Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Prognóza na 1 rok

Úvod HOROSKOPYPrognóza na 1 rok

Prognóza na 1 rok

 
30,- €
Do košíka

Prognóza na 1 rok

UKÁŽKA
Meno: XY
Dátum a čas: 5.10.1973, 0:30 UT+1:0
Miesto: Martin

 
Solilunárny cyklus: CÚVAJÚCI MESIAC - Kľúčový význam: SYNTÉZA, UČENIE
Prechod do ďalšieho cyklu: 19.1.2017
V tejto životnej etape dochádza k spracovaniu poznatkov, ktoré ste získali pri symbolickom osvietení, čiže pri Splne mesiaca v predchádzajúcej fáze. Obrazne povedané je to čas rozsievania nových semien, teda podelenie sa s ostatnými o to, čo ste sa naučili v prvej polovici cyklu. Môže to značiť aj boj, ale je to skôr duševný boj o pochopenie toho, aby ste opustili formy a začali sa pozerať, čo sa skrýva za nimi. Potreba demonštrovať schopnosti, ktoré ste si uvedomili alebo dať zmysel snahám v širšom spoločenskom (duchovnom) meradle. Ak ste v predošlej fáze (pri Splne) uvideli niečo, čo s vami otriaslo, či vás sklamalo, tak môže nastať obdobie reformovania, prípadne dokonca až revolučnej činnosti. Pravdepodobne dostanete príležitosť, či šancu integrovať skúsenosti z prvej polovici cyklu do nejakej reálnej životnej filozofie, pričom budete mať nutkanie ju šíriť do okolia, pričom neskôr môže nastať ideologický boj s pevne zakorenenými názormi zo starých čias. Momentálna úloha bude tieto protichodné názory pretaviť do jednotného pohľadu na svet, respektíve obrúsiť ich hrany.
Tranzit. Pluto  v 5. dome (do 1.3. a 30.5. – 29.12.)
Bude treba jednať obozretne a s rozumom, pokiaľ sa jedná o vlastné deti, pretože ľahko môže dôjsť ku generačným problémom. Avšak aj osudové zážitky detí môžu byť príčinou starostí. Prežívanie lásky môže byť ťaživé, emocionálne, intenzívne, osudové.  
Tranzit. Pluto  v 6. dome (2.3. – 29.5. a 30.12. – do konca obdobia)
Bude treba starostlivo zaobchádzať so svojim zdravím, fyzicky sa nepreťažovať, pretože môže nastať zrútenie. Doba je vhodná pre regeneráciu, pre jogu, vhodnú diétu a podobné metódy. Treba sa pripraviť na zmeny v pracovnej oblasti, na konflikty s kolegami alebo nadriadenými, alebo na zmenu povolania. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tranzit. Neptún  v 8. dome (celé obdobie)
V tomto období sa upiera Vaša pozornosť ku skrytým životným oblastiam a podvedomiu. Táto doba je vhodná pre psychoterapeutickú prácu. Tranzit však nepriaznivo ovplyvňuje spoločný majetok, kde môžu vzniknúť nedorozumenia. Je tu nebezpečenstvo nesprávnych predstáv a podvodu. Nevhodná doba je aj pre požičiavanie si peňazí. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tranzit. Urán  v 9. dome (celé obdobie)
Snaha po väčšom poznaní sveta a oblastí, ktoré doposiaľ boli uzatvorené. Nový spôsob myslenia vyžaduje aj nové filozofické poznatky. Cesta alebo zmena pobytu môže celkom zmeniť doterajší spôsob života. Úraz môže nastať, keď sa vo vnútri nahromadia prudké sily, ktoré nedokážete viesť správnym smerom. Je vhodné, aby ste sa v tomto období vyhla súdnym, právnym sporom, pretože je možné, že výsledok nebude žiaduci. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tranzit. Saturn  v 4. dome (celé obdobie)
V tomto životnom úseku budete nútená koncentrovať sa na domov, rodinu a vnútornú zložku osobnosti, pričom sa obvykle objavia nové okolnosti, ktoré dokážu upriamiť Vašu pozornosť práve týmto smerom. Je veľká šanca, že sa stretnete s udalosťami, ktoré sformujú alebo zocelia Vašu vnútornú identitu a súkromný život. Podľa tradície táto konfigurácia prináša skúšky prostredníctvom emocionálnych väzieb, domácnosti, bydliska a nehnuteľností, pričom ich úlohou je prehĺbiť vzťahy k rodine a tradičným hodnotám a k svojim koreňom a naučiť sa ako sa buduje pevné zázemie. Potreba zobrať zodpovednosť za svojich predkov do vlastných rúk. Významný tranzit, pri ktorom je možné sa sústrediť na svoj vnútorný život, rovnako ako na svoju domácnosť, v ktorej bude nutné teraz riešiť problémy, ktoré sa skôr odkladali. Bude sa asi jednať o reorganizáciu osobných vzťahov v domácnosti, o rôzne opravy, ktoré prinesú väčšie výdavky. Vhodná doba pre psychoterapiu alebo iné podobné techniky, ktoré majú pomôcť k rozvoju vnútorného života. Nie je vylúčené, že sa budete musieť starať o niekoho v domácnosti. Teraz si treba vybudovať pevné základy, na ktorých môžete ďalej stavať.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tranzit. Jupiter  v 12. dome (do 23.1. a 17.4. – 13.9.)
Počas tohto obdobia by ste sa mali zamerať na rozvoj vnútorného života a skrytých zákutí ľudskej duše, pričom sa Vám môžu otvoriť nové možnosti, ktoré takéto príležitosti ponúknu. Pravdepodobne sa dostanete do situácií, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť Vaše miesto vo vesmíre a svoju minulosť. Podľa tradície je to povzbudivá konštelácia pre vyrovnanie sa so starými hriechmi, krivdami a obmedzeniami, pričom to skôr znamená, že prostredníctvom zahĺbenia sa do seba máte šancu spoznať a odstrániť ich pravú príčinu. Skúste viac rozjímať o tom, čo všetky bytosti spája a nie rozdeľuje. Je to vhodná doba zamyslieť sa nad všetkým, čo ste prežili a prežívate, a vyvodiť z toho pre seba určité ponaučenie. Uvedomujete si, čo Vás po celú dobu motivovalo pozitívne a čo Vás blokovalo, aké úspechy ste dosiahli a kde ste prehrali. Môžete sa teraz zbaviť prekážok, ktoré Vám bránili realizovať sa, či už v materiálnom alebo spoločenskom živote. Je tiež možné sa na určitú dobu stiahnuť. Teraz sa môžete učiť o nových duchovných dimenziách, poznávať nové duchovné pravdy. Objektívnejšie sa pozeráte na seba, na svojich blížnych, máte snahu pomôcť tam, kde je pomoc treba. Vhodné pre štúdium skrytých oblastí života. 
Tranzit. Jupiter  v 11. dome (24.1. – 16.4.)
Počas tohto obdobia by ste sa mali zamerať na rozvoj skupinových aktivít, známostí a vlastných plánov, pričom sa Vám môžu otvoriť nové možnosti, ktoré takéto príležitosti ponúknu. Pravdepodobne sa dostanete do situácií, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť Vaše ideály, priania a priateľov a svoje miesto v kolektíve. Podľa tradície je to povzbudivá konštelácia pre skupinové vzťahy a kamarátstva, čo v skutočnosti skôr znamená, že skrz ne môžete hlbšie spoznať potreby seba a okolia a tiež svoj potenciál k spolupráci. Skúste viac rozjímať o budúcnosť spoločnosti a nad projektmi súvisiacich s ňou. V tejto dobe hrajú väčšiu úlohu nádej, ideály a priania. Priateľstvo môže byť teraz veľmi užitočné. Sklon viac sa podieľať na spoločenskom dianí, spoločných prácach s viacerými ľuďmi. 
Tranzit. Jupiter  v 1. dome (14.9. – do konca obdobia)
Počas tohto obdobia by ste sa mali zamerať hlavne na rozvoj vlastnej osobnosti, pričom sa Vám môžu otvoriť nové možnosti, ktoré takéto príležitosti ponúknu (napr. cestovanie, vzdelávanie...). Možno budete cítiť v sebe nárast sebavedomia a akčnej sily, preto prišiel čas, aby ste ukázali, čo skutočne vo Vás je. Pravdepodobne sa dostanete do situácii, ktoré Vám pomôžu lepšie spoznať vlastnú individualitu a otestovať silu charakteru, čím môžete mnoho pochopiť zo svojho správania a celkovo aj života. Rozjímajte o sebe, lebo inak dostanete dostatok priestoru, aby mohli o vás rozjímať iní. Teraz sa Vám ukazuje smer, ktorým by ste sa mali vydať, aby bola Vaša budúcnosť zaistená a zároveň Vás toto obdobie nabáda k činom, ktorými by ste tento cieľ dosiahli. Dáva Vám intuíciu, definuje Vaše potreby a túžby. Tento tranzit nabáda k činorodosti. Otvára pred Vami obdobie prosperity a chuti do života. Máte silnejšie osobné vyžarovanie, ktorým môžete pôsobiť na iných ľudí a sklon ísť do spoločnosti. Táto doba je vhodná pre učenie sa, zbieranie nových zážitkov a poznatkov, pre odkladanie zvykov z detstva. Duchovné dimenzie života sa rozširujú. Vo vzťahu k osobným záležitostiam, by toto obdobie malo byť dosť priaznivé, priniesť viac spokojnosti. Medziľudské vzťahy a stretnutia môžu priniesť nejaké výhody, rozšírenie osobného vplyvu, zvýšenie sebavedomia. Ale realita by Vás mala primäť k rozumovej úvahe, že nie ste neporaziteľná a že Vaše úspechy majú svoje medze.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Tranzit. Mars  v 3. dome (do 16.2. a 13.3. – 18.7.)
Životné tempo sa zvyšuje. Teraz sa môžu ľahšie vyskytnúť konflikty s ľuďmi, s ktorými denne prichádzate do styku. Silnejšie sa stotožňujete so svojimi ideami a náhľadmi a pokiaľ niekto prejaví inú mienku, stretne sa s prudšou reakciou. Treba sa vyvarovať, aby ste iným ľuďom nevnucovala svoje vlastné mienky, vlastné idei.
Tranzit. Mars  v 4. dome (17.2. – 12.3. a 19.7. – 21.9.)
Teraz je nutné, aby ste všetko konala vedome, sústredila sa na všetko, čo konáte. Pocítite väčšiu činorodosť v domove, kde môžete usilovne pracovať. V tejto dobe môžu ľahko vzniknúť rôzne scény, nedorozumenia v domácnosti, pokiaľ bude mať niekto iné názory a odporuje. Nesúlad môže vzniknúť aj pre nehnuteľnosti. Rovnako aj v povolaní môže vznikať nesúlad, naráža sa na väčšiu opozíciu u spolupracovníkov, k blokovaniu snaženia. 
Tranzit. Mars  v 5. dome (22.9. – 13.11.)
Táto doba je vhodná predovšetkým pre športovcov, ktorí teraz môžu po tvrdom tréningu dosiahnuť pekných športových úspechov. Rovnako aj vo veciach zoznamovania sa a lásky je možné pozorovať silnú aktivitu, pudovosť. Sex je teraz dôležitejší než romantická večera. Ak máte deti, tak v tejto dobe sa môžu vyskytnúť nejaké problémy s nimi, prípadne dieťa bude musieť byť opatrnejšie, aby sa vyhlo úrazom.
Tranzit. Mars  v 6. dome (12.11. – 20.12.)
Celou svojou silou vykonávate svoju prácu alebo nejaké úlohy, zábavy a záľuby teraz idú stranou. Ľahko môžu vznikať konflikty s nadriadenými alebo so spolupracovníkmi. Pokiaľ ste sama zamestnávateľkou, tak Vaši zamestnanci môžu mať názor, že sú nesprávne odmeňovaní za svoju prácu a môžu prejaviť svoju nespokojnosť. V tejto dobe je lepšie, keď pracujete sama, než v skupine. Je nutné mať presný pracovný plán, nepreťažovať príliš svoju konštitúciu. Môže tu byť aj sklon k infekciám, horúčkovitým ochoreniam alebo úrazom. 
Tranzit. Mars  v 7. dome (21.12. – 13.1.15)
Pri nedostatku sebakontroly si môžete ľahko zapríčiniť konflikty s partnerom alebo obchodným spoločníkom.
Tranzit. Mars  v 8. dome (14.1.15 - do konca obdobia)
Je možné, že sa stretnete s niekým, kto Vás svojim vyžarovaním nejako ovplyvní, môže byť príčinou nejakej vnútornej premeny. Rovnako aj nejaký konflikt vo vzťahu k peniazom, nejakým predmetom, vlastníctvu, Vás môže primeť k tomu, aby ste preskúmala a zmenila svoju pozíciu. V manželstve môže vzniknúť nedorozumenie kvôli spoločným peniazom a ich vydávaniu. Nevhodná doba pre žiadosť o pôžičku, pre požičiavanie peňazí vôbec. Stimulácia sexuality. Staré je nahradzované niečím novým.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tranzit. Venuša  v 6. dome (do 19.3. a 21.12 – 12.1.15)
Súladný čas pre všetko, čo súvisí s prácou, povolaním, pracoviskom, spolupracovníkmi alebo podriadenými. Nadriadení môžu celkom nečakane ponúknuť finančnú alebo inú výhodu. Súlad je možné očakávať aj v oblasti zdravia, bude však treba sa vyvarovať konzumácii sladkostí, ku ktorým býva teraz väčší sklon. Teraz je nutné spracovávať reality života a neoddávať sa príjemným fantáziám.
Tranzit. Venuša  v 7. dome (20.3. – 6.4. a 13.1.15 – do konca obdobia)
Doba príjemne ovplyvňuje medziľudské vzťahy a spojenia v láske, manželstve, obchodnom partnerstve, prináša viacej súladu medzi ľuďmi, zmierňuje nepriateľstvo.
Tranzit. Venuša  v 8. dome (7.4. – 28.4.)
Povzbudenie sexuálnej sféry už vzniknutého spojenia, vo vzťahu lásky vzniká väčšia intenzita, zlepšenie finančnej záležitosti predovšetkým pomocou manželského alebo obchodného druha alebo nejakej finančnej inštitúcie. Teraz sa môžete učiť zaobchádzať s ľuďmi alebo záležitosťami.
Tranzit. Venuša  v 9. dome (28.4. – 25.5.)
Rozšírenie vedomia umením, prežitím niečoho krásneho. Cestovanie do neznámych miest pre uvoľnenie, zábavu v sympatickej spoločnosti prináša radosť z nových zážitkov. Osobné obohatenie môže nastať aj pomocou partnera v láske, prípadne niekoho zo vzdialenejšieho miesta alebo cudziny.
Tranzit. Venuša  v 10. dome (26.5. – 27.6.)
Možno počítať s nejakou osobou alebo záležitosťou, ktorá môže uľahčiť prácu, spôsobiť priaznivé okolnosti v obchodnom, existenčnom živote. Môže sa tu jednať aj o priazeň nadriadených osôb. Existenčné vzťahy a okolnosti sa priaznivo vyvíjajú. Pokiaľ teraz dôjde k zoznámeniu a láske, potom si zvolíte za partnera niekoho, od koho sa môžete niečo naučiť, ako lepšie v živote postupovať.
Tranzit. Venuša  v 11. dome (28.6. – 28.7.)
Vhodná doba pre skupinovú aktivitu, pozvanie priateľov na večierok alebo spoločný výlet. Tiež je vhodná doba pre obchodné rozhovory a organizačné stretnutie. Možné je stotožniť svoje ciele so zámermi skupiny.
Tranzit. Venuša  v 12. dome (29.7. – 21.8.)
Teraz budete môcť prejaviť nezištnú lásku, snáď bude treba sa starať o niekoho, niekomu nejako pomôcť, prejaviť charitatívnu činnosť, vykonať niečo pre nemocnicu alebo podobnú inštitúciu, čo bude potom kompenzované vnútornou spokojnosťou.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tranzit. Merkúr  v 7. dome (do 1.2. a 11.2. – 18.3. a 14.1.15 – do konca obdobia)
Doba vhodná pre vyjasnenie sporných otázok s partnerom, obchodným priateľom, alebo iným blízko stojacim človekom. Sporné otázky je možné konzultovať aj s odborníkom. Vhodná doba aj pre uzatváranie zmlúv všetkého druhu.
Tranzit. Merkúr  v 8. dome (2.2. – 10.2. a 9.3. – 3.4.)
Vhodné pre skúmanie svojho vnútra, pre nájdenie psychickej skutočnosti, pretože intelekt sa teraz približuje oblastiam, o ktoré bežne neprejavujete veľa záujmu. Teraz sa prehlbuje spôsob myslenia.
Tranzit. Merkúr  v 9. dome (4.4 – 20.4.)
Možno očakávať zaujímavé intelektuálne stretnutie s inými ľuďmi, zaujímavý rozhovor, prípadne aj správu zo vzdialenejšieho miesta. Vhodné pre štúdium, výchovu, nové poznatky, rozširovanie intelektuálneho obzoru, pre rozhovory o abstraktných ideách, vzťahu k životu. Cestovanie môže byť zaujímavé. Rozhodujete sa pre alternatívnu formu života, ste tolerantnejšia k názorom iných.
Tranzit. Merkúr  v 10. dome (21.4. – 9.5.)
Teraz je možné vytvárať existenčné plány, prejaviť sa vo väčšom spoločenskom rámci, napr. spoluprácou v nejakom klube alebo organizácii. Je možné uvažovať o svojej činnosti, či prináša alebo prinesie plody a učiniť patričné zmeny. Doba je vhodná aj pre nové štúdium, ktoré by pomohlo postupu v povolaní, zvyšovanie kvalifikácie, ďalej pre rozhovory s nadriadenými o možnostiach postupu. V popredí môže byť teraz tiež obchodná komunikácia, prípadne uchádzanie sa o miesto, jednanie o zmluve...
Tranzit. Merkúr  v 11. dome (10.5. - 22.7.)
Uvažovanie o životných cieľoch a očakávaniach, o svojich ideáloch či sú užitočné, či sa dajú uskutočniť. Rozhovory možno viesť s priateľmi alebo celými skupinami, s ktorými ste v spojení, objektívne vyjasňovať sporné otázky, stretávať sa aj s mladšími ľuďmi. Čaká Vás viacej spoločenskosti, spoločenských stretnutí.
Tranzit. Merkúr  v 12. dome (23.7. – 6.8.)
Blížni môžu použiť voči Vám všetko, čo ste povedala, preto bude dôležité pred každým výrokom uvážiť, či sa tento potom neobráti voči Vám. Býva tu tiež sklon k práci alebo bádaniu o samote, uvažovanie o rôznych tajoch života, ktoré sa inokedy javia neracionálne.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tranzit. Slnko v 6. dome (do 31.1. a 3.1.15 – do konca obdobia)
Teraz je čas pozrieť sa na to, ako zvládať svoj život a svoje povinnosti aj záväzky. Je to dom práce a úloh, ktoré sa musia splniť, čo môže znamenať nutnosť odsunúť okamžité uspokojenie. Mali by ste sa zamyslieť nad dostatočnosťou a efektivitou. Snažte sa dotiahnuť všetky činy až do konca. Je vhodný čas preskúmať a zlepšiť svoju pracovnú činnosť a technickú zdatnosť, pretože Vaša myseľ teraz pracuje jasno a bystro, takže môžete zistiť, ako urobiť veci čo najlepšie. Jediný problém bude v tom, že nebudete stáť v čele a budete pravdepodobne musieť pracovať podľa želania alebo potrieb niekoho iného. Vďaka tomu ale zistíte, či ste schopná stlmiť svoje ego, ak si to situácia vyžaduje. Nemusí to však byť obdobie útlaku či sebazaprenia bez akéhokoľvek uspokojenia. Tento dom je aj domom zdravia, čo ale nemusí znamenať, že sa Vaše zdravie zhorší. Budete mať ale sklon venovať pozornosť svojmu telu a starostlivosti o neho.   
Tranzit. Slnko v 7. dome (1.2. – 19.2.)
V tomto období by ste sa mali niečo dozvedieť o sebe prostredníctvom intímnych stretnutí s druhými ľuďmi. Týka sa to aj manželstva bez ohľadu na jeho papierovú podobu. Pokiaľ ste vydatá, využite toto obdobie k preskúmaniu vzťahu s partnerom. V tomto období by ste sa mali snažiť nič nerobiť osamote. Mali by ste spolupracovať s druhými, alebo aspoň niekoho požiadať o radu. V práci využite príležitosť konzultovať s odborníkmi v akejkoľvek oblasti. Aj v súkromnom živote sa Vám môže hodiť rada. Vzájomná interakcia dvoch ľudí môže mať aj podobu konfliktu. Konflikt môže byť tvorivý, pretože Vás prinúti lepšie pochopiť Vašu pozíciu a viac si uvedomiť, kto ste.
Tranzit. Slnko v 8. dome (20.2. – 14.3.)
Celkovo sa budete v tomto období vedome zaoberať skrytými aspektmi svojej psychiky, Vašich pocitov a Vášho duševného stavu vôbec. Bolo by veľmi dobré, keby ste sa pozreli na svoje vnútorné „ja“. Každodenné povinnosti to nie vždy dovoľujú a pokiaľ úplne stratíte kontakt so svojim vnútrom, môžete sa cítiť veľmi zle. Veľmi pravdepodobne je v tomto období stretnutie s niekým, kto Vás donúti hlbšie sa zaoberať sebou samou alebo vyvolá vo Vašom živote veľké zmeny. V materiálnej rovine môže byť toto obdobie obdobím veľkých obáv ohľadom financií alebo majetku v partnerstve alebo v obchode. Nemusí sa diať nič zlého alebo dobrého, proste to len danú oblasť stavia do väčšej pozornosti. Starosti Vám môže robiť aj pôžička alebo úver v banke.
Tranzit. Slnko  v 9. dome (15.3. – 15.4.)
V tomto období by ste si mali rozširovať svoj obzor všetkými možnými spôsobmi – študovať, prežiť niečo nového a neznámeho, cestovať alebo stretávať sa s ľuďmi s úplne iného odvetvia, ktorí Vás môžu zoznámiť s iným pohľadom na svet. Pokúste sa nájsť pozitívne poučenie aj pri tých najbanálnejších stretnutiach. Je to nesmierne priaznivé obdobie pre začiatok nového štúdia, nájdenie nového koníčka alebo zoznámenie sa s novou intelektuálnou oblasťou. Nemali by ste sa zatvárať doma. Prerušte každodennú nudu a vyjdite do širokého sveta. Toto obdobie môže znamenať problémy so zákonom, aj keď sa pravdepodobne Vy osobne nijakého súdneho procesu nezúčastníte. Skôr pôjde o to, že sa budete zaoberať nejakými zákonmi kvôli obchodu alebo každodenným činnostiam.
Tranzit. Mars opozícia Saturn (31.10. - 3.11.)
Vyčerpanosť, námaha, bolesť. Vaša aktivita a činy môžu teraz naraziť na tvrdú prekážku. Pochybnosti o svojej sile alebo akčných schopnostiach sa pravdepodobne odzrkadlia na Vašich výkonoch alebo tieto pocity budú hrať negatívnu úlohu pri presadzovaní vlastnej osoby. Možno Vás čaká plnenie nejakej nezáživnej činnosti. Počas týchto chvíľ by ste sa mali naučiť premáhať sa a doťahovať veci do konca. Nebezpečenstvo konfliktov, nehôd a zranení. Okolnosti Vás asi nútia k rýchlemu rozhodnutiu, do ktorého sa Vám ale vôbec nechce. Možno preto cítite podráždenie a nedokážete sa sústrediť. Môže dôjsť k rozchodom a zlým správam. Vaša agresívna reakcia ako snaha ochrániť svoje istoty zrejme smeruje na nesprávne ciele a je trochu tvrdá. Na prekážky narážate akosi vedome, možno skúšate, čo vydržíte. Dnes nikoho nevychovávajte a radšej ani nepoučujte.
Tranzit. Mars kvadrát Pluto (31.10. - 3.11.)
Možno teraz zažijete situáciu, pre ktorú bude príznačná brutalita a zlosť. Terčom sa môže stať Vaša osoba, či niekto blízky alebo dokonca Vy sama budete mať tendencie k takémuto správaniu. Pri tejto konštelácii budete asi musieť jednať štýlom „buď všetko alebo nič“, pričom môžete skĺzať k panike. Pravdepodobne obrovská oscilácia energie, ktorá sa pohybuje od horlivosti až k úplnej pasivite. Asi ešte trvá nejaká dlhodobejšia kríza, kolegovia nie sú dosť kolegiálni. Možno sa v niekom sklamete. Dnes asi nejako nie ste schopná začať s nejakou záležitosťou znova od začiatku, ale určite sa Vám stále pripomína a dovádza Vás k zúrivosti. Dajte si pozor na násilné typy a vynechajte osamelé prechádzky.
Tranzit. Mars trigón Mars (4.11. - 7.11.)
Harmonické prúdenie energií. Aktivity, či túžby blízkej spoločnosti sa pravdepodobne budú dopĺňať s tými Vašimi. To by mohlo byť zdrojom nevídanej sily a vitality. Vo voľnom čase sa venujte takým činnostiam, pri ktorých treba vynaložiť určitú námahu (napr. šport, práca v záhrade...), pretože teraz budete mať vôľu viacej sa s nimi popasovať. Vypäté situácie riešte (alebo obhajobu niečoho vykonajte) počas týchto chvíľ, budete mať väčšiu nádej to zvládnuť. Cítite, že dokážete všetko, na čo si spomeniete. Máte zrejme mnoho skvelých nápadov, ale tiež hodne síl na ich uskutočnenie. Ste vo forme.
Tranzit. Jupiter sextil Urán (14.11. - 2.1.15)
Snaha o rozvoj svojich jedinečných schopností môže so sebou priniesť rôzne vzpružujúce situácie. Cez túto dobu sa odhodlajte spoznať niečo nové a neošúchané. Možno Vám to dá potrebný impulz na prehodnotenie mnohých skostnatených názorov, ktoré uchovávate vo Vašom vnútri. Naučte sa viac dôverovať zvláštnym, neortodoxným postupom. Ak ste sa cítili v niečom príliš zviazaná, tak prišiel ten správny čas, aby ste sa od toho oslobodili. Uvidíte, že to pôjde ľahšie. Pri presadzovaní sa v spoločnosti tentoraz vsaďte na originalitu. Príjemné prekvapenia (napr. výhra), či dobré nápady sú ďalším možným prejavom tejto konštelácie. Dnes si určite vsaďte a kúpte si žreb (prinajmenšom). Dostavia sa asi aj skvelé nápady a šťastné náhody, určite i s finančným ziskom. Tiež sa dajú čakať zmeny a novoty, aj pochopenie pre Vaše výstrednosti. To, čo ste vymysleli, sa zrejme zapáči viacerým ľuďom, a Vy im o celej veci budete s nadšením rozprávať.
Tranzit. Mars kvadrát Urán (24.11. - 26.11.)
Nepokoj, výbušnosť, neopatrnosť. Vaše snahy, či aktivity môžu skrížiť nečakané udalosti, čo by mohlo vyvolať nervozitu alebo hnev. V týchto chvíľach dokážete byť oveľa odvážnejšia, ale zároveň aj nepozornejšia, čím si ľahko privoláte zranenia, nedorozumenia alebo nejaké iné komplikácie. Určite sa teraz nepúšťajte do žiadnych rizikových činností (napr. horolezectvo, jazda na koni...) a tiež si dávajte väčší pozor pri šoférovaní. Nutkanie k bláznivým činom. Možno Vás čakajú zlé správy (alebo aspoň nie až také dobré), nepríjemné udalosti a prudké výbuchy (emócií a energie). Cítite sa kŕčovite a podráždene, asi sa Vám nepodarí presadiť sa svojim originálnym prístupom. Teraz buďte pozorná, aby ste neprehliadli nebezpečenstvo! Diať sa bude neočakávané a môžete svoju rýchlosť preceniť. Nutkavá potreba slobody ohrozuje praktické záležitosti, pravdepodobná je nedbalosť, netrpezlivosť, nehody. Môže sa stať, že náhle "vybuchnete", a snáď sa len hromadia haldy nepríjemných udalostí. Niektoré majú pôvod v omyloch, ale preto nie sú menej neznesiteľné. Ak túžite po zmene, tak svoju túžbu trochu kroťte.
Tranzit. Mars konjunkcia Jupiter (6.12. - 9.12.)
Momentálne môže spoločnosť napádať Vaše názory, či presvedčenie, alebo naopak Vy budete mať nutkanie rebelovať proti jej zákonom a kultúre (napr. aj proti osobnostiam, ktoré tieto oblasti zastupujú). Väčšia dôvera vo vlastné sily a schopnosti môže priniesť úspechy v sporoch a konfliktoch, alebo pri presadzovaní vlastnej osoby. Pri tejto konštelácii by ste mali mať viac radosti z pohybu, preto je to ideálny čas na športové aktivity alebo na nejaký pekný výlet. Neponáhľajte sa tak s utrácaním firemných a vlastných peňazí. Postupujte uvážlivo. Podobne by ste si mali dobre premyslieť celé svoje konanie, aby zbrklosť nepriniesla omyly a potom výčitky nadriadených. Máte optimizmus a práve i chuť sa postarať o svoju budúcnosť, ale výhodné investície si radšej nechajte schváliť niekým skúseným a veľmi rozumným. Neprepínajte svoje sily a nejednajte v zhone.
Tranzit. Mars trigón Pluto (9.12. - 12.12.)
Pri tejto konštelácii budete asi musieť jednať štýlom „buď všetko alebo nič“, pričom tento tlak môže výrazne pomôcť k zvýšenej výkonnosti. Sily sa teraz oveľa rýchlejšie zregenerujú, preto je toto obdobie vhodné na plnenie aj tých najťažších úloh. Sexuálna vášeň by mala stúpať a tiež by mala rásť schopnosť niečo dosiahnuť tak, že to nikto nespozoruje. Psychologický boj a taktické manévre by mohli byť momentálne správnym kľúčom pri presadzovaní sa. Pusťte sa trebárs do vykonania zmien v práci - dokážete všetko dobre zorganizovať. Ak by ste pre nejaký nový nápad museli zmeniť zabehané poriadky, nedivte sa. Niekedy je potrebné skrátka sa vrátiť znova na začiatok, aby naďalej išlo všetko lepšie než predtým.
Tranzit. Mars sextil Neptún (10.12. - 13.12.)
Svoju energiu by ste teraz mali zjemniť a prehĺbiť, čomu dobre poslúžia všetky umelecké a duchovné aktivity. Pozitívne skutky iných ľudí Vás dnes môžu oveľa viac inšpirovať ako inokedy. Zvýšené taktické alebo strategické schopnosti sa budú hodiť hlavne pre tých, u ktorých hrajú v živote tieto vlastnosti kľúčovú úlohu (napr. v ich profesii). Pri erotike môže zohrať zaujímavú úlohu fantázia, ktorej by ste mali mať dostatok. Nielenže asi máte teraz hlbšie pochopenie pre ostatných, ale navyše ste pre nich ochotná niečo urobiť. Myslíte tiež viac na svoje sny, čo môžete využiť k tvorbe alebo ako inšpiráciu pre neskoršie podniknutie potrebných krokov. Tiež je tu čas pre romantické gesto či ľúbostné splynutie.
Tranzit. Mars kvadrát Mars (13.12. - 16.12.)
Prudký stret energií. Aktivity, či túžby blízkej spoločnosti pravdepodobne budú odlišné od tých Vašich. To by mohlo byť zdrojom konfliktov. Taktiež sa môže vyskytnúť väčšia podráždenosť, hnev a bojová nálada, preto sa snažte svoje emócie držať na uzde. Plytvanie silami a neuvedomené konanie sa u niektorých jedincov podpíše na zdravotnom stave (napr. zranenia). Zvýšená opatrnosť hlavne v tomto období nie je nikdy na škodu... Pozor na neopatrnosť a prudkosť, či už ide o dopravnú situáciu či medziľudské vzťahy. Dnes asi zle odhadujete reakcie iných, situáciu celkove i svoje možnosti. Nepridávajte si problémy a ak sa Vám nevydarí niečo v ľúbostnom vzťahu, urovnávajte to radšej inokedy.
Tranzit. Mars trigón Urán (1.1.15 - 4.1.15)
Aktivity alebo činnosti blízkej spoločnosti by mali pomôcť zahnať nudu a stereotyp. Svoju energiu momentálne smerujte skôr na neobvyklé oblasti, ktoré ste predtým ešte nevyskúšali (napr. adrenalínové športy, technické novinky...). Chuť prekonávať samú seba by sa mohla odzrkadliť na zvýšenej výkonnosti. Rýchle rozhodovanie bude napomáhať pri presadzovaní. Obzvlášť teraz potrebujete veľa priestoru na to, aby ste ukázali, čo všetko vo Vás je... Prichádzajú k Vám nie len dobré nápady, ale asi aj túžba po dobrodružstve. Využijete svoje tvorivé sily a originalitu určite v práci, kde Vašu aktivitu ocenia, ale energia a originalita sa prejaví i vo voľnom čase, v športe aj v ľúbostnom živote.
Tranzit. Saturn sextil Jupiter (5.1.15 – do konca obdobia)
Pozornosť je momentálne vhodné sústrediť na rozvoj a expanziu osobnosti (napr. štúdium, kariéra). Pomalými, ale zato uváženými krokmi by ste mohli oveľa viac dosiahnuť ako inokedy. Teraz dokážete správnejšie odhadnúť svoje mantinely, čo prispieva k tomu, že ste skoro imúnna voči vážnym chybám. Ak sa zaujímate o duchovný život, tak nastal čas, kedy svoju vieru môžete ešte prehĺbiť, pretože ste schopná zrelšie chápať svet naokolo. Napredovanie, presadzovanie, či sebazdokonaľovanie Vám pôjde síce ťažšie, ale výsledky Vášho snaženia budú trvalejšieho charakteru. Vytrvalosť prinesie úspechy v práci a styku s úradmi. Menšie ťažkosti prekonáte. Dnes máte v hlave asi myšlienky na pracovný postup, politickú kariéru či organizovanie svojho tvorivého prejavu.
Tranzit. Mars kvadrát Neptún (17.1.15 – do konca obdobia)
Konanie sa môže riadiť mylnými predstavami, či inštinktmi. Nenechajte sa zlákať iluzórnymi cieľmi a túžbami, mohli by ste na to doplatiť. Možno bude u Vás rásť nutkanie niečo získať alebo dosiahnuť bez patričnej práce. Rozptyľovanie, či zneužitie energie, pasivita. Môže sa vyskytnúť situácia, kde sa môžete cítiť zneužitá, oklamaná, rozčarovaná. Nebezpečenstvo poškodenia zdravia vplyvom rôznych škodlivín (napr. nikotín, omamné látky, lieky, horľaviny, plyny). Niekto Vám asi predkladá víziu uskutočnenia jedného plánu - Vy si len dajte pozor, aby v tom neboli nejaké postranné úmysly či protiprávne jednanie. Môže dôjsť k sporom. Vaše romantické fantázie budú narušené, niečo sa skrátka nepodarí. Možno sa len zbavíte istých ilúzií.
 


EZOTERICKÁ ŠKOLA

Jana Dobrotová
Tel. č.: +421 904 561 002
E-mail: osudmoj@gmail.com
IČO: 40041964

 
 
 
 
Copyright 2018 - 2020 © Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA