pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
Drahé kamene v znamení Kozorožca
 
JASPIS podporuje u Kozorožca zmysel pre realitu, výdrž a húževnatosť. Pripomína mu neustále pri jeho výstupe do výšin základ, z ktorého vyšiel, robí ho prístupným darom Zeme, poskytujúcim silu, ochranu a bezpečie. Tak rozvíja jeho skromnosť a pomáha mu plniť úlohy pre blaho verejnosti.
ADULÁR je pre Kozorožca dôležitý doplnkový kameň. Zmierňuje tvrdosť jeho bytosti, umožňuje mu akceptovať vlastné pocity a rozpoznať ich hodnotu pre celkový rozvoj osobnosti. Tento kameň posilňuje Kozorožcovu dôveru v múdrosť jeho srdca. Jeho mierne vibrácie môžu preraziť citové blokády a pomáhajú mu neuzatvárať sa novým skúsenostiam ani po určitom emocionálnom sklamaní. Pod vplyvom adulár je tiež schopný prežívať plnšie vzťahy k druhým ľuďom.
OBSIDIAN umožní Kozorožcovi nájsť vnútorné svetlo pod všetkými vrstvami nevedomia. Necháva zaniknúť tie emocionálne štruktúry, ktoré stoja v ceste preniknutiu tohto svetla a pomáha mu uchrániť ich aj v najťažších podmienkach života.
ČIERNA PERLA zjavuje Kozorožcovi krásu a hlbokú žiaru jeho bytosti. Prostredníctvom tejto perly rozpozná; že dokonalosti možno dosiahnuť len porozumením a láskyplným zmierením so sebou samým, s ostatnými a s udalosťami jeho života. Týmto spôsobom mu perla umožňuje nevyhýbať sa bolestným skúsenostiam, ale prejsť nimi s istotou, pretože tak rastie k väčšej dokonalosti.
ZELENÝ A ČIERNY TURMALÍN rozvíja Kozorožcovu cieľavedomosť a ochotu prijímať duchovné energie. S pomocou tohto kameňa môže lepšie odstraňovať vnútorné i vonkajšie prekážky, brániace uskutočneniu jeho najvyšších cieľov. Zelený turmalín priťahuje blahobyt a dobré zdravie, zatiaľ čo čierny ho necháva rozpoznať zodpovednosť a podiel na službe svetu.
ZÁHNEDA pripomína zrodencovi v Kozorožcovi pri všetkých jeho činnostiach svetlo, skryté v hĺbke vlastnej bytosti i v jadre všetkých vecí. Uvoľňuje príliš pevné štruktúry, ktoré znemožňujú rozpoznať toto svetlo a podporujú Kozorožca pri úlohách presadiť ich vo vlastnom živote, rovnako ako v živote jeho blížnych.
KRIŠTÁL, priradený Kozorožcovi aj podľa indiánskej tradície, necháva rásť jeho bytosť k vyššej dokonalosti. Rozvíja jeho schopnosť nazerať do vlastného vnútra, meditovať a podobať sa tak stále viac jasnému kryštálu, ktorý prijíma vesmírne sily svetla a opäť ich vyžaruje. Tak odstraňuje všetko temné a vedie k poznaniu jednoty s božským prazákladom života.
DIAMANT podporuje Kozorožcovu schopnosť sústrediť sa na podstatné. Pomáha mu prenikať bez straty smeru k výšinám, nechať za sebou všetko, čo nie je jasné a čisté, a vlastnou silou spracovať nevyriešené citové štruktúry. Vedie ho k vyššej dokonalosti (ako náhle je k tomu Kozorožec odhodlaný), k bohatstvu života, k zjednoteniu s Bohom a k službe druhým, v ktorej uplatňuje tieto dispozície.

 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one