pečiatka okrúhla5.jpg
Kontakt:
osudmoj@gmail.com

0904 561 002
Osud nie je nemenný, je ako prekážka na ceste, ktorú ak zavčasu zbadáme, dokážeme sa jej vyhnúť...
PARTNERSKÉ VZŤAHY:
 
Práve v súčasnej dobe hrajú vzťahy, a to ako partnerské a priateľské, tak aj pracovné jednu z najdôležitejších úloh v živote každého človeka. Všetko je v poriadku, pokiaľ sa snažíme udržať rovnováhu medzi materiálnymi hodnotami a láskou, či citom, ale v opačnom prípade dochádza k roztržkám vo vzťahoch až po ich rozpad. Vzťahy, či už partnerské, priateľské alebo pracovné, nenadväzujeme len preto, že od týchto vzťahov niečo očakávame, ale aj preto, že do nich chceme niečo vložiť, posilniť ich, alebo môžeme niečo vytvoriť. Partnerské alebo pracovné vzťahy sa nedajú nijako merať či vážiť a stanoviť tak mieru či hodnotu, kedy je všetko ešte prijateľné. Ale aj napriek tomu sa dajú naznačiť určité zhodné a rozdielne pohľady na vzťahy a hodnotiť ich podľa daných zvolených kritérií. Hodnotenie sa prevádza tak, že v jednotlivých tabuľkách si nájdete odpovedajúce symboly.
Uvedenými znamienkami klasifikujeme vzťah takto:
+ (plus) – dobrý vzťah
0 – neutrálny vzťah 
– (mínus) – horší vzťah
 
Zlučiteľnosť životných čísel:
 
Životné číslo je dôležitým číslom v numerológii a vypočítava sa tak, že sčítame všetky čísla svojho dátumu narodenia. Napr. 31.1.1967
3+1+1+1+9+6+7=28
2+8=10
1+0=1
 
 
  životné číslo partnera, spolupracovníka, priateľa, dieťaťa...
životné číslo osoby, ku ktorej hľadáme vzťah   1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0 + + + + 0 + +
2 0 0 + 0 0 + + 0 0
3 + + 0 0 + + + 0 0
4 + 0 0 0 - 0 + - -
5 + 0 + - - 0 0 0 0
6 + + + 0 0 0 0 - +
7 0 + + + 0 0 + + -
8 + 0 0 - 0 - + - 0
9 + 0 0 - 0 + - 0 0
 
 
Vzťahy podľa znamení zverokruhu:
 
Pohľad na kvalitu vzťahu si môžeme vytvoriť aj podľa znamení zverokruhu. Poznáme veľa prístupov k hodnoteniu týchto vzťahov. Jeden z nich je vyjadrený v nasledujúcej tabuľke:
 
 
 
- - + - 0 0 + - + 0 + 0
- 0 0 + 0 + 0 - 0 + - +
+ 0 0 + + 0 + - 0 0 + 0
- + + + - + 0 + 0 0 - 0
0 0 + - + 0 + - + 0 0 -
0 + 0 + 0 + + 0 - 0 0 -
+ 0 + 0 + + 0 0 + + + +
- - - + - 0 0 - 0 + + +
+ 0 0 0 + - + 0 0 0 + -
0 + 0 0 0 0 + + 0 - 0 +
+ - + - 0 0 + + + 0 0 0
0 + 0 0 - - + + - + 0 -
 

 
certifikát2.jpg
certifikát VJ.jpg
certifikát4.jpg
certifikát16.jpg
certifikat2.JPG
certifikát14.jpg
certifikát13.jpg


Dražkovce č. 66, 038 02
+421 904 561 002
osudmoj@gmail.com

IČO: 40041964
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one