie duchovných cieľov.
KRIŠTÁĽ dopraje Levovi rast za hranice vlastného "Ja" k vesmírnej jednote. Uvoľňuje zábrany stojace v ceste uskutočneniu tejto dokonalosti a povyšuje jeho pohnútky tak, aby mohol prijímať a vyžarovať čisté božie svetlo.
DIAMANT núti Leva svojim neprekonateľným leskom k snahe vyrovnať sa mu. Svojím vplyvom pomáha Levovi ísť svojou vlastnou cestou k svetlu (nezávisle na mienke druhých) a prejsť nevyhnutnými procesmi očisty. Sprostredkováva mu istotu, že ozajstná moc spočíva v službe, a uvedie ho nakoniec do súladu s najvyšším svetlom a vôľou stvoriteľa. Tak môže Lev svoje najhlbšie želanie čo najlepšie uskutočniť a svojou činorodosťou usilovať o blaho všetkých.

 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one