pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
Drahé kamene v znamení Býka
 
ACHÁT daruje Býkovi sebadôveru a podporuje pozitívne stránky jeho zemitého, dôkladného a rozvážneho charakteru. Pod ochranným vplyvom achátu môže Býk optimálne rozvíjať svoju silu a vytvoriť diela, vyžadujúce výdrž, trpezlivosť a zmysel pre skutočnosť.
AVANTURÍN dovoľuje Býkovi čerpať z prírody pokoj a silu. Uvádza ho do súladu s prírodnými procesmi rastu, z ktorého potom vzniká pocit bezpečia a radosť zo života.
HNEDOŽLTÝ CITRÍN sprostredkuje pohodu, teplo a istotu. Umožňuje Býkovi spracovať jeho skúsenosti, prijímať nové dojmy a otvorene a slobodne vyjadrovať svoje pocity.
MACHOVÝ ACHÁT dokáže Býka naladiť na vnútornú zákonitosť a silu prírody a získať tak vyrovnanosť, novú vitalitu a pocit bezpečia vo vyšších prírodných súvislostiach.
HNEDOČERVENÝ KORAL posilňuje Býkovu potrebu mať pevnú pôdu pod nohami, kde sa môže otvoriť premenlivému toku života a ľahšie sa prispôsobovať zmenám. Týmto spôsobom podnecuje koral celkový rozvoj jeho osobnosti.
MALACHIT učí Býka, že jedine zmena je príčinou rastu všetkého živého. Pomáha mu získať dôveru v prirodzené procesy rozvoja, ktorý pôsobí v prírode rovnako ako v jeho vlastnej bytosti. Tento kameň ukazuje Býkovi, že dávať a brať sa dopĺňa tak ako svetlo a tieň a dodáva mu preto odvahu zbaviť sa príliš tesných štruktúr a radovať sa z mnohostrannosti života. Zároveň malachit prehlbuje porozumenie a lásku k sebe samému a k jeho blížnym.
RUŽENÍN zrkadlí nežné city a lásku, skrytú v duši narodených v znamení Býka a vynáša ich na svetlo. Lieči rany jeho srdca a umožňuje mu úplne sa otvoriť inému človeku bez toho, aby sa neustále musel obávať straty. Prehlbuje jeho radosť zo života a necháva ho objavovať krásy prírody, umenia i ostatných ľudí. Tiež oživuje jeho tvorivú silu.
CHRYZOKOL priradený Býkovi tiež podľa indiánskej tradície, mu zjavuje skutočnosť, že uspokojenie nemožno hľadať len v materiálnej oblasti. Pod vplyvom chryzokolu, predstavujúceho totožnosť zákonov našej Zeme so zákonmi "nebeskými", prijíma Býk bohaté dary Zeme a Nebies a žije v súlade s ich zákonmi. Tento kameň mu daruje vďačnosť, lásku a mier.
ZAFÍR podporuje Býkovu ochotu prikloniť sa k nezničiteľnému, večnému bytiu, čo samo o sebe prináša trvalé šťastie. Jeho pokojná sila v ňom prebúdza vieru v existenciu Boha a ako spoľahlivý priateľ Býka ho sprevádza k vyššej dokonalosti.
SMARAGD odkrýva Býkovi tajomstvo života a vedie ho k uspokojivému naplneniu. Necháva prúdiť do jeho duše sily rastu a obnovy na všetkých rovinách bytia, pomáha mu nájsť pre seba v živote úlohy a plniť ich v súlade s týmito silami. Prehlbuje lásku jeho srdca, ktorá v sebe všetko obsiahne a jej sila mimovoľne prispieva k prospechu a rastu všetkého živého.

 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one